جمعه 3 اردیبهشت 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

جوان آنلاین، خلفِ پیر کیهان، تحلیلی بر برخی خبرسازی های پائیز و زمستان ٨٤ و ٨٨، حامد صبوری

بیدارانِ ملتِ ستمدیده و شریف ایران، با دسایس کیهان علیه بهائیان و سایر دگراندیشان آشنایند. در پاییز و زمستان ۱٣٨٤، یعنی اولین سال از اولین دورهء ریاست جمهوری جناب محمود احمدی نژاد، بود که رسانه های دولتی و از جمله کیهان (۱) دسیسه ای فراگیر و بی سابقه طرح کردند تا به گمان خود ضربهء نهایی را بر جامعهء ستمدیده بهائی وارد کنند. (٢) در نتیجهء شکست طرح مزبور، در پائیز و زمستان ۱٣٨٨ نیز، یعنی اولین سال از دومین دورهء ریاست جمهوری جناب احمدی نژاد، دسیسه ای مشابه ولی فراگیرتر با استفاده از فضای موجود پس از انتخابات ریاست جمهوری، علیه بهائیان توسط رسانه های وابسته طراحی شد. یکی از رسانه هایی که نقش آشکاری در طرح و بسط این دسیسه داشته و دارد، سایت جوان آنلاین است. (٣)
اگر کلمهء «بهائی» را در سایت جوان آنلاین جستجو کنید، مشاهده خواهید کرد که مسؤولین آن از ۱۱/٧/۱٣٨٨اجرای سناریویی ناشیانه را برای جوّسازی و انحراف افکار، علیه بهائیان آشکار کردند- مشابه همان کاری که کیهان در پاییز ۱٣٨٤ با انتشار دهها مقاله و مطلب کذب انجام داد. در این دسیسه جوان آنلاین به عنوان بازوی رسانه ای صاحبان قدرت سیاسی- مذهبی (٤) سعی کرد با جعل اخبار ساختگی علیه بهائیان فضای مناسبی ایجاد کند تا جریانات پس از انتخابات را به آنان مرتبط نموده، به این وسیله با وجه المصالحه کردن جامعهء بهائی، علت و منشأ جریانات مزبور را پنهان داشته، بحران و مشکلات به وجود آمده را کنترل و رفع و رجوع نماید.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


علیرغم آشکاری وابستگی و پنهان نبودن منشأ حقیقی اخبار جعلی، جوان آنلاین منابع خبری خود را با عبارات مبهمی چون: «گفته شده که...»، «گفته می شود که...»، «جوان آنلاین بزودی اطلاعات تکمیلی ای را در این زمینه منتشر خواهد کرد»، «یک کارشناس امور بهائیت در گفت‌و‌گو با جوان مطرح کرد»،... و امثال آن معرفی می کند. به همین جهت است که هیچگاه «اطلاعات تکمیلی» مورد اشاره را ارائه نمی دهد و به جای آن از شاخه ای به شاخه ای دیگر پریده، به حکم سنگ مفت گنجشک مفت، هر چند روز یک بار خبری از اقدامات بهائیان علیه جمهوری اسلامی ایران جعل می کند و مدعی می شود همهء اقدامات مزبور جهت براندازی نرم یا گرم جمهوری اسلامی و ازبین بردن اسلام است! و این در حالی است که سایت های بهائی مانند «ولوله در شهر» یا «نقطه نظر» را که پاسخگوی جعلیات و خبرسازی های امثال جوان آنلاین هستند، گاه به فاصلهء حتی دو هفته یک بار فیلتر می کنند تا حقایق را پنهان سازند.
