سه شنبه 2 شهریور 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

ميرحسين موسوی: مرزهای خودی و ناخودی به تدريج کمرنگ می شود، کلمه

گرچه عده ای که نفع خود را در تفرقه و شقه شقه کردن مردم می دانند با پرونده سازی و اقداماتی گسترده به نام مبارزه با جنگ نرم نفرت پراکنی را ادامه می دهند و جريانهای ناسالمی که امروز گاهی در فضای مجازی می بينيم که مقدسات را به سخره می گيرند ، ريشه در اين ميلياردها تومانی دارد که به عنوان جنگ سايبری و لشگر سايبری هزينه می شود .


تازه ترين ديدار ميرحسين موسوی با جمعی از فرزندان خانواده های ايثارگران بود. موسوی در اين ديدار ضمن ترسيم آثار جنبش سبز مردم ايران، بر اتحاد و استقامت تا تحقق تغييرات مطلوب در کشور تاکيد کرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گزارش خبرنگار کلمه ميرحسين موسوی جنبش سبز مردم ايران را موجب الفت و نزديکی اقشار مختلف مردم به يکديگر دانست و گفت: «راهبرد زنجيره انسانی از ميدان تجريش تا ميدان راه آهن در سطح ملی دنبال می شود و همه ما با تکثر آرا، عقايد و فرهنگها و قوميت ها به تدريج لکنت زبان خود را از دست می دهيم و می توانيم راحت تر با هم صحبت کنيم.»

حلقه وصل تشکلها: آزادی٬ عدالت و پاسداری از حقوق ملت
جنبش سبز زمينه آشتی ملی را فراهم آورده است

وی در همين زمينه افزود :«تشکل های سياسی که با سياست های غلط از هم جدا شده بودند، به تدريج به هم نزديکتر می شوند، با هم مذاکره می کنند و بر سر يک سفره می نشينند. آنچه نقطه وصل آنها با يکديگر است تلاش برای آزادی، عدالت و تفاهم بر سر پاسداری از حقوق ملت است. مرزهای خودی و ناخودی به تدريج کمرنگ می شود و به جای آن تعامل و گفت و گو می نشيند. امروز به برکت يک جنبش سبز مردمی زمينه آشتی ملی، دوستی و وحدت بيش از هميشه بين فرهنگهای گوناگون، قوميت ها و شيعه و سنی و همه اقشار بوجود آمده است.»

عده ای نفع خود را در تفرقه می بينند
به نام مبارزه با جنگ نرم نفرت پراکنی می کنند
رسانه ملی را به يک رسانه تفرقه افکن يکطرفه تبديل کرده اند

موسوی گفت :«گرچه عده ای که نفع خود را در تفرقه و شقه شقه کردن مردم می دانند با پرونده سازی و اقداماتی گسترده به نام مبارزه با جنگ نرم نفرت پراکنی را ادامه می دهند و جريانهای ناسالمی که امروز گاهی در فضای مجازی می بينيم که مقدسات را به سخره می گيرند، ريشه در اين ميلياردها تومانی دارد که به عنوان جنگ سايبری و لشگر سايبری هزينه می شود. آنها می خواهند همانطور که رسانه ملی را با دخالت خود به يک رسانه تفرقه افکن يکطرفه تبديل کرده اند فضای مجازی برآمده از جنبش سبز را با ويروس های خود آلوده کنند تا اعتماد ملت اسلامی ما از اين پنجره زيبای باز شده سلب شود ولی اين توطئه نيز نتيجه عکس خواهد داد.»

سياست نامه های قديمی هم ظلم و ويرانی ملک را قرين هم می دانستند

نخست وزير دوران دفاع مقدس ضمن اظهار تاسف از اينکه نظام دچار جمود، فساد و ظلم شده است، گفت: «نظام هم اکنون نمی تواند متناسب با تغييرات جهانی و تغييرات داخلی تحول لازم را در خود ايجاد کند. اين موضوع طبيعی هم هست چرا که موثرترين عنصر برای تغييرات مطلوب دخالت مردم در همه امور و رعايت حق تعيين سرنوشت برای ملت و رعايت حقوق شهروندی است. حتی سياست نامه های قديمی هم ظلم و ويرانی ملک را با هم قرين می دانستند.»

امروز زندانهای ما از فرزندان مبارز و آزاديخواه اين کشور پر شده

ميرحسين گفت :«قديم ها در کتابهای دينی خود از زندانهای منصور دوانيقی ها و هارون الرشيدها می خوانديم و امروزه زندانهای ما از فرزندان مبارز و آزاديخواه اين کشور پر شده است. حتی کسانی که شاکی از اتهاماتی هستند که بر آنها وارد شده به زندان برده می شوند و تهمت زننده و دستگاههای حامی او دور از دسترس قوه قضاييه قرار می گيرند.»

رمز بازگشت نشاط به جامعه

موسوی کليدی ترين رمز تحقق مردمسالاری را قبول آرای مردم دانست و گفت : «آرای مردم است که می تواند کشور را از بحرانی که در آن گرفتار شده ،نجات بدهد و شور و نشاط را به جامعه بازگرداند.»


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016