جمعه 21 خرداد 1395   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


پرخواننده ترین ها

«آقا بترسید شما از این‌ها»: از بابی‌بهائی‌هراسی و توطئه‌پردازی تا تابوشکنی دختر آیت‌الله- بخش دوم ، بیژن معصومیان

اگر داستانِ هابیل و قابیل را در قرآن نگاه کنید هابیل به قابیل می‌گوید که اگر دستت را به سمت من دراز کنی که من را بکُشی من دستم را روی تو بلند نمی‌کنم. یک تاریخی شکل گرفته بر این اساس که کسی که زورِ کُشتن را دارد پیروز نیست و جمهوری اسلامی آن طرفی است که زور کُشتن دارد و با زور شکست می‌خورد و فکر می‌کند که زور جای حق را می‌گیرد. ما در داستان بهائی‌ها و جمهوری اسلامی یک نبرد تاریخی داریم؛ نبردی که در سپیده دم تاریخ و روایتی افسانه‌ای است - زور در برابر حق. ممکن است در این نسل خیلی‌ها آزار ببینند اما همچنان که در تاریخ جلوتر می‌رویم، می‌بینیم که بخش بزرگی از جامعه‌ی ایران متفاوت از نیکانشان فکر می‌کند و این دین چنان گسترشِ جهانی پیدا کرده که دیگر سازما‌ن‌های بین‌المللی از حقّش دفاع می‌کنند. زور ماندنی نیست. حق هرگز از بین نمی‌رود. حتی انسانِ مُرده هم حق دارد.[75]

سخن آخر

آیا این طنزِ تلخِ روزگار نیست که نواده گانِ همان روحانیونِ تند رویی که بیش از ۱۷۰ سال است در تعقیب و اذیت و آزار و کُشتار بابی‌ها و بهائیان بوده‌اند، و عجیب‌ترین قصّه پردازی‌ها و هراس افکنی‌ها را در بارۀ آن‌ها کرده‌اند، امروز باید شاهدِ دیدارِ فرزندِ یکی از بزرگانِ نظام‌شان در منزل عضوی از «فرقۀ ضالّۀ مُضلّه» و ناظرِ پنبه شدنِ تمامِ آن رشته‌ها و صرفِ «چای بهائی‌ها» از طرفِ فائزه رفسنجانی در خانۀ فریبا کمال آبادی باشند؟ نتیجۀ آن همه ردّيه نویسی، ناسزا و توهین، حتی از جانبِ برخی از مسئولینِ دیروز که امروز به حمایت از بهائیان بر خاسته‌اند،[76] تأسیسِ انجمنِ حُجتیه، انجمنِ تبلیغاتِ اسلامی، جامعۀ تعلیماتِ اسلامی و بیش از ۱۷۰ مؤسسۀ فرهنگیِ ضد بهائیِ دیگر،[77] مقالات و نشریاتِ بیشمار، و سریال‌های تلویزیونی و برنامه‌های متعدّدِ رادیویی، همه این شد. شاید هم این الزاماً طنزِ تلخِ روزگار نباشد و در عوض عدالتِ محض باشد که پایه‌های فقهِ سُنَّتیِ نجس پرور، طهارت محور و نفاق افکنِ شیعه که شهروندانِ یک کشور را به خودی و غیر خودی و درجۀ یک و دو و سه و ... تقیسم می‌کند، توسّطِ اولادِ معتقدین به همان فقه لرزان شود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


