دوشنبه 28 شهریور 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و تف در آش جناح احمدی نژاد انداختن، سعيد سلطانپور

در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد ، و حضور وی در مجمع عمومی سازمان ملل که تريبونی ميليونی در قلب سرمايه داری جهانی و ابر قدرت نظامی ، امريکا می باشد ، تنش های زيادی را دربين جناح های حاکميت بدنبال دارد .

از دوران رفسنجانی ، همواره تلاشهايی زيادی ، متاسفانه بطور پنهانی ، هم از سوی امريکاييان و هم از سوی حاکميت روحانيون ايران ، برای نزديکی انجام شده است .

از آمدن مک فارلين با کيک و انجيل به ايران در ۴ خرداد ۶۵ در دوران قدرت رفسنجانی که در ان دوران رياست مجلس شورای اسلامی را به عهده داشت و مرد دوم حکومت بود . بنابر شواهد مقامات فعلی ، سفر مک فارلين با موافقت رفسنجانی انجام شده بود که توسط مهدی هاشمی (برادر داماد ايت الله منتظری ) لو رفت و منجر به طرح سوال ۸ نماينده مجلس در آبان ما ه ۸۵ در مجلس شد که با اعتراض ايت الله خمينی ، نمايندگان مزبور ، سوال خود را پس گرفتند . (۱). افشاگری مهدی هاشمی ، فشارها را برای دستگيری وی و اعدام زياد تر کرد .
ارتباط سياسی با همه کشورها واپوزيسيون يک ضرورت مسلم است ولی بشرط اينکه شفاف باشد ، کتبی نوشته شده و توسط طرفين امضا شده باشد .

در حاليکه از قبل از پيروزی انقلاب ۵۷ هم ارتباط با مقامات امريکايی با حضور ژنرال هويزر برای بيطرفی ارتش شاه و انتقال قدرت ، در ستاد مشتر ک ارتش و ملاقات مستمر با مرحوم مهندس بازرگان و ايت اله بهشتی ( منصوب از سوی خمينی ) ادامه داشته است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اين روزها هم با نزديک شد ن سفر احمدی نژاد به نيويورک ، صرف نظر از اينکه مشايی اجازه خروج داشته باشد ويا نه ، اعلام آزادی مشروط دو امريکايی متهم به ورود غير قانونی به ايران و جاسوسی که به ۸ سال زندان محکوم شده بودند ، توسط احمدی نژاد درمصاحبه با شبکه امريکايی " ان . بی .سی . ، دست احمدی نژاد را برای کنترل مصاحبه ها با رسانه های ميليونی آمريکايی ، با اماده سازی افکار عمومی آمريکايی ها که بشدت به اين رسانه ها متکی هستند را باز خواهد گذاشت .
سياست تهاجمی احمدی نژاد در حاليکه بسياری از مجريان خبری ، خطوط قرمزی را برای خود و رسانه هايشان و بازنگهداشتن ارتباط با مهمانان ، در نظر می گيرند قبل از هر چيز برای تضعيف جناح های رقيب احمد ی نژاد در انتخابات مجلس امسال و انتخابات رياست جمهوری که قانونا احمدی نژاد ، دو دوره اش تمام شده است و برای ادامه و تکميل خط جريان وی ، يکی از نمايندگان اين جريان بايد ، اين پست را در اختيار بگيرد .

از سوی ديگر احمدی نژاد در گذشته سعی کرده بود ، به سياستمداران امريکايی بگويد که وی در مورد ارتباط سياسی با آمريکا تصميم گيرنده است که موضع گيری خامنه ای ، موضع وی را تضعيف کرده است . تلاش جناح ديگر برای آزاد نکردن دو امريکايی متهم ، قبل از انکه ضديت با امريکا باشد ، پيامی است به آمريکاييان که حرف آخر در ارتباط با آمريکا را احمدی نژاد نمی زند. جناح بازاريان سنتی ( حزب موتلفه ) می گويد با ازادی دو امريکايی ما به آنها امتياز داده ايم . ما می زنيم نه جناح احمدی نژاد که امسال مورد کم مهری خامنه ای نيز قرار گرفته است .
مشکلی که آمريکا همواره رنج برده است اين است که چه کسی و چه جريانی حرف آخر را درايران می زند . زيرا در اين ۳۰ سال گذشته هروقت يکی از جناح های حاکميت آش اشتی کنان با آمريکاييان را پخته است ، جناح ديگر باتف کردن در آن ، همه چيز را به نقطه اوليه برگردانده است . آنچه که می شود نتيجه گرفت اين است که برای جناحهای حاکميت ، منافع همه مردم ايران ، آينده جوانان و ايران و منطقه خاورميانه که بشدت انبار اسلحه از سوی صادر کنندگان اسلحه شده است ، به فراموشی سپرد ه شده است .

