جمعه 23 بهمن 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

حاکميت مردم آری، ولايت فقيه نه! بحث آزاد با شرکت ابوالحسن بنی‌صدر، مينا محبوبه‌خانی، مجيد زربخش و پرويز نويدی، کلن ۱۳ فوريه

چگونگی گذار از بحران به دمکراسی در ايران، و آيا فرو پاشی نظام ولايت فقيه، تجزيه ايران را در پی دارد؟

هموطنان عزيز !
درآستانه سالروزانقلاب بهمن ۵۷،مبارزه پيگيرو استقامت خستگی ناپذير ملت بزرگ ايران چنان لرزه ای براندام خائينن انداخته که ولی فقيه و پيروان ولايت فقيه را بيش از پيش حيران و پريشان ساخته است. هرچه ابعاد مبارزات مردمی گسترده تر و فراگيرتر، از سوئی شکاف درون رژيم عميق تر و از طرف ديگر، پرده تزويرازچهره باند مافيائی نظامی – مالی برافتاده، ماهيت واقعی آنرا هرچه بيشتر بويژه برهواداران رژيم جعلی ولايت فقيه برملا ساخته، بطوريکه آن بخش ازآنها که تا بحال فريب خورده بوده اند از پيکره رژيم جدا شده، انزوای اين باند مافيائی را کاملتر می سازند.
رژيم که ابتکارعمل را ازدست داده و حيات خويش را در خطر جدی می بيند، بنا به قاعده قدرت کور، برتهديدها و خشونت ها می افزايد تا شايد مردم ترسيده، دست از مبارزه بشويند. غافل از اينکه مردم شجاع ايران نه فقط ترس و واهمه ندارند بلکه روز به روز مصمم تر برای براندازی کل نظام منفورولايت فقيه و براساس آزادی و استقلال برای استقرارحاکميت خويش و دمکراسی در ايران عمل می کنند وما نيز برآنيم که اين خواسته، نظروعمل ملت بپاخاسته خويش را بگوش جهانيان برسانيم.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


برگزار کننده: مجمع ايرانيان شهر کلن

شرکت کنندگان در بحث آزاد: آقای ابوالحسن بنی صدر، خانم مينا محبوبه خانی، آقای مجيد زربخش، آقای پرويز نويدی

زمان بحث: در روز شنبه ۱۳ فوريه ۲۰۱۰
از ساعت: ۰۰ /۱۸ الی ۳۰/۲۲

مکان: دانشگاه کلن – ساختمان WiSo


WiSo-Gebäude
Universität Köln,

Sie erreichen Uni. mit:
Straßenbahn Linie 18 Richtung Klettenberg, in Neumarkt umsteigen, mit Straßenbahn Linie 9 Richtung SülZ, Station UNI-KÖLN


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016