سه شنبه 12 آبان 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

محسن آرمين، سخنگوی مجاهدين انقلاب: اشغال سفارت آمريکا به دست دانشجويان پيرو خط امام قابل دفاع است، ايلنا

- چنان چه آن اتفاق در زمان کنونی رخ دهد با توجه به تغيير بنيادين شرايط و مناسبات جهانی قطعا می‌تواند هزينه‌های سنگينی را برای ما داشته باشد
- متهم کردن دانشجويان پيرو خط امام به ارتباط با آمريکا طنز تلخ تاريخ است


ايلنا: سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی گفت: اشغال سفارت آمريکا بدست دانشجويان پيرو خط امام (ره) در سال ۵۸ اقدامی قابل دفاع است.
محسن آرمين در گفتگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينکه هر حادثه تاريخی را بايد در ظرف زمانی خود و شرايطی که در آن رخ داده بررسی کرد اظهار داشت: اشغال سفارت آمريکا در سال ۵۸ در شرايط و فضای انقلابی آن روزهای کشور بدست دانشجويان پيرو خط امام (ره) و با توجه به تهديداتی که نسبت به انقلاب وجود داشت اقدام قابل دفاعی است.
وی افزود: ما می‌توانيم از اين واقعه يک تلقی عصری داشته باشيم. به اعتقاد من ۱۳ آبان نماد اعتراض مردم ايران به استعمار خارجی و پيوند آن با استبداد داخلی و نيز اعتراضی به مواضع مستکبرانه آمريکا در قبال اراده يک ملت است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با بيان اينکه بدون ترديد اگر آمريکا شاه را نمی‌پذيرفت چنين اتفاقی رخ نمی‌داد افزود: آمريکا پس از کودتای سال ۳۲ به بعد با حمايت از يکی از پليسی‌ترين و ديکتاتورترين رژيم‌های منطقه در ايجاد و حاکميت يک دوران سياه ۲۵ ساله در اين کشور نقش داشت و پس از انقلاب نيز به‌جای اينکه انقلاب را به رسميت بشناسد و با آن به تعامل بپردازد به شاه پناه می‌دهد.
عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب خاطر نشان کرد: بنابراين اين اقدام در فضای انقلاب آن دوران يک اقدام کاملا تحريک‌آميز است که امر غيرقابل فهمی نيست.
وی تاکيد کرد: من تصور نمی‌کنم که اشغال سفارت آمريکا در شرايط جنگ سرد ، معادلاتی که در آن دوران حاکم بود و نيز موازنه قدرتی که وجود داشت جهان را عليه ايران بسيج کرده بود زيرا اين اقدام به هيچ‌وجه باعث نشد که کشورهای دنيا با ما قطع ارتباط کنند اما چنانچه آن اتفاق در زمان کنونی رخ دهد با توجه به تغيير بنيادين شرايط و مناسبات جهانی قطعا می‌تواند هزينه‌های سنگينی را برای ما داشته باشد.
آرمين افزود: اين ماجرا البته در ادامه می‌توانست به شکل بهتری مديريت و تمام شود ،زيرا به نظر من اشکال در مديريت بعدی ماجرا است.
وی با بيان اينکه اثرات اين حادثه همچنان در ميان روابط ايران و آمريکا باقی ماند افزود: در واقع بعد از آن هم اتفاقاتی رخ داد که روابط را پيچيده‌تر کرد در حالی که ما می‌توانستيم آن حادثه را بهتر مديريت کنيم.
سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با بيان اينکه من همين اعتقاد را در مورد جنگ نيز دارم اظهار داشت: البته من معتقدم که جنگ به ما تحميل شد ولی ما می‌توانستيم مديريت بهتری برای آن داشته باشيم و فقط در انتظار حوادثی که خود را به ما تحميل می‌کند ننشينيم ، بلکه با نگاه راهبردی آن‌را مديريت کنيم.
وی در بخش ديگری از اين گفتگو با اشاره به اينکه تاريخ معاصر ايران در طول ۲۰۰ سال گذشته همواره با سلطه خارجی و استبداد داخلی همراه بوده اظهار داشت: استبداد داخلی در طول ۲۰۰ سال گذشته نااميد از حمايت مردم، ناگزير بود که در جستجوی حمايت خارجی باشد اين موضوع در دوران قاجار، پهلوی اول و پهلوی دوم ديده می‌شود.
آرمين با بيان اينکه حمايت آمريکا از شاه در واقع نشان‌دهنده نمادين اين پيوند است اضافه کرد: ملت ايران همواره در طول ۲۰۰ سال گذشته در صدد نفی آن معادله نامبارک هستند تمام جنبش‌ها نيز در طول اين مدت عليه اين عوامل بوده که انقلاب اسلامی نيز از آن استثنا نيست.
وی افزود: بنابراين اگر ۱۳ آبان را فراتر از يک حادثه خاصی که در قالب خاص و در ظرف زمانی ويژه‌ای اتفاق افتاده ببينيم و از آن برای الهام‌بخشی در جامعه امروز استفاده کنيم بايد به جوهر آن نگاه کنيم، جوهر حرکت ۱۳ آبان نقش پيوند بين استکبار و سلطه داخلی بود.
سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی افزود: امروز نيز حساسيت جامعه با توجه به جميع اتفاقاتی که رخ داده همين مسئله است يعنی نگرانی از استبداد داخلی ، قطع پيوند يک نظام برآمده از مردمی‌ترين انقلاب جهان با توده‌های مردم و شکاف‌های عميق دولت و ملت که استبداد را در نهايت با سلطه پيوند می‌زند.
وی در پاسخ به سئوال ديگری در خصوص آن‌که چرا برخی از افراد که در واقعه ۱۳ آبان ۵۸ که يک اقدام ضد آ‎مريکايی بود دست داشتند امروز به جاسوسی آمريکا متهم شده‌اند گفت: اين مطلب فکر می‌کنم از داستانها و لطيفه‌های مضحکی باشد که امروز مطرح است ،زيرا کسانی‌که در تاريخ ۳۰ ساله اين انقلاب و حتی قبل از آن به داشتن ديدگاه‌های ضد سلطه مشهورند به ارتباط با آمريکا متهم می‌شوند که يک طنز تلخ است.
آرمين افزود: البته حربه متهم کردن مخالف به ارتباط با خارج و بيگانه يک امر جديدی نيست هميشه وجود داشت و مهم‌ترين و صادق‌ترين چهره‌های مبارز کشور از طرف جريان حاکم به اتهام ارتباط با خارج متهم می‌شدند.
سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلاميدر پايان تاکيد کرد: فکر می‌کنم که اين ابزار ديگر کارآمدی خود را از دست داده است و متهم کردن اشخاصی چون موسوی، خاتمی و کروبی و يا چهره‌های شاخص و مشهوری که تجربه‌های خود را طی چند دهه اخير نشان داده‌اند به ارتباط با بيگانه همانند يک جوک است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016