سه شنبه 12 آبان 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

فراخوان سبزهای کلن به شرکت در تظاهرات به مناسبت ۱۳ آبان، چهارشنبه ۴ نوامبر

سالروز خيزش دانش آموزان و اتحادشان با دانشجويان برای آزادی

در سيزدهم آبانماه سال ۱۳۵۷ دانش آموزان آگاه ميهنمان در تهران و شهرهای بزرگ همراه و همگام با دانشجويان، عليه رژيم استبدادی پيشين و دولت کودتای ارتشبد ازهاری به ميدان آمدند. قيام دانش آموزان در تهران و ايستادگی آنان در خيابانهای اطراف دانشگاه در نزديکی ستاد ژاندارمری تهران و پيوستن آنان به صفوف دانشجويان در حوالی ظهر روز سيزده آبانماه با حمله رنجرها و گارد شاهنشاهی و نيروهای انتظامی به خون کشيده شد. دانش آموزان قهرمان برغم سرکوب، به تظاهرات و راهپيمائی ها ادامه داده و در بعد از ظهر همان روز به چادرهای دانشجويان که در صحن دانشگاه تهران بپا شده بودند پيوستند و تا حدود ساعت ۸ شب که شروع حکومت نظامی بود با شعار اتحاد، مبارزه، پيروزی حضور و پيوند خجسته شان را با دانشجويان اعلام کردند.
در سيزده آبانماه سال ۱۳۵۸ اما، در اولين يادمان روز دانش آموز، رژيم جمهوری اسلامی در کشاکش و فضای پرالتهاب مبارزه ضد امپرياليستی و ضد آمريکائی و تسخير سفارت بدست دانشجويان تندرو مذهبی، دولت ملی ـ مذهبی مهندس بازرگان را بزير کشيد. در پی آن رژيم فقاهتی پله پله به سياستهای سرکوب و فشار عليه زنان، جوانان، اقوام و اقليتهای مذهبی و عقيدتی روی آورد و به کشتار دگر انديشان و دگرکيشان، از جمله سلطنت طلبان ، بهائيان، مجاهدين، چپها و فعالان جنبش های قومی و غيره مبادرت نمود.

در طی سی سال رژيم جمهوری اسلامی در جريان سالروزها و اعياد و مراسم سياسی يا مذهبی، کشاندن بخشی از مردم به صحنه را بعنوان دستاويزی برای سرکوب و فشار عليه مردم آگاه ايران بکار گرفته است.
اکنون اما، نوجوانان، جوانان، دانش آموزان، دانشجويان، نداها و سهراب ها، گردآفريدها و سياوشها، اين عقابان و دلاوران جنبش آزادی خواهی ملت ايران بيدار و آگاه به صحنه پيکار آمده اند تا با رويارويی با نظام استبدادی دينی، برای رهايی و آزادی ملت و ميهن دادخواهی و نبرد نمايند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دولت دروغ و کودتا با دزديدن رای مردم، با اعمال حکومت نظامی پوشيده، با کشتار و اعدام، دستگيری ، شکنجه، نمايش اعتراف گيری و تجاوز جنسی کوشيده است چندی به حيات ننگين خود ادامه دهد. مردم بيدار و آگاه ايران اما، با حضور ميليونی خود در خيابانها به رزيم ولائی نشان داده اند که آنان فاقد مشروعيت و صلاحيت و توانائی برای اداره و مديريت کشور می‌باشند.

دولت کودتا قصد آن دارد، و نيز ناچار است، که با پول نفت و توانائی های نظامی به مقابله با جنبش ميليونی و امواج خروشان مردم بپردازد، مردمی که با جنبش گسترده و سبز خود و با آمادگی کامل، در هر فرصتی از روز قدس گرفته تا روز دانش اموز و روزهای ديگر به ميدان آمده‌اند.

ايستادگی دانش آموزان در مدارس و خيابانها، مقاومت دانشجويان در سراسر کشور، امواج اعتصابات و نافرمانی مدنی در واحدهای کار و توليد، اطلاع رسانی آگاهان سياسی، اجتماعی و فرهنگی از طريق دهها و صدها هزار وب نوشت و تلفنهای همراه، ايجاد شبکه های پيوسته اجتماعی و بالاخره تدارک ديدن تشکيلات و ساختاری مدرن و مجهز و متناسب برای يک جامعه مدنی راهها و شيوه هايی هستند که از رهگذار آن مردم به رويارويی با نظام ولائی برخاسته‌اند.

