دوشنبه 19 دی 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

انتقام از کروبی يا اعتراف به شکست!؟ مجتبی واحدی، سحام نيوز

درکشوری که رئيس دولتش آن را آزاد ترين کشور دنيا می نامد يک زندانی هقتاد و چهار ساله را از ملاقات هفتگی با همسرش محروم می کنند تا مشخص شود هيچکس حق ندارد بر خلاف اراده سران نظام ، سخنی در مورد انتخابات بگويد. داستان از آنجا شروع شد که دو هفته قبل ، همسر شجاع و صبور مهدی کروبی ، پيام شيخ در مورد انتخابات را به اطلاع مردم رساند . کروبی در پيام خود به دونکته اساسی اشاره کرده بود . نخست آنکه سران جمهوری اسلامی ، بلايی به سر نظام آورده اند که رسوايی انتخاباتی مجلس نهم ، همانند آخرين تير به پيکر نظام خواهد بود . دومين نکته در پيام کروبی آن بود که او حاکمان فعلی را فاقد «اراده » و « صلاحيت » برای برگزاری انتخابات واقعی در کشور می داند و بر اين باور است که در روز دوازدهم اسفند ، اتفاقی در کشور نخواهد افتاد جز يک نمايش مسخره برای انتصاب عده ای مزدبگير به جای نمايندگان واقعی ملت !تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


سران نظام وتريبون های آنان ، آنقدر بد اقبال بودند که زمان انتشار پيام کروبی با هياهو های تبليغاتی پيرامون« سالگرد نمايش حکومتی نهم دی ماه »‌ هم زمان گرديد.آنها ادعا می کردند که « حوادث پس از انتخابات به مثابه يک بيماری بوده ومردم با حضور چندده ميليونی خود در راهپيمايی نهم دی ۸۸، آ ن بيماری را علاج دائمی نموده اند. »‌ علاوه بر اين ادعا ، دروغ بزرگ حکومت نيز درهمان روزها ، بازنشر شده بود که « کروبی و موسوی که مورد نفرت عمومی هستندو به درخواست خود برای در امان ماندن از آتش غضب عمومی ملت ،در خانه هايشان ، زندانی شده اند .»
کنار هم قرار دادن اين دوادعا ، به اين معنی بود که نه تنها خطری از جانب جنبش سبز ، موجوديت نظام و رهبران آن را تهديد نمی کند بلکه به دليل نفرت عمومی از سران جنبش ـ بنا بر ادعای تريبون داران نظام ـ هرگونه اظهار نظر و توصيه کروبی و موسوی ، نتيجه معکوس در جامعه به وجود خواهد آورد . درچنين شرايطی بود که پيام کروبی در خصوص انتخابات از طريق سايت سحام نيوز منتشرشد . اگر حاکميت و بوق های تبليغاتی ايشان ، ادعاهای گزاف خود در خصوص نهم دی ماه و وضعيت سران جنبش سبز را باور داشتند بايستی برای انتشار هرچه گسترده تر پيام انتخاباتی کروبی ، مساعدت می کردند تا مردم برای نشان دادن نفرت خوداز سران جنبش ، حضوری هرچه گسترده تردرانتخابات داشته باشند . اما آنچه در عمل اتفاق افتاد واقعيت را بر همگان آشکارساخت . بلافاصله پس از آنکه توصيه کروبی به عدم شرکت در انتخابات درمعدود« سايتهای فيلتر شده اصلاح طلبان »‌ منتشرشد تريبون های مستأصل حکومت ، به تکذيب آن پرداختند و هنگامی که مطمئن شدند هيچکس تکذيبيه « رسانه های دروغ پرداز حکومت »‌را باور نمی کند بر شدت انتقام گيری از کروبی و خانواده اوافزودند. آنها می دانستند افشاگری چندسطری کروبی پيرامون انتخابات رسوای مجلس نهم، صدها برابر بيش از تبليغات پر هزينه و پرحجم حکومت برمردم تأثيرمی گذارد لذا ملاقات های بسيار محدود کروبی با همسرش را قطع کردند تا هم با طولانی کردن دوره تنهايی شيخ ، به خيال خام خود ، او را به رنج بيندازند وهم از انتقال پيام های جديد کروبی به مردم، جلوگيری نمايند .
زندانبانان کروبی ـ که به اعتراف مقامات عاليرتبه قضايی ، مستقيماً‌ازرهبردستورمی گيرند ـ ظاهراً‌در حال انتقام گيری از شيخ شجاع هستند اماشايد نمی دانند که اقدام عقده گشايانه ايشان نسبت به کروبی ، اعتراف به شکست ازاراده شيخ و اذعان به اثرگذاری اوبر مردم است . سران وحشت زده حکومت که تا چند روزقبل ، به گزاف ادعا می کردند «‌جنبش سبز ، مُرده است »‌اکنون از يکسوارتباط کروبی با مردم را قطع می کنند و بدين طريق نگرانی خود را از زنده بودن جنبش ،اعلام می نمايند و از سوی ديگر ،« سخن گفتن از تحريم انتخابات » را جُرم امنيتی ، معرفی می نمايند تابه خيال خود ، راهی که با پيام کروبی باز شد را مسدود نمايند .
يقيندارم بسياری از مردم اگرچه انتقامگيری زبونانه حکومت ازشيخ و خانواده اش را فراموش نخواهند کرداما کمتر ازدوماه ديگر با اجرای توصيه شيخ برای تحريم انتخابات ، زنجيره شکست های مفتضحانه حاکميت را تکميل خواهند نمود.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016