بررسی و نگاهی یکجا به فهرست کل اخبار کذب و اتهامات و توهّمات مضحک و بدون شواهد معتبر جوان آنلاین راجع به اقدامات مزبور، گویاترین گواه بر دسیسه های آن علیه بهائیان و انحراف افکار از حقایق جاری در ایران است. (٥) در این فهرست همان طور که در زیر آمده، مواردی شامل تهمت و افترا و توهین به عقاید بهائیان و نجس بودن ایشان (شماره های: ٨-٩-۱٣-٢٤-٢٥-٣٣)؛ مواردی دروغ شامل تهمت ضد اسلام بودن بهائیان (شماره های:٣-٤-۱٤-٢٦-٣٢-٣٦)؛ مواردی دروغ و مضحک شامل اتهامات ناوارد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بر بهائیان مبنی برضدیت ایشان با جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای براندازی آن ( شماره های: ۱-٢-٥-٦-٧-۱۰تا ۱٢-۱٤ تا ٢٢-٢٧تا ٤٩) مشاهده می شود که کشف ارتباط اخبار مزبور با نقشه های بهائیان برای براندازی نظام و ضدیت با اسلام بر عهدهء خوانندگان عزیز است! (٦) فهرست مزبور به ترتیب انتشار خبر در جوان آنلاین عبارتند از:
١- فعالیتهای اقتصادی ٤٧ شرکت بهائی جهت براندازی نرم (کد خبر۵۶۸۲:۱۱/۷/۱۳۸۸)
٢- افزایش فعالیت بهائیان پس از انتخابات اخیر (کد خبر۶۴۵۰:۱۴/۷/۱۳۸۸)
٣- شیوه جدید بهائیت برای تبلیغ به وسیلهء ساخت پلاک طلا با مضامین بهاءالله در طهران و اصفهان (کد خبر۷۰۴۴:۱۷/۷/۱۳۸۸)
٤- برنامه ریزی بهائیان برای مسجد جمکران توسط فرقهء ضالّهء بهائیت شهر اصفهان (کد خبر۷۸۳۶:۲۰/۷/۱۳۸۸)
٥- جاسوسان بهائی فعال شده اند/ در اصفهان (کد خبر۹۰۱۰:۲۷/۷/۱۳۸۸)
٦- شگرد جدید بهائیت برای مظلوم‌نمایی از طریق انتشار«روزشمار نقض حقوق شهروندان بهایی» (کد خبر۱۰۳۰۶:۴/۸/۱۳۸۸)
٧- ورود بهائیان به بخش ساخت وساز مسکن (کد خبر۱۱۹۷۰:۱۰/۸/۱۳۸۸)
٨- چرا بهائی ها نجس هستند؟ (کو خبر۱۵۴۵۲:۳۰/۸/۱۳۸۸)
٩- فرقه ها/بهائیت تاریخچه، اعتقادات و وضعیت کنونی (1) (کد خبر۱۵۴۷۰:۳۰/۸/۱۳۸۸)
۱٠- تبلیغ سفر به معبد بهائیان در روزنامه شهرداری! (کد خبر۱۵۶۹۸:۱/۹/۱۳۸۸)
١١- تکرارخبر: تبلیغ سفر به معبد بهائیان در روزنامه شهرداری! (کد خبر۱۰۱۰۸۵:۱/۹/۱۳۸۸)
١٢- هشدار!/عضو گیری بهائیان با استفاده از ضعف اقتصادی (کد خبر۱۰۱۴۹۱:۸/۹/۱۳۸۸)
١٣- فرقه ها/ بنیان گذار فرقه بهائیت را بهتر بشناسیم! (کد خبر۱۰۳۷۱۳:۲۶/۹/۱۳۸۸)
١٤- افشای نقش بهائیت در توهین به مقدسات در فرقه موسوی: همزمان با ظهر عاشورا حامیان حسین موسوی با توهین به قرآن چهره ای دیگر از عناد خود با دین را به نمایش گذاشتند. (کد خبر۲۰۰۳۰۲:۷/۱۰/۱۳۸۸)
١٥- تمرکز فعالیت های اقتصادی بهائیان در سه مرکز اقتصادی/ بهائیان و نقش آنها در حوادث عاشورا از طریق کمک های مالی (کد خبر۱۰۵۲۲۳:۱۲/۱۰/۱۳۸۸)
١٦- تشدید فعالیت بهائیان در شمال کشور (کد خبر ٢٠٠٤٣٤ زمان مخابره : ۱٧/۱۰/۱٣٨٨)
١٧- دادستان عمومی و انقلاب تهران اتهام بهائیان دستگیر شده در روز عاشورا را سازماندهی آشوب های این روز اعلام کرد. ( کد خبر : ۱۰٦٠٩٣ زمان مخابره : ۱٨/۱۰/١٣٨٨)
١٨- نحوه کمک مالی بهائیان خارج از کشور به برخی ستادهای انتخاباتی و جریان های سیاسی داخلی روشن تر شده است. ( کد خبر : ۱۰٦۱٦۱ زمان مخابره : ١٩/۱۰/۱٣٨٨)