شهامتی که فائزه رفسنجانی از خود نشان داد، صدایِ خُرد شدنِ یک تابویِ بزرگ در میان ایرانیان را رساتر از همیشه کرد. تابویِ نجسیِ بهائیان و دیگر دگراندیشان در حالِ ریزش است، و همراه با آن، ستون‌های فقهِ سُنّتیِ اسلامی که در میان برخی تظاهر به پویایی هم می‌کرده است. این آن «آب است که در لانۀ مورچگان» افتاده. به جای سختگیری‌های بیشتر بر فائزه رفسنجانی و خانواده‌اش و نگرانی ازگمراه یا «ضد انقلاب» شدن او، جریان‌های تند روی جمهوری اسلامی می‌توانند از این فرصت تاریخی استفاده کنند وهمانند استاد حوزۀ علمیۀ قم آیت الله علوی بروجردی که خواستار رعایت حقوق بهائیان گردید [ [78راهِ تعامُل و روا داری را در پیش بگیرند تا به خُرد شدنِ تابوهای نفاق افکن و فرو ریختنِ دیوارهای ضخیمِ سوء ظن و شک و تردید در میانِ ایرانیان، فارغ از دین و عقیده و مرام، کمک کنند. راهِ دیگر، ادامۀ سرکوب و اختناق و روش‌های از کار افتاده و کهنه شدۀ گذشته است، که نتیجۀ آن بی‌شکّ عمیق‌تر شدنِ شکاف میان مردم و حکومت و بی‌اعتبار شدنِ هر چه بیشترِ روحانیتِ شیعه و فقهِ سُنّتی خواهد بود.[ 79]


پاورقی‌ها

[1] «آقا بترسید شما از این‌ها» نقل قولی است از آیت‌الله خمینی در مورد بهائیان. صحیفۀ امام خمینی. جلد اوّل. صفحۀ ۳۸۹. http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=1&page=389

[2] فریدون وهمن. یکصد و شست سال مبارزه با دیانت بهائی. انتشارات عصر جدید ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ میلادی).

[3] سهراب نیکو صفت. سرکوب و کشتار دگر اندیشان مذهبی در ایران. جلد اوّل ، انتشارات پیام، ۱۳۸۸ شمسی، صص ۳۵۶–۴۷۶.

[4] «در همدان شیخ موسی ناصری که رئیس معارف آن شهر بود وقتی فرمان بستن مدرسۀ «تأیید» را دریافت کرد، بقدری عصبانی شد که با لحنی طعنه آمیز گفت «مدرسه را بسته و طویله باز کرده اند.» نقل قول از سلی شاهور. مدارس فراموش شده. نشر باران ۲۰۱۳ ص ۲۰۰.

[5] خاطرات و مبارزات حجة الاسلام محمد تقی فلسفی، مصاحبه‌ها حميد روحانی (زيارتی)؛ ويراستاران علی دوانی، محمد رجبی، محمدحسن رجبی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص ۱۹۱–۱۹۰. فلسفی همچنین دخالت مستقیم و شخصی در تخریب مرکز اداری جامعه بهائیان در طهران (حظیرة القدس) داشت. نگاه کنید به: https://www.youtube.com/watch?v=8pDknNTgfOc

[6] گزارش صفحۀ اول روزنامۀ کیهان در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۴ (اول مه ۱۹۵۵میلادی) از تخریب حظیرة القدس: https://goo.gl/3c4p2h

[7] انتقاد بی سابقه از فلسفی توسط سليمان انوشيرواني صاحب امتياز و مدير مسئول روزنامۀ سحرِ در تاریخ سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۴ (۷ مه ۱۹۵۵ میلادی)
"آقای فلسفی دین اسلام حاجت به چماق و تکفیر و زجر و شکنجه و شکستن سر و بیل و کلنگ و خرابی حظیرة القدس ها ندارد!" https://goo.gl/ayQ788

[8] محمد توکلی طرقی. بهايی ستيزی و اسلام گرايی در ايران. http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxix/anti-bahaiism

[9] بیژن معصومیان. بابی- بهائی کُشی و تبعیض در تاریخ‌نگاری. http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=47104

[01] Browne, E.G. Materials for the Study of the Babi Religion. Cambridge University Press, 1918, pp. 267–271

[11] برای مثال رجوع کنید به «رسالۀ ازهاق الباطل فى ردّ البابيه» (۱۸۴۵)، «رسالة تير شهاب» (۱۸۴۹)، «رسالة الشهاب الثاقب فی رجم النواصب» (۱۸۴۹)، و «رسالة فی الردّ باب علی الباب المرتاب» (۱۸۶۷) برای ناصر الدین شاه.

