یکشنبه 5 خرداد 1392   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

خانم مصطفوی! به جای پدر و برادرتان استغفار و معذرت‌خواهی کنيد، مجتبی واحدی

مجتبی واحدی
وصيت‌نامه آيت‌الله خمينی نشان می‌دهد نقل قول شما و برادرتان، هيچ ربطی به پدرتان ندارد. اما اگر او چنين سخنی گفته باشد در واقع با تعيين وليعهد خود، رويه‌ای را بنيان‌گذاری کرده است که هم‌اکنون در مرتجع‌ترين حکومت‌های عربی هم در حال انقراض است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ويژه خبرنامه گويا

سرکار خانم زهرا مصطفوی فرزند آيت اله خمينی!
نامه شما به سيد علی خامنه ای ،بازتاب گسترده ای در رسانه های فارسی زبان داشت . البته بيش از هدف اصلی نامه يعنی درخواست از رهبر برای بازنگری در «ردصلاحيت رفسنجانی»‌ نقل قول از پدرتان در خصوص « هم ترازی رفسنجانی با خامنه ای برای تصدی رهبری » مورد توجه قرار گرفت. من هم مايلم به همين بعد از نامه شما بپردازم.اما قبل از ورود به بحث اصلی ، تذکر دو نکته را خالی از لطف نمی دانم. نخست آنکه شما بهتر از هر کس می دانيد حتی اگر رستاخيزی موقت برپاشود وآيت اله خمينی شخصاً همين سخنان را تکرار کند سيد علی خامنه ای اعتنايی به آن نخواهد کرد. دومين نکته نيز بی ارزش بودن گواهی شما بنا بر فتوای پدرمی باشد. شما احتمالاً کتاب تحرير الوسيله پد را می شناسيد. در صفحه ۵۷۷ از جلد دوم آن کتاب در مورد اعتبار « گواهی زنان » آمده است که « در باب حقوق اله شهادت زنان ، چه انفرادی و چه دسته جمعی ، ارزشی ندارد.» در مورد حقوق انسان ها هم شهادت چهار زن يا دو زن و يک مرد لازم است . اگر آنگونه که آيت اله خمينی ادعا می کرد حکومت اسلامی و ولايت فقيه، از حقوق الهی باشد شهادت شما ، فاقد ارزش دينی است و چنانچه برخی سخنان پدر قبل از به دست گرفتن حکومت را بپذيريم که حکومت را ناشی از ارداه ملت می دانست آنگاه شهادت شما در باب بخشی ازاين حق ايرانيان، جز با همراهی سه زن ديگر يا يک زن و يک مرد ديگر، قابل قبول نخواهدبود که تقريباً يقين دارم موفق به يافتن شهود به تعداد کافی از ميان بازماندگان ايت اله خمينی نخواهيد شد . زيرا سرشناس ترين عضو ذکور خانواده، قطعاً حاضر به ازدست دادن منافع کلانی که توليت حرم آيت اله خمينی برای او دارد نخواهد شد در حالی که در افتادن با سيد علی خامنه ای همان و ازدست دادن آن منافع همان.

اما درخصوص گواهی شما درباره لياقت آقای رفسنجانی برای رهبری ، لازم است توجه شما رابه اين نکته جلب کنم که ايرانيان بيست و چهار سال است هزينه دروغپردازی برادرتان با همدستی اقای رفسنجانی برای به کرسی نشاندن خامنه ای را می پردازند. ممکن است بگوييد اگر خامنه ای رهبر نمی شد فرد ديگری بر اين کرسی می نشست و شرايطی کم وبيش يکسان در کشور وجود داشت. اما خوب می دانيد بعد از فوت پدرتان، اکثر افراد صاحب نفوذ، معتقد به تشکيل شورای رهبری به جای انتخاب رهبر بودند . قطعاً با تشکيل شورای رهبری ، اين نوع قديس سازی احمقانه از فردی بی کفايت همچون خامنه ای ، به طور کلی منتفی می شد و بعيد نبود که در مدتی معقول، سيستم اداره کشور به طرف استقرار حداقلی از دموکراسی پيش برود. در ضمن آيا به ياد نداريد آخرين جمله از وصيت نامه پدرتان را؟«اکنون که من حاضرم نسبت های بی واقعيت به من داده می شود و ممکن است بعد از من در حجم آن افزوده شود. لهذا عرض می کنم آنچه به من نسبت داده می شود مورد تصديق نيست مگر آنکه صدا يا خط و امضای من باشد با تصديق کارشناسان ، يا درسيمای جمهوری اسلامی چيزی گفته باشم». برادرشما تنها دقايقی بعد از قرائت اين بخش از وصيت نامه پدرتان ، دروغ مربوط به « لياقت خامنه ای برای رهبری » را جعل کرد واکنون شما بعد از بيست و چهار سال، دروغی بر آن می افزاييد. لطفاً عصبانی نشويد!پدرتان گفته اند هر چيز از ايشان نقل شود و صوت يا تصوير اثبات کننده آن وجود نداشته باشد مورد تصديق نيست.

خانم مصطفوی ! آيا می دانيد با افزودن دروغی بر دروغ برادرتان ، چه مصيبت جديدی درست می کنيد؟ شما که می دانيد اين سخن، هيچ تأثيری بر روند حاکميت نخواهد داشت . تنها خاصيت سخن شما، مشروعيت بخشی به تلاش اطرافيان خامنه ای برای «معرفی ولی فقيه بعدی توسط ولی فقيه فعلی» است. وصيت نامه آيت اله خمينی نشان می دهد نقل قول شما وبرادرتان، هيچ ربطی به پدرتان ندارد. اما اگر او چنين سخنی گفته باشد درواقع با تعيين وليعهد خود، رويه ای را بنيانگزاری کرده است که هم اکنون در مرتجع ترين حکومت های عربی هم در حال انقراض است. البته علاوه بر اين اشکال اساسی، اقدام منسوب به پدرتان ، پيامدهايی برای خود او هم دارد. کسانی که دستاورد بيست وچهار سال رهبری خامنه ای را می بينند هم اکنون در خصوص تحليل شخصيت و درک سياسی آيت اله خمينی دچار سر در گمی خواهند شد. عده ای گمان خواهند کرد پدرتان عليرغم شناخت از شخصيت و روحيات خامنه ای ، اورا بر ايرانيان مسلط کرده است که در اين صورت شما چاره ای جز طلب مغفرت به درگاه الهی برای پدرتان و التجا به پيشگاه ايرانيان برای بخشيدن او نداريد. خوش بين ترين افراد هم بنيانگزار جمهوری اسلامی را انسانی خوش قلب می پندارند که در شناخت ياران خويش ناتوان بوده است .در آنصورت ، نقل قول امروز شمااز پدرتان، چيزی بر شأن آقای رفسنجانی نمی افزايد. البته گروه سومی هم هستند که توصيه مرحوم مهندس بازرگان به ايت اله خمينی را به ياد می آورند که به او گفته بود « هيچکس ظرفيت اين همه قدرت واختيارات را ندارد. تا خودتان در قيد حيات هستيد بساط ولايت فقيه را جمع کنيد ».

سرکار خانم مصطفوی ! توصيه برادرانه ام به شما آنست که به جای ساختن بتی جديد و تحميل آن به ايرانيان ، برای پدر و برادرتان به خاطر تحميل بت فعلی ، طلب آمرزش کنيد. همچنين به درگاه ايرانيان، عذرتقصير بياوريد شايد بخشی از بار مسئوليت عزيزانتان کاهش پيدا کند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016