شنبه 7 آذر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

همایش همبستگی جهانی با جنبش دانشجویان ایران، پنجم دسامبر، دانشگاه دلفت، هلند

International solidarity with Iranian students’ movement On the occasion of Iran’s National Student’s Day

Saturday, December 5, 2009
Start: 1 pm
Free entrance
Language: English / Persian

Delft University
Aula Congress Centrum, auditorium
Mekelweg 5, 2628 CC, Delftتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


Lecturers:
Iranian prominent student activists:

1. Ahmad Batebi, spokesperson of Human Rights Activists in Iran (HRAI). He gained international fame as “an icon for Iran’s student movement” for his appearance on the July 17, 1999 cover of The Economist magazine, holding up a shirt splattered with the blood of a fellow protester. The death sentence he received was further reduced to 10 years prison.

2. Parisa Nasrabadi, socialist student activist, editorial chief of Gavan, Univeristy & People, Be Pish! students magazine.

3. Saeed Ghasseminejad, spokesperson of Iranian Liberal Students and Graduates. He was sentenced to 2 years suspended Imprisonment.

4. Anahita Hosseini, former member of Students for Freedom and Equality in Iran, executive director of New Ideal students magazine. She was arrested and has been freed on bail.

International Lecturers:

- Spokesperson of European Students’ Union (ESU)
- Spokesperson of European School Student Unions (OBESSU)
- Spokesperson of International Federation of Liberal Youth (IFLRY)
- Spokesperson of International Union of Socialist Youth (IUSY)
- Spokesperson of Youth of the European People’s Party (YEPP)
- Spokesperson of Young European Greens (FYEG)

Progressive artists:

- Iraj Janati Ataei, Playwright, poet and lyricist
- Shahrokh Moshkin Ghalam, dancer, actor,unique Foreign Pensionnaire of the prestigious French Comédie Française
- Pejman Akbarzadeh, Persian piano music
- Shahin Najafi, singer, songwriter and musician
- Anonymous Sinners, rap music band
- Pasha Karami, Pejman Zahedian & Ramin Azimian, Persian traditional music

Organaizer:
Iranian Progressive Youth (IPY)
in collaboration with Delft Students’ Union (VSSD)

Sponsors: ncdo, Hivos, Mahieu , …


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016