جمعه 15 شهریور 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

معاون سازمان محيط زيست: اجرای پروژه اکتشاف نفت در پارک ملی کوير نابودی کامل اين پارک را به همراه خواهد داشت، ايسنا

جلوگيری از ورود غيرقانونی وزارت نفت به پارک ملی کوير


در حالی که پارک ملی «کوير» يکی از مهمترين زيستگاههای يوزپلنگ نادر ايرانی، توسط «برنامه انسان و کره مسکون» يونسکو، به عنوان ذخيره‌گاه زيست‌کره ثبت شده است، وزارت نفت روز دوشنبه هفته گذشته بدون مجوز اقدام به ورود به اين پارک ملی برای عمليات اکتشاف نفت و گاز کرد که اين امر با مقاومت محيط بانان منطقه مواجه شد و گزارش‌های دريافتی حاکيست موضوع به درگيری مسلحانه منجر شده است.

به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، از چند سال قبل وزارت نفت خواستار اجرای دو عمليات اکتشاف مواد هيدروکربنی (نفت و گاز) و ذخيره‌سازی گاز در پارک ملی کوير بود که سازمان حفاظت محيط زيست، با توجه به حساسيت موضوع بارها و بارها از انجام اين عمليات جلوگيری کرد که نهايتا تصميم بر اين شد که وزارت نفت برای انجام اين فعاليتها گزارش ارزيابی زيست‌محيطی ارائه کند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
اين گزارشات را وزارت نفت به سازمان حفاظت محيط زيست تحويل داد ولی در بررسيهای اوليه به دليل وجود ابهامات فراوان در گزارش هر دو آنها رد به وزارت نفت اعلام شد ولی متاسفانه روز دوشنبه هفته گذشته وزارت نفت همراه با تجهيزات و ماشين آلات اکتشافی وارد منطقه حفاظت شده کوير شد و قصد ورود به پارک ملی کوير را داشت که در ابتدای ورود به منطقه توسط محيطبانان سازمان حفاظت محيط زيست متوقف شد و بعضی گزارشها حاکيست به دليل مقاومت‌های انجام شده حتی موضوع به درگيری مسلحانه و تيراندازی در محل منجر شد.


معاون سازمان حفاظت محيط زيست:


سازمان حفاظت محيط زيست به هيچ وجه اجازه ورود و تخريب پارک ملی کوير را به هيچ دستگاهی نمی‌دهد


فعاليتهای مد نظر وزارت نفت از جمله عمليات انفجاری به منظور لرزه‌نگاری در دل پارک ملی کوير نه تنها قابل انجام نيست، حتی غيرقابل تصور است

دکتر دلاور نجفی، معاون محيط طبيعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت محيط زيست در اين خصوص با تاکيد بر اين که سازمان حفاظت محيط زيست به هيچ وجه اجازه ورود و تخريب پارک ملی کوير را به هيچ دستگاهی نمی‌دهد، به ايسنا گفت: اين سازمان طی يکسال گذشته تلاش کرده است که تعامل سازنده‌ای را با دستگاههای اجرايی از جمله وزارت نفت داشته باشد و اخيرا هم وزير نفت به عنوان «وزير سبز» از سوی سازمان حفاظت محيط زيست انتخاب شد.

وی افزود: شخص مهندس نوذری به مسايل زيست محيطی توجه دارد، ولی مجموعه‌های تحت مديريتش متاسفانه فعاليتهای اجرايی را در مناطق را به نوعی به انجام می‌رسانند که گويی آنجا به هيچ عنوان منطقه حفاظت شده نيست و متاسفانه اين تعامل به صورت يکطرفه در آمده است.

معاون محيط طبيعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت محيط زيست تصريح کرد: از وزير نفت انتظار می‌رود که روحيه زيست‌محيطی خود را به مجموعه تحت امر نيز تسری دهد و از تخريب بيشتر عرصه‌های طبيعی توسط مجموعه تحت امرش جلوگيری کند.