۱٩- ابراز نگرانی محور بهائی - صهیونیسم :عده ای از بهائیان هند که از حمایت گسترده صهیونیست ها برخوردارند در خصوص محاکمه احتمالی بهائیان در ایران ابراز نگرانی کردند. ( کد خبر : ۱۰٦٢٩٩ زمان مخابره ٢۰/۱۰/۱٣٨٨)
٢۰- دور جدید فعالیتهای فرقه بهائیت : با افشای نقش مستقیم بهائیت در براندازی نرم سران این فرقه به راهکاری جدید برای ترمیم وجهه خود دست زده اند... در چرخشی ۱٨۰ درجه با کمک های هنگفت به هیآت عزاداری و رفتن به برخی تکایا در صدد ترمیم چهره خود بر آمده اند. ( کد خبر : ۱۰٦٦۰٧ زمان مخابره : ٢٢/۱۰/۱٣٨٨)
٢۱- استراتژی بهائیت اغتشاش در کشور است : حداقل ٨٠ نفر از اعضای فرقه ضاله بهائیت در بین بازداشت شدگان وجود دارند. ( کد خبر : ۱۰٦٥٤٧ زمان مخابره : ٢٢/۱۰/۱٣٨٨)
٢٢- یک کارشناس امور بهائیت در گفت‌و‌گو با «جوان» مطرح کرد : نقش‌آفرینی بهائیان در فضای بعد از انتخابات : بعد از انتخابات فضایی ایجاد شد که در آن گروهک‌های معاند با دین و نظام از جمله بهائیان در آن نقش آفرینی زیادی کردند. کد خبر : ۱۰٦٦٤٧زمان مخابره : ٢٤/۱۰/۱٣٨٨)
٢٣- درخواست بهائیان ایران از بیگانگان برای شارژ مالی/ ورود بهائیان به عرصه واردات دارو (کد خبر : ۱۰٦٩٢٣زمان مخابره : ٢٦/۱۰/۱٣٨٨)
٢٤- فرقه ها/ گوشه کوچکی از خوی حیوانی بهائیت : دیدیم که دختر و پسر می زنند و می رقصند و غلغله ای است و پسری را هم وسط صحنه روی میز گذاشته اند.«جلسه شبانه بهائیان در باغ اویسی قم» (کد خبر : ۱۰٧٢٩٩ زمان مخابره : ٢٩/١۰/١٣٨٨)
٢٥- مکارم شیرازی: فرقه‌های وهابیت و بهائیت ،مجموعه‌‌ای از خرافات (کد خبر : ۱۰٧٦۱٣ زمان مخابره : ٣٠/۱۰/۱٣٨٨)
٢٦- دستور العمل جدید حامیان بهائیان ارسال شد ... مبنی بر ایجاد تردید در وجود مبارک امام زمان(عج) و مباحث مربوط به مهدویت می باشد،از پکیج سازی برخی کتب ممنوعه از جمله کتاب های کسروی در قالب سی دی برای توزیع رایگان در سطح کشور جهت دور جدید فعالیت ها سخن به میان آمده است. ( کد خبر : ۱۰٧٦۰٩ زمان مخابره : ٣/۱۱/۱٣٨٨)
٢٧- برنامه بهائیان برای تاسیس مهدکودک/تاکید بر سرپرستی کودکان بی سرپرست (کد خبر : ۱۰٨۰٧٧زمان مخابره : ٥/۱۱/۱٣٨٨)
٢٨- نفوذ در شبکه های اجتماعی و رسانه ها دستور العمل جدید بهائیان (کد خبر : ۱۰٨٣٩٣ زمان مخابره : ٧/۱۱/۱٣٨٨)
٢٩- از طریق ایمیل با مرکز فکری بهائیان در اسرائیل ارتباط داشتم : متهم پرونده چهارم که بهائی بود، گفت: به دستور بیت العدل در اغتشاشات حاضر شده و از طریق ایمیل با آنها ارتباط داشتم. ( کد خبر : ۱۰٩۰٢۱ زمان مخابره : ۱۰/۱۱/۱٣٨٨)
٣٠- افسر بازنشسته «میت» رابط تشکیلاتی بهائیان : بهائیان ایران در ادامه تلاش خود برای ورود به حوزه واردات دارو ، میزبان رابط تشکیلاتی خود از کشور ترکیه می باشند. ( کد خبر : ۱۰٨٩١١ زمان مخابره : ۱۱/۱۱/۱٣٨٨)
٣۱- همکاری وهابیون و بهائی ها در قالب یک شرکت آبمیوه سازی (کد خبر : ۱۰٩۱۰٣ زمان مخابره : ۱٢/۱۱/۱٣٨٨)
