یکشنبه 18 بهمن 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

فراخوان مشترک برای برگزاری گردهمايی سالگرد ۲۲ بهمن در شهر کلن، ۱۲ فوريه

زمان تظاهرات: ساعت چهار و نيم بعدازظهر روزجمعه ۲۳ بهمن ماه سال ۱۳۸۸ خورشيدی برابر با ۱۲ فوريه سال ۲۰۱۰ ميلادی
مکان تظاهرات: ميدان رودلف پلاتز ـ کلن


فراخوان مشترک پشتيبانان جنبش آزاديخواهانه، دموکراتيک و سبز مردم ايران
کلن، اسن، دورتموند، بوخوم، ووپرتال، مونستر

برای برگزاری گردهم آيی در سالگرد ۲۲ بهمن

دادخواهی همگانی ايرانيان در برابر رژيم ولايت فقيه

بهار آزادی ملت ايران همراه با بهاران طبيعت در پی رستاخيز ملی و مسالمت آميز ميليونها انسان آگاه، هوشيار و با اراده ايرانی برای برپايی حاکميت مردم و بهروزی آنان بزودی فرا ميرسد. پايان يافتن حکومت دينی و برچيدن ولايت فقيه، نه تنها آرزو و باور نيرومند و ژرف ميليون ها جوان ايرانی است، بلکه شعار و حکم تاريخی ملتی است که ۳۱ سال داغ و درفش انواع فشارها، محروميتها، شکنجه ها، زندان ها ، اعدام ها ، تجاوز جنسی در زندان ها و غيره و بويژه دزدی آشکار و قلدرانه ميليونها رای شان را بر چهره و گرده شان دارند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بيش از نيمی از جمعيت کشور يعنی زنان، مادران و دختران ايرانی، پيش و بيش از همه در پی انقلاب اسلامی و بنيان گذاری ولايت فقيه و سلطه اين حاکمان قرون وسطايی و جاهل بر کشورمان از حقوق انسانی و شهروندی شان محروم مانده و از همان آغاز همراه با پيکارگران و دليران دگرانديش و دموکرات به رويارويی با اين رژيم برخاسته اند.

جوانان و دانشجويان ايرانی از ديرباز برای احقاق حقوق خود و پشتيبانی از مبارزات مردم در صحنه پيکار حضور داشته اند. در دوره اخير نيز ميليونها تن از نوجوانان و دانش آموزان به همراه بقيه اقشار مردم، برای پيشبرد انتخابات آزاد مبارزه نموده و در پی تقلب آشکار و دزدی آرا توسط حکومت کودتا و کشتار و حملات وحشيانه توسط بسيجی ها و نيروهای لباس شخصی به کارزار گسترده ملی و رهايی بخش پيوسته اند.

رژيم جمهوری اسلامی در ماههای اخير هرچه بيشتر در بحران سياسی فرورفته و از پيشبرد و مديريت اجرائی امور جاری بدور مانده است و با اتخاذ سياستهای نابخردانه و ناشيانه موجب افزايش نرخ تورم، رشد بيکاری، ورشکستگی واحدهای توليدی و خدماتی، اخراجهای دسته جمعی، عدم پرداخت دستمزد در بخش های دولتی و بخش خصوصی بر نارضايتی و فقر عمومی مردم بيش از پيش افزوده است. ما بزودی شاهد امواج اعتراضات کارگران و زحمتکشان و کارمندان ميهنمان خواهيم بود که در نقاط مختلف کشور داروندارشان برباد رفته است. اين امواج اعتراضی به جنبش کنونی دموکراتيک و سبز خواهند پيوست.

حکومت پادگانی و استبداد دينی تا کنون به رغم اعمال خشونت و استفاده از همه ابزارهای سرکوب و کاربرد انواع ترفندها و سياستهای اتاقهای فکريش، در برابر شبکه های گسترده پيکار، مقاومت و خبررسانی آزاديخواهان و دلاوران جنبش سبز و برافرازندگان پرچم رنگين کمان مبارزه در ميهنمان ناتوان بوده است.

نسل جوان ميهن، آگاه و بيدار، مسالمت آميز اما پيگير و بی مهابا به پبش ميرود و برای گشايش فضای سياسی در ايران به تلاش گسترده فرهنگی، اجتماعی، سياسی و سازمان يابی مبادرت ميورزد. ميليونها جوان ايرانی،(از جمله از طريق جنبش های زنان ،دانشجويی و غيره) در نبردی مشترک، همراه با نسلهای پيش از خود در صحنه اين پيکار از تجربه های تلخ و شيرين حرکتهای بزرگ تاريخی ايران می آموزند و فرا ميگيرند که دگرگونی بزرگ اجتماعی در پی يک ضربت و يک عمل جراحی اجتماعی به ثمر نخواهد نشست. بلکه دستيابی به يک تحول بزرگ، حاصل کوششهای دامنه دار و گسترده و کار و پيکار و برنامه و مهندسی دقيق اجتماعی و بويژه حاصل کنش خلاق ملی و خشونت پرهيزانه است.

راهيابی جهت خروج از اين وضعيت خاص و شکننده و خروج از بحران قدرت و مديريت و جستن راههای دفاع از خود در برابر هجوم چکمه پوشان و گسترش مقاومت ملی در برابر آنان وظيفه سترگ نيروهای دموکرات و ملی ايران است. اين بن بست و دشواری اما بی گمان با همبستگی صفوف ملت و فشردگی اراده آگاهان سياسی زنان، جوانان، گروهها و قشرهای متوسط جامعه، کارگران، زحمتکشان، کارمندان، اقوام تحت ستم، اقليتهای عقيدتی و مذهبی و ايرانيان برون مرزی گشوده و از پيش پای برداشته خواهد شد.