[21] مینا یزدانی. اعترافات دالگورکی: قصّه‌‌پردازی و هوّیت‌سازی. ایران نامه سال بیست و چهارم، ١٣٨٧، شمارۀ ۴. http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxxiv/iss4-mixed/yazdani

[31] برای ۱۰ نمونه از این اشتباهات تاریخی، مراجعه کنید به ادیب معصومیان، افسانه‌های بی‌اعتبار، صص ۱۶–۱۷. http://bahai-library.com/pdf/m/masumian_debunking_persian.pdf

[41] مینا یزدانی. اعترافات دالگورکی. http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxxiv/iss4-mixed/yazdani

[51] احمد کسروی. بهائیگری. (تهران: کتابفروشی پایدار، بی‌تا)، ص ۲۳.

[61] محمود محمود. تاریخ وقایع سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی جلد ۸ ص ۱۴۳. تهران ۱۳۲۸–۱۳۳۳ (۱۹۴۹–۱۹۵۴).

[71] مجتبی مینوی. شرح زندگی من. راهنمای کتاب ۶ / ۲–۱، ۱۳۴۲ (۱۹۶۳، صص ۲۲–۲۶).

[81] عباس اقبال آشتیانی. یادگار. سال پنجم. فروردین/اردیبهشت ۱۳۲۸/۱۹۴۹. شماره ۸/۹. ص ۱۴۸.

[91] محمد توکلی طرقی. بهايی ستيزی و اسلام گرايی در ايران. http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxix/anti-bahaiism

[20] برای دیدن جعل تاریخی آدمیت به این جا مراجعه کنید: https://bijanmasumian.files.wordpress.com/2016/05/adamiyyats-fabrication.jpg

[12] Moojan Momen. Conspiracies and Forgeries: The Attack upon the Bahá'í Community in Iran. http://bahai-library.com/momen_conspiracies_forgeries

[22] سهراب نیکو صفت. سرکوب و کشتار دگر اندیشان مذهبی در ایران (دو جلد). انتشارات پیام. ۱۳۸۸ شمسی.

[23] برای دیدن این نقل قول، به اینجا مراجعه کنید: https://bijanmasumian.files.wordpress.com/2016/05/adamiyyat_complete.pdf

[24] برای شناخت بهتر فریدون آدمیت و انگیزه‌های وی در تاریخ نویسی بهائی ستیزانه، به این مقالۀ تورج امینی مراجعه کنید: https://mypersianbooks.files.wordpress.com/2015/02/adamiyatvabahaiiyan.pdf

[25] یرواند آبراهامیان، احمد اشرف، محمدعلی همایون کاتوزیان. جستارهایی دربارهٔ تئوری توطئه در ایران. ترجمهٔ محمّدابراهیم فتاحی. چاپ اول. نشر نی، ۱۳۸۲، صص ۱۳، ۱۶.

[26] همانجا، ص ۶۹.

[27] همانجا، صص ۲۷–۲۵.

[28] همانجا، صص ۳۳–۳۰، ۱۰۱.

[29] محمد تقی لسان الملک سپهر. ناسخ التواریخ. انتشارات اساطیر، ۱۳۷۷، جلد ۲، صص ۸۳۰–۸۲۹.

[30] همانجا، جلد ۳ ص ۹۹۷.

[31] همانجا، جلد ۳ ص ۹۹۷–۹۹۸.

[32] عرفان ثابتی. فَم فَتال های بهایی، فانتزی های جنسی و پهن کردن بساط بی ناموسی. http://rangin-kaman.net/1391/02/21/7749/

[33]Valentine, Chirol. The Middle Eastern Question: Or, Some Political Problems of Indian Defence. University of Michigan, 1903, p. 125. https://goo.gl/CyBPQZ


[34] محمد توکلی طرقی. بهايی ستيزی و اسلام گرايی در ايران. http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxix/anti-bahaiism

[35] ميرزا علی اکبر مجتهد اردبيلی حاجب الائمه، اصول دين مسلمين و کشف‌الخطای خوانساری، بی جا، بی ناشر، ۱۳۳۴، صص ۳۱۳، ۳۱۸.