وی خاطرنشان کرد: در پارک ملی کوير با توجه به آسيب‌پذير بودن اين منطقه و حساسيت فوق‌العاده آن از جمله اين که زيستگاه گونه‌های منحصر به فرد از جمله يوزپلنگ و گورخر آسيايی است و تنها پارک ملی کشور است که در آن هيچگونه مسثنيات، سکونتگاه انسانی، معدن و پروانه چرای دام وجود ندارد، برای سازمان و کشور از اهميت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و می‌تواند به عنوان ذخيره‌گاه ژنتيکی مرکز ايران محسوب شود.

معاون محيط طبيعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين که حدود ۶۰۰ راس گورخر و حدود ۷۰ قلاده يوزپلنگ ايرانی هم اکنون در کشور وجود دارد، به ايسنا گفت: با توجه به اکوسيستم خاص پارک ملی کوير هرگونه تغيير در آن منجر به وضعيتی خواهد شد که زودودن آن از چهره اين پارک ملی به آسانی مقدور نخواهد بود.

وی در عين حال گفت: سازمان حفاظت محيط زيست، آمادگی دارد گزارش ارزيابی وزارت نفت را در منطقه حفاظت شده کوير در پارک ملی کوير بررسی کند؛ اما فعاليتهای مد نظر وزارت نفت از جمله عمليات انفجاری به منظور لرزه‌نگاری در دل پارک ملی کوير نه تنها قابل انجام نيست، حتی غير قابل تصور است.


يک استاد دانشگاه:


حتی اگر سازمان حفاظت محيط زيست هم با مجوز عمليات اکتشاف نفت در پارک ملی کوير موافقت کند، قانون اين اجازه را نمی‌دهد

دکتر کهرم، استاد دانشگاه نيز در اين خصوص به ايسنا گفت: اساسا فلسفه ايجاد پارک‌های ملی در تمام دنيا که از يلواستون امريکا از سال ۱۹۶۳ ميلادی آغاز شد، در اختيارگذاشتن مناطقی از کشور به خود طبيعت بود.

وی ادامه داد: دنيای علم معتقد است، که طبيعت می تواند هم بزايد و هم از فرزندش حفاظت کند.

اين استاد دانشگاه گفت: بخشی از اراضی کشور که به عنوان پارک ملی درنظر گرفته شده است با هدف مصون بودن از دست‌اندازی بشر است و نبايد در آن شهر، جاده، کارخانه و عمليات استخراجی انجام شود بلکه بايد آن را برای آيندگان بگذاريم.

وی با اشاره به شهيد شدن ۱۰۰ محيط بان طی ۳۵ سال گذشته برای حفاظت از مناطق سازمان حفاظت محيط زيست گفت: نقض غرض است که علی‌رغم اين همه شهيد اجازه دهيم در پارک ملی لار جاده، اروميه بزرگراه و گلستان سامان دهی رودخانه انجام شود!

کهرم گفت: اين امر به معنای اين است که خون ۱۰۰ شهيد محيط زيست را به فراموشی بسپاريم.

وی با اشاره به اين که قدمت ۴۰ساله سازمان حفاظت محيط زيست کشور در ميان کشورهای درحال توسعه بی ظير است، تاکيد کرد: حتی اگر سازمان حفاظت محيط زيست هم با مجوز عمليات اکتشاف نفت در پارک ملی کوير موافقت کند، قانون اين اجازه را نمی دهد چراکه طبق قانون محيط زيست وکيل مردم است برای حفاظت از اين عرصه‌ها و در اختيار گذاشتن آن برای نسل‌های آينده نه تخريب آنها!

اين استاد دانشگاه به ايسنا گفت: بدين ترتيب حتی اگر سازمان حفاظت محيط زيست هم در شرايط فعلی اجازه اين کار را دهد نمی‌توان براساس قانون اين عمليات را اجرا کرد، چه برسد به اين که خود وزارت نفت سرخود اقدام کند!!

