سه شنبه 24 آذر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آيت‌الله منتظری: اتهام براندازی را مطرح می‎کنند تا بتوانند مردم را سرکوب کنند، دفتر آيت‌الله منتظری

پاسخ آيت الله العظمی منتظری به پرسش های پايگاه اطلاع رسانی و نظرسنجی "نظر شما"‏


‏متن نامه و پرسش های پايگاه اينترنتی "نظر شما":

‏ ‏سلام علی آل ياسين
‏ ‏با تشکر از محضر حضرتعالی به خاطر پاسخ به سؤالات پيشين و عرض‏ ‏عذرخواهی از تصديع اوقات .
‏ ‏از آنجا که پايگاه بزرگ اطلاع رسانی و نظرسنجی "نظر شما" بر آن است تا‏ ‏طی يک سرفصل مشروح نسبت به ارائه آراء علمای عظام در باب شرايط‏ ‏موجود و راهکارهای هميشه روشن ايشان جماعت مسلمين را از وجود‏ ‏چنين راهکارها و انديشه های کاربردی مطلع سازد و سپس اقدام به‏ ‏انتشار مؤثر آنها نموده و گامی در تبيين خطرات بلا ريب پيش رو بردارد،‏ ‏مجددا جسارت نموده و ضمن طرح سؤالات ذيل از آن پير حوزه و رنجديده‏ ‏زمانها تقاضا دارد چنانچه صلاح می‎دانند مشروحی در باب دغدغه های‏ ‏ايشان به عنوان کسی که پيش از انقلاب عظيم اسلامی و بعد از آن در‏ ‏جريان کم و کيف اوضاع بوده ارائه بفرمايند.
‏ ‏با کمال امتنان
‏ ‏
‏ ‏پرسش ۱ - انتظارات مردم را در جنبش اخير چه می‎دانيد؟
‏ ‏برخی مطرح می‎کنند که خواسته اصلی مردم براندازی است من باب‏ ‏خستگی و بريدن از آنچه حکومت دينی به آنها ارائه کرده دانسته و آن را‏ ‏القاء دشمنان می‎دانند; حال آن که ديگرانی هستند که معتقدند مردم با اصل‏ ‏نظام هيچ مشکلی ندارند و تنها خواستار بازگشت مسير نظام به اصول و‏ ‏شعارهايی هستند که انقلاب بر مبنای آنها بنيانگذاری شد، و نظرهای‏ ‏ديگر.

‏ ‏پرسش ۲ - آيا به نظر حضرتعالی هدايت اين جريان توسط جناب مهندس‏ ‏موسوی و حجة الاسلام کروبی مردم را به سرمنزل مقصود می‎رساند؟ چرا‏ ‏که اعتقادی بر آن است که عدم توانايی در رهبری و پيشبرد خواسته های‏ ‏مردم توسط اين دو، باعث ريزش و دخالت و سوء استفاده دشمنان واقعی‏ ‏می‎گردد.

‏ ‏پرسش ۳ - نقش رسانه های غربی را در پيشبرد يا به انحراف کشاندن‏ ‏مسير اصلی اين جريان چه می‎بينيد؟
‏ ‏توضيح : با کمی دقت در برنامه های شبکه های خبری بخصوص بی بی سی و‏ ‏صدای آمريکا متوجه کيسه هايی می‎گرديم که برای اين جريان دوخته شده‏ ‏است ، آن هم توسط کسانی که برخی از آنان عاملا و عالما و بالصراحة هدف‏ ‏خود را دشمنی با اصل مذهب بيان می‎دارند و اعتقاد به حکومت های ضد‏ ‏دينی يا حداقل بی تفاوت به دين دارند و جريانات اخير و اعتراضات‏ ‏مردمی را در مسير نيل به اهدافشان تعبير می‎کنند.

‏ ‏پرسش ۴ - در باب ولايت و ولايت مطلقه و آثار آن ، که در پاسخهای‏ ‏پيشين جنابعالی آن را مشکلی در باب حقوق مردمی می‎دانيد و شيوه‏ ‏صحيح اعمال ولايت در قانون توضيح بفرماييد.

‏ ‏پرسش ۵ - اعتقاد برخی بر آن است که نظام نبايد با معترضين درگير شود.‏ ‏از سويی براندازانی که در اعتراضات مردمی به دنبال قلابهای خود هستند‏ ‏تا صيدی به نفع آنچه خود حکومت ضد دينی می‎نامند و آن را تنها راه‏ ‏نجات مردم معرفی می‎کنند به دست آورند که اينان به هر حال می‎بايست‏ ‏توسط نظام کنترل شوند. شيوه صحيح تمايز و تفکيک برخورد را بين مردم‏ ‏معترض معتقد و دشمنان ضد دينی چه می‎دانيد؟

‏ ‏پرسش ۶ - چنانچه مطالبی مد نظر حضرتعالی سوای اين سؤالات می‎باشد‏ ‏لطفا بيان بفرماييد.
‏ ‏با عذرخواهی مجدد از تصديع اوقات
‏ ‏مديريت شبکه بزرگ اطلاع رسانی و نظرسنجی "نظر شما"تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


‏پاسخ آيت الله العظمی منتظری :