[36] پایگاه خبری بولتن نیوز: چرا ازدواج با محارم در آئین بهائیت مجاز است: http://goo.gl/BLCrSj

[37] تابناک. علت ازدواج بهائیان با محارم. http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=113356

[38] جهان نیوز. تبلیغ بهائیت با دخترکان زیبا در کش. http://goo.gl/EiS5dK

[39] پایگاه خبری-تحلیلی صراط. محل رابطه جنسی با دختران به شرط بهائی شدن. http://goo.gl/XZRHuR

[40] گلزار تعالیم بهائی. http://reference.bahai.org/fa/t/c/GTB/gtb-228.html#pg218

[14] دین آنلاین. روایت آیت‌الله بطحایی از محافل شبانۀ نوشابه و منقل بهائی ها. http://www.dinonline.com/doc/report/fa/6382/

[42] صدای شیعه. گوشۀ کوچکی از خوی حیوانی بهائیت. جواد امامی، خاطرات آيت الله مسعودی خمينی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اوّل، پاييز ۱۳۸۱، صص ۲۲۹–۲۳۰. اینجا را ببینید: http://www.sedayeshia.com/showdata.aspx?dataid=3576&siteid=1

[43] عرفان ثابتی. دراکولاهای بهايی و عاشورای حسينی. http://news.gooya.com/politics/archives/2011/09/127713.php

[44] صحیفۀ امام خمینی. جلد اوّل . صفحه ۳۸۹. http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=1&page=389

[45] جامعه جهانی بهائی. بر انگیختن نفرت: کمپین رسانه ای ایران برای پلید جلوه دادن بهائیان، ص ۱۱. https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/Inciting%20Hatred-P.pdf
برای نمونه‌ای از این تصویر در تارنماهای جمهوری اسلامی، اینجا را ببینید: http://www.adyannet.com/news/277

[46] Bahá’í World News Service. Bahá’í Shrines Chosen as World Heritage Sites. July 8, 2008. http://news.bahai.org/story/642

[47] حقیقت بهائیت. ترور در بهائیت روی دیگر سکۀ مظلوم نماییِ بهائیان. http://www.baharoom.ir/fa/bahairesearch/news/642/terrorism

[48] حوزه. بهائیت و باور سازی های کاذب. http://goo.gl/JddRtQ

[49] حقیقت بهائیت. وطن فروشی بهائیت برای رسیدن به جهان وطنی. http://goo.gl/CkHvnl

[50] برای مثال به این گفته‌های عبدالبهاء توجه کنید: «عنقریب [به زودی] ایران محسودِ عالمیان گردد و ایرانیان مغبوطِ جهانیان شوند. http://reference.bahai.org/fa/t/c/YP/yp-447.html#pg442 «عنقریب آفتاب عالَمِ بالا چنان بدرخشد که آن اقلیم (ایران) اوجِ اثیر گردد و به جمیع جهان پرتو اندازد و عزّت ابدیّه‌ی پیشینیان دوباره چنان ظهور نماید که دیده‌ها خیره و حیران گردد» http://reference.bahai.org/fa/t/c/YP/yp-114.html#pg109

[51] خبر آنلاین. جزئیات انهدام شبکه فساد و فحشای تشکیلات بهائیت توسّط وزارت اطلاعات. http://www.khabaronline.ir/detail/165334/Politics/government

[52] محمد مهدی مرتضوی لنگرودی. امشی به حشرات بهائی. علامه. طهران. صص ۱۳–۱۴. این نقل قول در صفحات ۸–۹ نسخۀ دیجیتال کتاب موجود است: http://goo.gl/ZdUFSB

[53] جنبش باب در اصل نهضتی دینی بود که هدفِ آن تغییراتِ اساسی در نهادهای اجتماعی و اعتقادیِ جامعۀ ایران بود.

[54] Serg'iei Nilus. Protocols of the Learned Elders of Zion. Martino Fine Books, 2009.

