سه شنبه 7 اردیبهشت 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

زهرا بهرامی، يکی از زنان دستگيرشده روز عاشورا همچنان در بند ۲۰۹ در بلاتکليفی بسر می برد، فعالين حقوق بشر و دمکراسی

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" يکی از دستگيرشدگان روز عاشورا خانم زهرا بهرامی از زمان دستگيری تا به حال دربند مخوف ۲۰۹ زندان اوين در بلاتکليفی بسر می برد.
زندانی سياسی زهرا بهرامی ۴۵ ساله از دستگير شدگان روز عاشورا از زمان دستگيری تا به حال در بند مخوف ۲۰۹ زندان اوين بسر می برد. او در سلولی همراه با ۲ نفر ديگر زندانی است و از زمان دستگير تا به حال از داشتن ملاقات حضوری با خانواده اش محروم بوده است. خانم بهرامی در اثر شکنجه های شديد روحی و جسمی دچار افسردگی شده است .
خانواده بهرامی در چند ماه اول بازداشت از وضعيت و شرايط عزيزشان بی خبر بودند و تاکنون از داشتن ملاقات حضوری محروم هستند.آنها در طی اين مدت تحت فشارهای روحی و تهديدات بازجويان قرار دارند که از انتشار وضعيت وشرايط خانم بهرامی خوداری کنند و گرنه آنها هم دچار مشکل خواهند شد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


خانم بهرامی در جريان اعتراضات گسترده روز عاشورا با يورش مامورين سرکوبگر دستگير و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد سپس او را به سلولهای انفرادی بند سپاه در زندان گوهردشت کرج انتقال دادند.در آنجا او تحت شکنجه های وحشيانه جسمی و روحی و توهينهای اخلاقی بازجويان وزارت اطلاعات قرار گرفت تا او را به مصاحبه تلويزيونی وادار کنند. خانم بهرامی دوباره بعد از چند هفته به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد و بيش از ۳ ماه در سلولهای انفرادی بسر برد. او بصورت مستمر تحت بازجوئيهای طولانی و شبانه بازجويان وزارت اطلاعات قرار داشت. بازجويان او را به زير زمين بند ۲۰۹ می بردند و در آنجا وی را تحت شکنجه های جسمی و روحی و توهينهای اخلاقی قرار می دادند در اکثر بازجوئيها ۳ نفر از بازجويان وزارت اطلاعات حضور داشتند.خانم بهرامی چندين بار وادار به مصاحبه تلويزيونی گرديد .بازجويان وزارت اطلاعات برای رسيدن به اهداف غير انسانی خود دوشيوه جنايتکارانه را بکار می بردند :يک قرار دادن زندانی سياسی تحت شکنجه های شديد روحی و جسمی و از طرفی ديگر با بکار بردن وعده های دروغين که در صورت همکاری با آنها و انجام مصاحبه تلويزيونی و تکرار گفته های آنها در مصاحبه های تلويزيونی او را آزاد خواهند کرد.
اما بازجويان بعد از گرفتن اعترافات تلويزيونی و تعهد کتبی همکاری با آنها اقدام به پخش مصاحبه های تلويزيونی وی نمودند و اعترافات تلويزيونی را بعنوان اتهام عليه او بکار بردند. ازجمله اتهامات او؛محاربه،اقدام عليه امنيت ،عضويت در انجمن پادشاهی و اتهامات متعدد ديگری می باشد.
خانم زهرا بهرامی مقيم کشورهلند می باشد و دارای مليت ايرانی- هلندی هستند او برای ديدن فرزندش به ايران سفر کرده بود.
اسامی مستعار تعدادی از بازجويان وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ زندان اوين که در شکنجه های قرون وسطائی و غير انسانی عليه زندانيان سياسی مشغول هستند عبارتند از ؛ علوی( او از درنده خو ترين و وحشترين بازجويان و زارت اطلاعات در زندان اوين است اين جنايتکار عليه بشريت علاوه به شکنجه های جسمی و روحی با وقاحت و بيشرمی از قربانيان خود می خواهد که با او در جرم و جنايت و جاسوسی همکای کنند در غير اينصورت احکام ستکينی را عليه آنها بکار خواهد برد. او همچنين به کسانی که با وثيقه های سنگين آزاد شده اند دائم تماس تلفنی برقرار می کند و آنها را با تهديد به مرکز شکنجه وزارت اطلاعات تحت عنوان ستاد پيگيری احضار می کند اين احضارها بصورت تلفنی صورت می گيرد . اقدامات او در روزهای اخير عليه دستگيرشدگان شدت يافته است با اين عمل ضدبشری خود سعی در ايجاد فشارهای روحی عليه خانواده و زندانی سياسی است). ياسر،سعيد شيخان،محمدی،سيد و احدی می باشند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،وادرار کردن زندانيان سياسی به اعترافات تلويزيونی تحت شکنجه های قرون وسطائی و بکار بردن آن عليه قربانی تحت عنوان اتهام بعنوان يک عمل جنايتکارانه و غير انسانی محکوم ميکند و از کميسر عالی حقوق بشر ،گزارشگر ويژه زنان و دستگيريهای خودسرانه سازمان ملل خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به جنايت عليه بشريت است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016