وی با اشاره به اقدامات انجام شده و تخريب‌های صورت گرفته در هورالعظيم، انزلی و پارک ملی گلستان گفت: اين مناطق از نظر طبيعت و محيط زيست و حيات وحش مناطق حساسند يعنی گونه های در معرض خطری مانند زاغ بور، يوز ايرانی،‌ گورخر ايرانی و انواع خزنده‌های در معرض خطر درآن قراردارند.

کهرم ادامه داد: آقايان يک قلم در دست بگيرند و ۲/۷ درصد از مناطق کشور را که به عنوان مناطق ۴گانه محسوب می‌شود، حذف کنند و بعد هر کاری خواستند در آن‌ها بکنند.

وی با اشاره به اين که ۳۰سال است که دنيا به دنبال توسعه پايدار است، افزود: اين درحاليست که آقايان وارد پارک ملی می‌شوند و به عنوان توسعه اقدام به تخريب آن می‌کنند!!

کهرم خطاب به مسوولان سازمان حفاظت محيط زيست گفت: اقدامی انجام ندهيد که آيندگان شما را مسؤول تخريب حقشان از طبيعت بدانند.


مدير سابق ملی پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی:


ذخيره‌سازی گاز در پارک ملی کوير، «کوير نمک» ديگری در منطقه ايجاد می‌کند


اجرای پروژه اکتشاف نفت خسارات فراوانی به يوزپلنگ ايرانی وارد می‌کند

مهندس ضيايی، مدير سابق ملی پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اين که پارک ملی کوير يکی از زيستگاههای مهم و اصلی يوزپلنگ آسيايی است، گفت: پروژه تزريق ۴ ميليارد مترمکعب گاز در زير پارک ملی کوير موجب خروج حجم وسيعی از آب نمک شده و ورود اين آب به پارک ملی کوير موجب ايجاد «کوير نمک» ديگری در منطقه و وارد آمدن خسارات زيست‌محيطی فراوانی خواهد شد.

وی با اشاره به اين که رشد يک بوته در کوير چندين سال به طول می‌انجامد، افزود: اجرای پروژه اکتشاف نفت و ذخيره‌سازی گاز در پارک ملی کوير علاوه بر لطمه شديد به حيات وحش موجب پيشروی کوير و بيابانزايی می‌شود.

مدير سابق ملی پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی با اشاره به پروژه رهاسازی گورخر ايرانی در زيستگاه اصلی خود در پارک ملی کوير، افزود: در عين حال کارهای وسيعی در خصوص اکوتوريسم در پارک ملی کوير در حال انجام است که در صورت اجرای اين دو پروژه خسارات فراوانی به طبيعت و حيات وحش وارد خواهد شد.

وی با اشاره به اين که برخی گونه‌ها خاص پارک ملی کوير هستند ، افزود: اين پارک ملی همچنين يکی از زيستگاههای گورخر ايرانی، زاغ بور و تعداد زيادی از جانوران خاص است.


مديرکل اسبق محيط زيست استان تهران:
اجرای پروژه اکتشاف نفت در پارک ملی کوير نابودی کامل اين پارک را به همراه خواهد داشت

دکتر محمدحسن پيراسته، مديرکل اسبق محيط زيست استان تهران نيز در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اين که پارک ملی کوير يکی از مناطق بکر کويری واجد شرايط اکولوژيک برای حفاظت و ميراث و ژنهای گونه‌های دشتی و کويری کشور از سالها قبل مورد توجه دست اندرکاران بوده است، به ايسنا گفت: متاسفانه انجام فعاليتهای نظامی، احداث پادگان، برگزاری مانورهای متعدد، عدم استقرار ضوابط، بهره‌برداری، افزايش حجم بازديدها و بويژه تجميع شکارچيان موجب تهديد شرايط اين پارک ملی شده و پروژه‌های نظير احداث جاده بين شهری زواره به گرمسار، اهداف مقرر برای مديريت و حفاظت از پارک ملی کوير را تحت تاثير قرار داده است.