‏باسمه تعالی

‏با سلام و تحيت و تقدير از پيگيری شما نسبت به مسائل جاری کشور

‏ ‏پاسخ ۱ - انتظارات مردم را از شعارهای آنان در تظاهرات مسالمت آميز بعد‏ ‏از انتخابات به خوبی می‎توان فهميد. مردم در آغاز کار تلقی تقلب در‏ ‏انتخابات نمودند و خواسته آنان ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی‏ ‏صحيح و مشروع بود; ولی هنگامی که با آنان برخورد خشن و سرکوبگرانه‏ ‏شد مطالبات خود را بالاتر بردند و ساير نهادها مخصوصا نهادهای‏ ‏سرکوبگر و آمران و مباشران در آنها را هدف قرار دادند; و پس از کشته‏ ‏شدن مردم بی گناه و دستگيری فعالان سياسی و آزاديخواهان و محاکمات‏ ‏فرمايشی و غير شرعی و غير قانونی آنان ، بتدريج مطالبات مردم معترض‏ ‏بيشتر شد، تا آنجا که خوف آن می‎رود که اگر حاکميت به روش کنونی خود‏ ‏ادامه دهد مردم به کلی با نظام فاصله بگيرند و بحران کنونی عميق تر شود.‏ ‏در صورتی که اگر در همان روزهای نخستين با اعتراضات مسالمت آميز‏ ‏مردم برخورد معقول و منطقی شده بود کار به اينجاها کشيده‏ ‏نمی شد.
‏ ‏در هر حال شکی نيست که مشروعيت نظام و حاکميت دينی در زمان غيبت‏ ‏جز با رضايت عامه و آراء جميع يا اکثريت مردم نخواهد بود، و امروز اين‏ ‏مشروعيت خدشه دار شده است . اميدوارم مسئولين امر به جای تهديد‏ ‏مردم ، با آنان مهربان شوند و خواسته های آنان را که همان اصلاحات و‏ ‏عمل به همه اصول قانون اساسی است برآورده سازند.
‏ ‏
‏ ‏پاسخ ۲ - شخصيتهای مذکور تاکنون به شايستگی با مردم بوده اند و از ارائه ‏رهنمودهای لازم و مفيد دريغ نکرده اند و اميد است تا آخر در راه دفاع از‏ ‏حق و مظلوم و امر به معروف و نهی از منکر ثابت قدم باشند.
‏ ‏
‏ ‏پاسخ ۳ - مردم آگاه ما هرگز سرنوشت خود و مطالبات به حق خود را به‏ ‏رسانه های غربی گره نمی زنند. آن رسانه ها نيز برای پرستيژ و مقبوليت‏ ‏خود مجبورند با مردم معترض همصدا شوند، ولی مردم هيچگاه راه خود را با‏ ‏راه آنها يکی نمی دانند. روی آوردن مردم به رسانه های غربی به علت‏ ‏سانسور شديد و يک جانبه نگری واضحی است که در صدا و سيمای‏ ‏خودمان وجود دارد، و متأسفانه اکنون به ابزاری در دست گروه خاصی‏ ‏درآمده است که از دروغ پردازی نسبت به گروه مقابل و نيروهای مردمی‏ ‏کوتاهی نمی کند.
‏ ‏
‏ ‏پاسخ ۴ - در نوشته ها و مصاحبه های گذشته کرارا يادآور شده ام که بهترين‏ ‏شکل حاکميت دينی همان نظريه تفکيک قوا می‎باشد; به اين نحو که کار‏ ‏اصلی فقيه يا فقهای منتخب مردم فقط استنباط احکام شرعی و نظارت بر‏ ‏قوانين جاری جهت عدم مخالفت آنها با اسلام است . تخصص فقها جز اين‏ ‏نمی تواند باشد. و ساير امور کشور به دست افراد متخصصی داده می‎شود‏ ‏که مورد قبول و انتخاب مردم هستند. در کتاب "ديدگاهها" اين نظريه را به‏ ‏تفصيل شرح داده ام که می‎توانيد مراجعه نماييد.
‏ ‏
‏ ‏پاسخ ۵ - اتهام براندازی را مطرح می‎کنند تا بتوانند مردم را سرکوب نمايند‏ ‏و احيانا افرادی را هم جهت طرح شعار براندازی بين مردم می‎فرستند که‏ ‏نمونه هايی از آن شعارها و حتی تخريب اموال عمومی و ايجاد اغتشاش‏ ‏توسط آن عوامل برای مردم به اثبات رسيده است ; وگرنه مردم در‏ ‏راهپيمايی چند ميليونی بعد از انتخابات در تهران هرگز شعار براندازی‏ ‏ندادند. اکنون نيز حاکميت اگر اجازه راهپيمايی آزاد و مسالمت آميز دهد،‏ ‏خواهيد ديد که توده مردم جز احقاق حقوق تضييع شده خود و جبران آنها و‏ ‏تأمين آزادی های مصرح در قانون اساسی و به طور کلی اصلاح نظام از‏ ‏آفتهايی که گرفتارش شده مطالبات ديگری نخواهد داشت .
‏ ‏والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته .

‏۲۴ آذر ۱۳۸۸‏
‏حسينعلی منتظری


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016