سه شنبه 15 تیر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مورد تهديد قرار دادن شهود شکنجه معلم زندانی رسول بداقی، فعالين حقوق بشر و دمکراسی

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" احضار و مورد تهديد قرار دادن دو تن از زندانيان سياسی که شاهد شکنجه معلم زندانی رسول بداقی بوده اند.

روز سه شنبه ۱۵ تيرماه دو تن از زندانيان سياسی که شاهد ضرب و شتم وحشيانه و غير انسانی معلم زندانی رسول بداقی در خرداد ماه بودند به بازرسی زندان گوهردشت کرج فراخوانده شدند و از آنها خواسته شد که مشاهدات خود را بيان کنند. در بازرسی زندان رضا ترابی رئيس بازرسی ،يک مامور بازرسی و پاسداربندی به نام ترک که در ضرب وشتم آقای بداغی شرکت داشت حضور داشتند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


شاهد اول زندانی سياسی عباس توکلی برازجانی که برادر او(امير توکلی برازجانی) در آگاهی شاهپور در زير شکنجه های قرون وسطائی و وحشيانه به قتل رسيد در بازرسی زندان گوهردشت کرج حاضر شد و مشاهدات خود را بيان کرد. آقای برازجانی که شاهد بستن ، ضرب و شتم وحشيانه و توهينهای خانوادگی نسبت به اين معلم زندانی بود را تشريح کرد.هنگامی که زندانی سياسی عباس توکلی در حال شرح مشاهدات خود بود با فريادهای دروغ می گويد پاسداربند ترک که در ضرب وشتم آقای بداغی شرکت داشت مواجه شد و اين پاسدار بند با آزادی تمام توهين می کرد و رضا ترابی از اين مسئله ابراز رضايت می کرد و به دفاع از پاسداربند مزبور پرداخت.

سپس شاهد دوم آقای احمد زيد آبادی را به بازرسی آوردند و از او خواسته شد که مشاهدات خود را بيان کند و او هم در اظهاراتش اعلام کرد که شاهد ضرب و شتم و توهين به آقای بداقی بوده است.هنگامی که آقای زيد آبادی با همبندی قبلی خود يعنی آقای عباس توکلی برازجانی قصد احوال پرسی را داشت. رضا ترابی با حالت توهين آميزی دست بر سينه آقای زيدآبادی گذاشت و او را هل داد .

زمانيکه زندانی سياسی عباس توکلی به بند۶ بازگردانده شد. پاسداربندی بنام قاسم محمدی معروف به دائی قاسم که از افراد شکنجه کننده معلم زندانی رسول بداقی بود. وقتی که متوجه شد که آقای توکلی مشاهدات خود را بيان کرده است او را تهديد کرد وبا خشم گفت: "دستت درد نکنه به همديگه می رسيم.سپس شکری رئيس بند ۶ او را مورد تهديد قرار داد که زندانی سياسی عباس برازجانی توکلی را به بند ۱ تبعيد خواهد کرد.

لازم به يادآوری است رضا ترابی رئيس بازرسی زندان گوهردشت کرج از جمله کسانی است که تا بحال تعداد زيادی از زندانيان شکنجه شده را تحت فشار و مورد تهديد قرار داده است که از شکايت کردن عليه جنايتهای که در زندان روا داشته می شود بايد منصرف شوند و سکوت پيشه کنند و يکی از افرادی است که با تهديد و شانتاژ سعی در پوشاندن جنايتها در زندان است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016