ما هم اکنون بيش از پيش شاهد ناتوانی، سرگردانی، بی برنامگی، عقب نشينی های موضعی و اختلافات فزاينده درونی اقتدارگرايان و کودتاچيان ميباشيم. روی ديگر سياستهای حاکمان تظاهر به اطاعت از فقيه، صدور مکرر فرمان آتش و خشونت، اعدامهای سريع و خواستن خبرچينی از مردم، از سوی بالاترين رده های مسئولان ميباشد که نشانگر ترس آنان از برآمدهای بيش از پيش جنبش ميليونی و همگانی مردمی است. روندی که از جانب بسياری از تحليلگران سياسی و جامعه شناسان جهان بعنوان نمودار قطعی و نزديک بودن فروپاشی رژيم جمهوری اسلامی ارزيابی می گردد.

هم ميهنان آزاديخواه!
ما در خارج از ايران، نه روزانه، بلکه لحظه به لحظه و بسرعت تلاش و پيکار شما وجدانهای آزاد در راه احقاق حقوق انسانی و شهرونديتان، در راه برقراری عدالت و بهروزی اجتماعی را بازتاب و مورد پشتيبانی قرار داده و به گوش جهانيان ميرسانيم. ما ميکوشيم تا در سازمانهای بين المللی و حقوق بشری و در پارلمانهای کشورهای ديگر از حقوق شما هم ميهنانمان پيگيرانه و قاطعانه دفاع کنيم و نيز در برابر سياستهای سود جويانه و نادرست دولتهايی (مانند روسيه و چين و...) بايستيم.

ما همراه و هم پيمان با شما در اين نبرد بزرگ سرنوشت ساز برای آزادی، دموکراسی، استقلال، برابری اجتماعی، برپايی حاکميت ملی و ايجاد دولتی مدرن و حقوق مدار برای همه ايرانيان ميکوشيم.

دلاوران و آزاديخواهان ميهن!

سالگرد ٢٢ بهمن، فرصتی است که بانگ رسای خود را در ايران و در همه جهان بازتاب دهيم، که ايران نه متعلق به يک اقليت سرسپرده به ولايت فقيه، بلکه متعلق به همه ايرانيان است. بقا و دوام ايران در لحظات حساس و سرنوشت ساز کنونی مهمترين وظيفه و در گرو همبستگی و وفاق ملی است. رژيم ولايت فقيه و دولت حقير کودتاگرش، عاملان اصلی بحران سياسی، اقتصادی و اجتماعی و آتش افروزی و خشونت گستری و تهديدی بزرگ برای امنيت ملی در ايران و صلح در منطقه و جهان ميباشند.

پايان دادن به اين بحران از طريق برچيدن دستگاه ديکتاتوری ولايت فقيهی، از رهگذار جنبش گسترده همگانی و مسالمت آميز و محاصره مدنی رژيم، اعمال فشار و پذيراندن اراده مردم و تحميل اهداف نيروهای دمکراتيک به رژيم برای گشايش مداوم فضای سياسی صورت می گيرد. امری که بدون ترديد کارپايه تلاش و پيکار ملی و ضامن آزاديها و برقراری امنيت ملی است.

با فرارسيدن ۳۱مين سالگرد ۲۲ بهمن
هر چه بيشتر برای رهايی ايران و ايرانيان از بند خودکامگی و استبداد
و برقراری حاکميت ملت درميهنمان بکوشيم


زمان تظاهرات: ساعت چهار و نيم بعدازظهر روزجمعه ۲۳ بهمن ماه سال ۱۳۸۸ خورشيدی برابر با ۱۲ فوريه سال ۲۰۱۰ ميلادی
مکان تظاهرات: ميدان رودلف پلاتز ـ کلن


کوشندگان برای آزادی و دمکراسی در ايران، بوخوم- دورتموند
پشتيبانان مبارزه برای آزادی و حقوق بشر، اسن
جمعيت پشتيبانی از مبارزات مردم ايران، کلن
جوانان و دانشجويان موج سبز ، ووپرتال
جمعيت کردهای مدافع حقوق بشر،کلن
هواداران جنبش سبز ايران ـ مونستر
جوانان و دانشجويان موج سبز، کلن
خانه همبستگی مهر، کلن

کليه هم ميهنان و نهاد هايی که مايل به همکاری و همراهی می باشند را صميمانه به ياری می طلبيم.

شعارهای تظاهرات:
ما خواهان قطع سريع سرکوب و کشتار مردم ميهنمان ميباشيم.
ما خواهان شناسائی، محاکمه و مجازات مسئولان کشتار، تجاوز جنسی و شکنجه در زندانها ميباشيم.
ما خواهان آزادی فوری و بلا شرط همه زندانيان سياسی ميباشيم.
ما خواهان آزادی مطبوعات هستيم.
ما خواهان حذف سانسور از صدا و سيمای ايران هستيم.
ما خواهان برقراری انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابی هستيم.
دولت کودتاگر احمدی نژاد فاقد اعتبار و مشروعيت است. پايان دادن به آن خواسته مبرم مردم ايران است.
ما خواهان لغو احکام اعدام ميباشيم
ما خواهان آزادی اجتماعات، احزاب، سنديکاها و تشکلها ميباشيم.
ما خواهان رعايت منشور جهانی حقوق بشر و ميثاقهای پيوست به آن در ايران ميباشيم.
ما از جهانيان می‌خواهيم که از ملت صلح جوی و دمکرات ايران حمايت کنند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016