نقل قولهای مقامات از رابطه با امريکا در گذشته
اولا سالهاست که از کانالهای مختلف با امريکا در ارتبا ط هستند . البته نفس مذاکره برای يک دولت حاکم هيج مانعی ندارد بشر ط اينکه مردم در جربان اين مذاکرات قرار بگيرند و يا نظر خواهی از انان شده باشد.و يا نمايندگان منتخب انان در اين مذاکرات شرکت داشته باشند.
مشکل جد ی هم د ر اين است که جنا حهای مختلف می خواهند انحصاری با امريکا رابطه بر قرار کنند . مثلا در دهه ۶۰ عسگر اولادی از موسسين موتلفه معتقد بود که ما بايد با امريکا رابطه داشته باشيم تا اينقدر اجناس واسلحه را چند برابر قيمت از بازار ازاد نخريم. البته در ان زمان مير حسين موسوی نخست وزير بود و عسگر اولادی در موضع مخالف وی بود.
در زمان ريگان مذاکره با ايرانی ها در خريد اسلحه با ۳ برابر قيمت به طرف ايرانی انجام شد که در ان سود فروش اسلحه به ضدا اتقلابيون نيکارا گوئه داده شد. (‌ايران کنترا )
نمونه ديگر اطمينان دادن آمريکائيان به طرف ايرانی در مورد عدم علاقه امريکا به شکست ايران در جنگ بود. د رمذاکرات محرمانه در بحبوحه جنگ ايران و عراق بود.
در تمامی اين تماس ها در حاليکه خمينی و ريگان شديدا به يکديگر حمله می کردند اين مذاکرات بدور از چشم مردم ايران و مردم امريکا صورت می گرفت.
خمينی که حرف اخر را ميزد به ان نمايندگانی که جرئت کرده بودند از ولايتی وزير امورخارجه د رمورد سفر نمايندگان امريکا به ايران سوال کنند شديدا تشر زد که به شما چه مربوط است ؟‌و انان سوالات خود را پس گرفتند.
نقل از انقلاب اسلامی
محسن رضايی در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه «يو اس تو دی، ، گفت: ايران نقش مهمی در سرنگونی رژيم طالبان در افغانستان داشت اما آمريکايی‌ها با کمرنگ کردن نقش ايران، قصد دارند آن را به نفع خود مصادره کنند.
۲۱ خرداد ۱۳۸۴
نيو يورک تايمز : آمريکا و ايران ديدارهای محرمانه بسياری در سطح پايين داشته‌اند. چه زمانی شما برای گفت‌وگوی سطح بالا آماده هستيد؟ هنگامی که شما رئيس جمهور بوديد به اين مساله اشاره کرديد که آماده ارتباط با آمريکا هستيد.
رفسنجانی : هنگامی که من گفتم آماده‌ام، رئيس جمهور بودم. اگر بار ديگر مسؤول(اين امور) شوم، بار ديگر مجبورم اين مساله را بررسی می‌کنم. يو اس آ. تو دی ۱۹ بهمن ۸۳
دبير شورای عالی امنيت ملی تصريح کرد: «اوضاع با آمريکا نمی‌تواند اينگونه ادامه يابد. اگر موضع آمريکا تغيير کند، دورنمايی از رابطه (با آمريکا) ديده می‌شود».
وی با اشاره به اين‌که ايران و آمريکا از طريق سفارت سوييس و برخی کشورهای ديگر در ارتباط هستند اظهار داشت: «ما اميدواريم آمريکا به زبان تهديد و تحريم‌هايی که عليه منافع ايران اعمال کرده است پايان دهد».
۱۷ سايت بازتاب -خرداد ۸۴ -
×بهزاد نبوی در مصاحبه ای قبل از انتخابات رباست جمهوری خبر از مذاکره با ۷ هيت امريکائی داد.
× کروبی هم در دوران انتخابات به اين موضوع اشاره کرد . کروبی طرف مذاکره با امريکائئان در زمان کارتر برای ازادی گروگانها با جورج بوش (‌پدر )‌ در پاريس بود که ازادی گروگانها به بعد از انتخابات موکول شود تا کارتر شکست بخورد.
روزنامه مهر ادعا کرد: نشست های محرمانه در ژنو ميان فرستادگان هاشمی رفسنجانی نامزد رياست جمهوری ايران و سه ديپلمات از لبنان و سوريه واردن و نيز مسئولان وزارت امور خارجه آمريکا و هياتی از کميسيون مشترک اروپا برگزار شده است .
روزنامه الديار به نقل از اين منابع نوشت : رايزنی ها ميان طرف های سه گانه بر روی نقشی که رفسنجانی در صورت پيروزی خود در انتخابات رياست جمهوری در حل مساله حزب الله بر اساس قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنيت به صورت مسالمت آميز ايفا خواهد کرد، متمرکز شده است. با اين پيش شرط که صلح داخلی در لبنان مورد تهديد قرار نگيرد.
۱۱ خرداد ۸۴
ا لبرادعی- رئيس سابق انرژی اتمی - در مصا حبه ای در تابستان ۸۴ اعلام کرده بود که مقامات ايرانی از و ی خواسته بودند که از امريکا تضمينی برای عوض کردن سياست تغيير رژيم در قبال جمهوری اسلامی بدهد.