چهره ايران در هفته ها و ماههای آتی بواسطه جدال و کشمکش نيروها در درون ارگانها و دستگاههای حکومتی و در بين روحانيت شيعه و بدليل بيشتر چيره گشتن نيروهای مردمی، که از پيگيری خواستها و مطالبات اقتصادی ـ اجتماعی،آزاديخواهانه و حقوق بشری آنان نشات ميگيرد، بنفع نيروهای ملی و دموکرات تغيير خواهد يافت.
دزدی رای و سرکوب مردم و برپائی دولت کودتا، تسخير قوه مقننه و قضائيه هيچيک به معنای اين نيست که آنان بتوانند در پائيز و زمستان سخت و سردی که در پيش رو داريم جامعه و مردم را به سکوت وادار نمايند، يا راه حل موثری را برای بحران هولناک اقتصادی و سياسی موجود در ايران اتخاذ کنند.

دانش آموزان آگاه ميهن!
ما دانشجويان و سبزهای کلن به نيروی شما، به نيروی بيش از ده ميليون دانش اموز و دو و نيم ميليون دانشجو در سراسر کشور باور داريم. ما باور داريم که غول استبداد و ديو برفی ريختنی و در حال زوال است. به چهره های ترس خورده خامنه ای و احمدی نژاد، به حرفهای پر از وحشت و پريشان مصباح يزدی ها، به خوف و ترس در چهره لاريجانی ها، به تلاش های مذبوحانه عسگر اولادی ها برای يافتن راه اتحاد، به حماقت و دريوزگی اوباشان رهبری سپاه و بسيج که با پول، صاحبان خود را نيز خواهند فروخت و جزء اولين فراری ها قرار خواهند گرفت، نگاه کنيم. آنها اکنون آخرين ترفتدهای خود را به کار ميگيرند.

دانش آموزان و دانشجويان! دوستان همرزم!
شما با فکرهای دورانديش‌تان، با قلبهای پرشورتان، با قلم های سبزتان، با دستهای توانايتان و با اراده های استوارتان در راه زايندگی، رويش، ژرفش و گسترش جنبش آزاديخواهی و سبز ايران قهرمانانه ميکوشيد. قلبهای ما در اين سوی مرزهآ، هم پيمان با شما در همه لحظات حساس برای آزادی ميهن و جانهای عزيز شما می تپد. گذشت ها و فداکاری های شما و مادران و پدرانتان که با سرمايه های زندگيشان برای ازادی ملت و ميهن به ميدانهای پرمخاطره پيکار و دادخواهی شتافته‌اند، به جهانيان آشکار گشته است. ما پيگيرانه خواهيم کوشيد که با پشتيبانی از شما در روز دانش آموز، صدای پرخروش اتحاد شما با دانشجويان و ديگر مردم آگاه و سبز ميهن را، هرچه بيشتر به گوش جهانيان برسانيم.

«شما ای قله‌های سرکش خاموش،
که پيشانی به تندرهای سهم انگيز می‌سائيد،
که بر ايوان شب داريد چشم انداز رويائی،
که سيمين پايه‌های روز زرين را به روی شانه می‌کوبيد،
که ابر آتشين را در پناه خويش ميگيريد؛
غرور و سربلندی هم شما را باد!
اميدم را يرافرازيد،
چو پرچمها که از باد سحرگاهان به سر داريد،
غرورم را نگه داريد،
به سان آن پلنگانی که در کوه و کمر داريد.»


زمان تظاهرات: ساعت پنج و نيم بعدازظهر روز ۱۳ آبانماه ۱۳۸۸ خورشيدی برابر با ۴ نوامبر ۲۰۰۹ ميلادی
مکان تظاهرات: ميدان هوی مارکت ـ کلن

لطفا چتر و لباس گرم به همراه داشته باشيد.

جوانان و دانشجويان سبز کلن
جمعيت پشتيبانی از مبارزات دموکراتيک مردم ايران


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016