وی افزود: در گذشته پروژه ذخيره‌سازی گاز در منطقه يوردشا و بندعليخان توسط وزارت نفت مورد پيگيری بود و با توجه به اين که اين پروژه در منطقه حفاظت شده کوير قرار دارد، در صورت رعايت مسايل زيست محيطی آسيب کمی به منطقه وارد می‌شود.

مدير کل اسبق محيط زيست استان تهران تاکيد کرد: متاسفانه پروژه اکتشاف نفت که شامل دشت شکرآب در جنوب سياه کوه، منطقه ميش‌مست در شمال شرقی سياه کوه و غرب منطقه، کوه طلحه در غرب منطقه و جنوب کوههای چاه گرگ را شامل می‌شود به عنوان زون حساس و تنوع حياتی پارک می‌تواند تقريبا نابودی پارک را به دست اندرکاران گوشزد کند چرا که نشو و نمای طبيعی و جاذبه‌های اصلی کوير در اطراف اين مناطق واقع است، لذا مخاطرات ناشی از آن بايد مورد توجه دست اندرکاران و مسوولان قرار گيرد.

به گزارش ايسنا، گفتنی است پارک ملی کوير از سال ۱۳۴۳ تحت حفاظت بوده است و در سال ۱۳۵۵ به پارک ملی تبديل و در همان سال به عنوان «ذخيره‌گاه زيستکره» معرفی شد.

پارک ملی کوری با مساحت ۴۴۲ هزار و ۲۱۲ هکتار در استانهای سمنان و اصفهان قرار دارد. اين پارک نمونه‌ای کامل از زيستگاههای بيابانی محسوب شده و کليه تشکيلات پستی و بلندی مرکزی ايران را در خود جای داده است.

پارک ملی کوير مجموعه‌ای با ارزش ذخاير گياهی ، جانوری و معدنی است. دامنه ارتفاعی ۷۴۰ تا يکهزار و ۹۲۰ متر ، متوسط کمينه و بيشينه دمای سالانه ۱۰ و ۲۵ درجه سانتيگراد و بارندگی سالانه ۱۳۲ ميليمتر، منطقه را دارای اقليم فرا خشک معتدل کرده است.

اين پارک از تنوع زيستی و گياهی و جانوری بالايی برخوردار است به شکلی که ۲۰۰ گونه جانوری، ۳۵۹ گونه گياهی که ۲۰ گونه آن اندميک هستند در منطقه شناسايی شده‌اند.

گياهانی همچون تاغ، گز، قيچ، اشنان، اسکبينل ، پرند، خارشتر، اسپند، جارو، افدرا، بادامک، خينجوک، شيرخشت، کلاه ميرحسن، چوبک، ‌کاروان کش و انواع شور در مناطق استپی و کويری پارک می‌رويند. در اطراف چشمه‌ها نيز نی، لوئی، چگن، مرغ، کام تيغ و گرگ تيغ مشاهده می‌شود.

گونه‌های اصلی جانوری پارک شامل جبير، آهو، قوچ ، ميش، بز، پاژن، کاراکال، کفتار، خرگوش ، روباه شنی، گربه شنی، تشی، سمور سنگی، هوبره، کبک، دليجه، تيهمو، باقرقره، آبچليک ، سنگ چشمه، عقاب طلايی، دال، بوتيمار کوچک، هما، کوکر، لاک پشت مهيزدار، آگامای سرقورباغه‌ای خاکستری، مارمولک چشم ماری ، جکوی عنکبوتی ايران، بزمجه، مارجعفری و افعی شاخدار ايران است.

در درياچه نمک که در حاشيه غربی اين پارک قرار گرفته و تالابهای پيرامونی آن پرندگانی نظير فلامينگو، حواصيل، درنا، اردک، غاز قابل مشاهده‌اند و از همه مهمتر آن که يوزپلنگ ايرانی از گونه‌های نادر و در حال انقراض است پارک ملی کوير است.

Copyright: gooya.com 2016