٣٢- بهائیان همچنان به دنبال توهین به مقدسات مسلمانان : تعرض عده ای ناشناس به یکی از امام زادگان استان کرمان موجب ناآرامی و تنشج در میان مردم شده است. ( کد خبر : ١۰٩٥٧٥ زمان مخابره ۱٤/۱۱/۱٣٨٨)
٣٣- فرقه ها/تقویم بهائی نشانی از خرافه گرایی و بی هویتی در بهائیت (کد خبر : ۱۰٩٥٨۱زمان مخابره : ۱٤/۱۱/۱٣٨٨)
٣٤- بازداشت تعدادی از بهائیان در تهران (کد خبر ١۱۰٧٤٣ زمان مخابره ٢٢/۱۱/۱٣٨٨)
٣٥- فرار لیدرهای بهائیان به دبی و ترکیه (کد خبر : ۱۱۰٨٨٣ زمان مخابره : ٢٦/۱۱/۱٣٨٨)
٣٦- اختصاصی/بهائیت و توهین علنی به اسلام : فیلم‌هایی در خصوص روابط زن و مرد از دید اسلام منتشر شده است كه سراسر حاوی خرافات و توهین به اسلام است. ( کد خبر : ۱۱۱۰۱٧زمان مخابره : ٢٦/۱۱/۱٣٨٨)
٣٧- افشاگری «جوان آنلاین» از برنامه های مشترک بهائیان و منافقین برای ٢٢بهمن : یکی از برنامه های بهائیان برای ٢١ و ٢٢بهمن به آشوب کشاندن منطقه غرب تهران بوده است. ( کد خبر : ۱۱۱۱٨٩ زمان مخابره : ٢٧/۱۱/۱٣٨٨)
٣٨- فرقه ها/بهائیهان و اسرائیل (کد خبر : ۱۱۱۱٥٣ زمان مخابره ٢٧/۱۱/۱٣٨٨)
٣٩- فرقه ها/بهائیت در عصر پهلوی (کد خبر : ۱۱۱٧٦٧ زمان مخابره ۱/۱٢/۱٣٨٨)
٤٠- صدای آمریکا یا صدای بهائیان؟! (کد خبر : ١۱٢۱٨١ زمان مخابره ٣/۱٢/۱٣٨٨)
٤۱- بهائیان دست به دامن اقلام تبلیغاتی شدند (کد خبر : 112159 زمان مخابره ٤/۱٢/۱٣٨٨)
٤٢- مدافع بهائیان وارد فاز درگیری می شود!: دوتن از کارکنان دفتر شیرین عبادی در تهران از اعضای فرقه ضاله بهائیت بوده اند. ( کد خبر : ۱۱٢٦۰٥ زمان مخابره : ٦/۱٢/۱٣٨٨)
٤٣- اقدامات جدید بهائیان برای جذب دختران (کد خبر : ۱۱٣٣٨٩زمان مخابره : ۱۰/۱٢/۱٣٨٨)
٤٤- سفر برخی از اعضای فرقه بهائیت به اسرائیل (کد خبر ۱۱٤٢٩٥زمان مخابره ۱٨/۱٢/۱٣٨٨)
٤٥- دستورالعمل فرقه بهائیت برای جذب دانش آموزان (کد خبر : ۱۱٤٨٧٩ زمان مخابره : ٢۱/۱٢/۱٣٨٨)
٤٦- سناریوی فرقه بهاییت برای انحراف دانش آموزان : برخی رؤسای جماعت بهایی با هدف اشاعه دیدگاه‌های گمراه کننده خود و عضوگیری و تبلیغ بهاییت، مدارس را کانون فعالیت‌های خود قرار داده‌اند: ارائه خدمات آموزشی با نیت تبلیغ گمراهی/ تبلیغ بهاییت در مدارس با جزوه‌های چاپ تل‌آویو (کد خبر ۱۱٥٢٣٩ /زمان مخابره ٢٣/۱٢/۱٣٨٨)
٤٧- گزارش«جوان آنلاین» ازپشت پرده سایت های فتنه گر: ٩٥درصد سایتها و وبلاگ هایی که به حمایت از فتنه گران روئیده اند ، متعلق به چند گروهک فراری و زاویه نشین هستند که سعی در وانمودگی توان خود دارند. بر اساس این گزارش گروه هایی که گرداننده سایت های ضد انقلاب هستند و بر علیه نظام دروغ پراکنی می کنند به ٩ دسته تقسیم بندی می شوند که از جمله مجموعه وابستگان به عبدالبهاء که به بهایی های صهیونیسم مشهور هستند و موسوی را دست عبدالبها در آستین می دانند و معتقدند که موسوی منتقم آنها از جمهوری اسلامی خواهد بود. اعضای این فرقه ضاله بیش از یکصد سایت را در حمایت از جریان فتنه راه اندازی کرده اند. (کد خبر ۱۱٦۱٥۱زمان مخابره : ۱٣/۱/۱٣٨٩)
٤٨- اسنادی از کارکرد فرقة بهائیت در دوران پهلوی (کد خبر ۱۱٦٣۱٣ زمان مخابره : ۱٥/۱/۱٣٨٩)