[55] آرام آناهید. آیا تنها قربانیانِ توهّمِ توطئه بهائیانند؟ ۱۷ فوریه ۲۰۰۹. http://iranian.com/main/2009/feb-21.html

[56] محمود صدری. توهم توطئه افیونِ ملت هاست.http://www.rahesabz.net/story/56354/

[57] برای نمونه‌هایی از تحریفاتِ تاریخیِ شهبازی در مورد بهائیان و پاسخ بهائیان به این تحریفات، اینجا را ببینید: https://goo.gl/DVjiqN

[58] خبر گزاری تسنیم. کار فائزه هاشمی زشت و قبیح بود / با این اقدام وی برخورد قانونی می‌شود. http://goo.gl/2UYYqQ

[59] خبرگزاری فارس. نتیجه جستجو. http://goo.gl/7Sroy1

[60] قانون. دیدار فائزه هاشمی با یک بهائی بعید است. http://goo.gl/9qcu9A

[61] مشرق. هاشمی: فائزه اشتباه بدی کرده و باید جبران کند. http://goo.gl/Qp7T38

[62] رادیو فردا. حملات تند آملی لاریجانی، مکارم شیرازی و نقدی به فائزه رفسنجانی. http://www.radiofarda.com/content/f4_iranian_figures_slam_faezeh_hashemi_bahaei/27738379.html

[63] خبر گزاری تسنیم. دوستی با فرقه بهائیت «حرام و در حد کفر» است. بهائیان جاسوس صهیونیست ها هستند. http://goo.gl/jeB1z3

[64] خبر گذاری تسنیم. آقای هاشمی؛ فائزه «مخلص انقلاب» است یا «ضد انقلاب؟». http://goo.gl/uE4ncv

[65] خبر گزاری فارس. آیت‌الله مکارم شیرازی: معاشرت با بهائی‌ها حرام است+دستخط. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950308001205

[66] خبر گذاری تسنیم. بها دادن به بهائیت خنجر به قلب امام زمان(عج) است/ارتباط گیری با این فرقه عواقب قانونی دارد. http://goo.gl/KpNkTx

[67] یورو نیوز. فائزه هاشمی در گفتگو با یورونیوز: خلافی نکرده‌ام و پشیمان نیستم. http://persian.euronews.com/2016/05/15/faezeh-hashemi-says-she-has-done-no-wrong/

[68] العربیه. زیبا کلام: دیدار فائزه هاشمی با یکی از رهبران بهائیان درست بود...اژه‌ای: برخورد می‌کنیم. http://goo.gl/MaJ31e

[69] محسن کدیور. با بهائیان چگونه برخورد کنیم؟ http://kadivar.com/?p=15243

[70] زیتون. بیانیه ی جمعی از نواندیشان دینی در ضرورت رواداری با دگراندیشان: عقیده‌ نمی‌تواند مبنای جرم حقوقی یا معصیت دینی باشد. http://zeitoons.com/9157

[71] رضا حقیقت نژاد. خشم مکارم شیرازی و افول بهائی ستیزی. http://iranwire.com/features/9069/

[72] مهرانگیز کار. درد مشترک مسلمان و بهائی و قهری که به آشتی نزدیک می شود. http://iranwire.com/blogs/9381/8116/

[73] آسو. یک دیدار، چند دیدگاه (۵): گفت وگو با مهدی خلجی. http://aasoo.org/articles/140/

[74] تقی روزبه. فائزه و زندانی بهائی؛ صدای شکستن یک تابو! http://avestanews.com/item_detail.php?id=1949#.V0yAW_krJD9

[75] آسو. یک دیدار، چند دیدگاه (۵): گفت وگو با مهدی خلجی. http://aasoo.org/articles/140/

[76] بیژن معصومیان. بنی صدر، صدرالصدور همدانی، یک مناظرۀ مکتوب. http://iranwire.com/features/7111/

[77] محمد توکلی طرقی. بهايی ستيزی و اسلام گرايی در ايران. http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxix/anti-bahaiism

[78] حوزه. عهد نامۀ مالک اشتر بی نظیر است/ به منشور کوروش افتخار می کنیم. http://hawzahnews.com/detail/News/381787

[79] سعید عشقلی. کیهان لندن. بر سر در کاروانسرایی … و ماجرای فائزه و فریبا. http://goo.gl/BcwWDC


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016