• (۱) سيدمحمد خامنه‌ای ، جلال‌الدين فارسی ، سيرجانی ، موسويانی ، نيک‌روش ، فهيم‌کرمانی ، نجفی ، اسرافيليان
http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=3912

چرا ما بايد اين قدر غربزده باشيم يا شيطان‌زده؟ من هيچ توقعی نداشتم از بعض اين اشخاص، ولو بعضی‌شان در نظر من پوچ‌اند، لکن از بعضی از اين اشخاص که سابقه دارند هيچ توقع نداشتم که در اين زمان که بايد فرياد بزنند سر آمريکا، فرياد می‌زنند سر مسئولين ما! چه شده است؟ شماها چه‌تان است؟ چه کرديد شماها؟ شماها چرا بايد تحت تأثير تبليغات خارجی واقع بشويد يا تحث تأثيرات نفسانيت خودتان؟ در يک همچون مساله مهمی که بايد همه شما دست به هم بدهيد و ثابت کنيد به دنيا که ما وحدت داريم، وحدت ما اين طور شده‌است و در روزی که هفته وحدت است چرا شماها می‌خواهيد تفرقه ايجاد کنيد؟ چرا می‌خواهيد بين سران کشور تفرقه ايجاد کنيد؟ چرا می‌خواهيد دو دستگی ايجاد کنيد؟ چه شده است شما را؟ کجا داريد می‌رويد؟ اين تذهبون؟ من نمی‌توانم که آن طوری که می‌خواهم، با شما صحبت کنم و نمی‌خواهم در روز عيد رنجش برای شما پيدا کنم، لکن شما انصاف بدهيد که در يک همچو وقتی، وقت يک همچو اموری است؟! وقت يک همچو تأييدی است از کاخ سفيد؟ وقت يک همچو تأييدی است از ريگان؟ لحن شما در آن چيزی که به مجلس داديد، از لحن اسرائيل تندتر است، از لحن خود کاخ نشينان آنجا تندتر است. شما چه شده‌است اين طور شديد؟ شما که اين نبوديد بعضی‌تان. من بعضی‌تان را می‌شناسم، شما اين‌طور نبوديد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016