٤٩- رضا پهلوی از نقش موسوی در پیشبرد ایده هایش گفت : فرزند ارشد شاه مخلوع در مصاحبه ایی ضمن دفاع از فرقه ضاله بهاییت، خواهان همکاری گسترده فتنه گران برای آنچه که وی عبور از جمهوری اسلامی نامید، شد.
(کد خبر ۱۱٧۰٥۱/زمان مخابره : ۱٨/۱/۱٣٨٩)

به عنوان نمونه، بر اساس اطلاعات فوق، از جمله شگردهای جوان آنلاین به عنوان بازوی رسانه ای نهادهای معلوم الحال آن که، قبل از رسیدن تاریخ های خاصی، همچون عاشورا یا ٢٢بهمن یا چهارشنبه سوری و امثال آن، که در آنها احتمال وقوع تظاهرات اعتراض آمیز علیه دولت می رفت، شروع به جوّسازی و غیب گویی و پیشگویی علیه بهائیان می نمود تا ایشان را وجه المصالحه نماید و به خیال خود بحران به وجود آمده را به گردن بهائیان اندازد و به این وسیله افکار عمومی را از حقایق تلخی که در ایران عزیز جاری است منحرف سازد.
دراین شگرد دو حالت وجود داشت که در هر صورت هدف انحراف افکار از واقعیات جامعه بود. به این ترتیب که: یا تظاهرات مزبور واقع می شد که در این صورت چند بهائی را دستگیر می کردند و تهمت سازماندهی صدها هزار نفر از تظاهرکنندگان را به گردن ایشان می انداختند! چنانکه در جریان تظاهرات عاشورا چنین شد و عجیب آن که این «سازماندهان اصلی» پس از چندماه اکثراً آزاد می شوند! (٧) و یا این که تظاهرات مزبور واقع نمی شد که در این صورت جوان آنلاین ادعا می کرد: «یکی از برنامه های بهائیان برای ٢۱ و ٢٢ بهمن به آشوب کشاندن منطقه غرب تهران بوده است... که با ایثار و خود گذشتگی نیروهای اطلاعاتی- امنیتی ضرب شصتی به عوامل و دست نشاندگان بیگانگان نشان داده شد.» (٨)
از جالب ترین موارد دیگر از این شگرد آن که جوان آنلاین در ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ سناریوی دروغ دیگری را با تیتر «سفر برخی از اعضاء فرقهء بهائیت به اسرائیل» مطرح کرد و در توضیح آن نوشت:«برخی از عناصر تشکیلات بهائیت از بعضی استان ها همچون اصفهان وفارس طی یک ماه گذشته باعزیمت به یک کشور واسطه به اسرائیل سفر کرده اند. وی هدف از این دیدار را اخذ سیاست های جدید از «بیت العدل» با توجه به دستگیری چهره های شاخص آن عنوان کرد... از دیگر سو گفته می شود که یکی از برنامه های احتمالی بهائیان در روزهای آینده ایجاد آشوب در چهارشنبه سوری می باشد.» (٩) و همهء اینها در حالی است که جوان آنلاین در این مورد هم مانند موارد قبل، علیرغم وعدهء تکراری ارائهء «اخبار و اطلاعات تکمیلی»، جعلیات خود را پا در هوا رها کرده، از چهارشنبه سوری می گذرد و سراغ سناریوی های جدیدتری می رود و منتظر اخذ دستورات بعدی برای سناریوهای بعدی می ماند. (۱۰)
خلاصهء سخن آن که با تحلیل آنچه کیهان در پاییز و زمستان ١٣٨٤، و جوان آنلاین در پاییز و زمستان ١٣٨٨ انجام داده و هنوز می دهند، می توان دریافت که ریشهء بحران و بیماری تن خستهء ایران عزیزمان، اخلاقی-معنوی-اجتماعی است. (۱۱) دروغ ها و دسیسه ها و افترائات امثال کیهان و جوان آنلاین، علائم و نمونه های بارز رسانه ایِ چنین بحرانی است.
و این است همان حقیقتی که مرکز جهانی بهائی، بیت العدل اعظم، بر روی آن تأکید داشته، بارها آن را تشریح فرموده اند؛ یعنی همان بیت العدلی که عوامل پشت پردهء جوان آنلاین سعی دارند تشخیصش را در خصوص بیماری و درمان دردهای ایران عزیزمان، ازافکار هموطنان ستمدیده مان پنهان دارند و در عوض می کوشند آن را دشمن اسلام و ایران و ایرانی وانمود سازند. مراجعه و تعمیق در پیام ها و بیانیه های بیت العدل اعظم در دو لینک زیر، روشن می سازد که چرا امثال کیهان و جوان آنلاین و عوامل پشت پردهء آنان، از افشای حقایق می هراسند و روح و جان و شخصیت محترم و والای انسانی خود را با جعل اخبار دروغ و دسیسه علیه بهائیان و سایر هموطنان آلوده می سازند.
http://www.velvelehdarshahr1.info/content/view/179
http://www.universal-house-of-justice-messages.info/

حامد صبوری
٢٣/١/١٣٨٩
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مآخذ:
۱- به مدیریت مسؤولی آقای حسین شریعتمداری http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
٢- برای دیدن گزارشی در این خصوص رجوع شود به:
http://www.velvelehdarshahr1.info/content/view/182/37/
٣- مربوط به روزنامهء وابستهء جوان به مدیر مسؤولی سید نظام الدین موسوی
http://www.javanonline.ir
http://www.javannewspaper.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8811090439
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=12000
http://www.rahesabz.net/story/12869/
http://antitaleban.wordpress.com/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-1-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF/
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/////-7e17b0fcfa.html
http://ashoob88.wordpress.com/2009/10/
٤- رجوع شود به آدرس های یادداشت شمارهء٣.
٥- به جهت طولانی نشدن، از آوردن لینک های مربوطه خودداری شد. با جستجوی کلمهء «بهائی» در سایت جوان آنلاین عین مطالب و لینک ها را ملاحظه فرمایید:http://www.javanonline.ir
این موارد به ترتیب تاریخ انتشار آن در جوان آنلاین از ۱۱/٧/۱٣٨٨تا ۱٨/۱/۱٣٨٩تنظیم شده است تا سیر و روند دسیسه علیه بهائیان واضح تر مشخص گردد.
٦- بهائیان بارها پاسخ اکاذیبی امثال آنچه جوان آنلاین در فهرست مزبور ارائه نموده، منتشر کرده اند. برای نمونه از جمله مراجعه شود به آدرس های زیر:
http://www.bahai-sites2.info/
http://reference.persian-bahai99.info/fa/
http://www.aeenebahai10.info/
http://www.velvelehdarshahr1.info/
http://www.donyayebahai.com/
http://www.noghtenazar19.info/
http://news.persian-bahai1.info/
٧- http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=200302
http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=105223
http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=106093
٨- http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=111189
٩- http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=114295
۱۰- از جمله سناریوهای مطروحه در موارد شمارهء ٤٥به بعد در فهرست فوق.
۱۱- در این مورد از جمله مراجعه شود به مقالهء «اوج توهّم و دروغ» در این آدرس:
http://www.noghtenazar19.info/node/854


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016