شنبه 28 دی 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

طی سه سال گذشته تهران فقط ۶۳ روز هوای سالم داشته است، مهر

خبرگزاری مهر-گروه اجتماعی: نتايج بررسيهای وزارت بهداشت نشان می دهد که تهرانيها در طول سالهای ۸۴ تا ۸۶ بيش از ۱۰۳۲ روز ناسالم به لحاظ وجود آلاينده ذرات معلق (PM10) پشت سر گذرانده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، آلودگی هوا به طرق گوناگون می تواند آثار زيانبار درازمدت و کوتاه مدت بر سلامت انسانها بگذارد که البته اين تاثيرات بيشتر متوجه سه گروه از اقشار مختلف جامعه است. به طوری که کودکان گروه اول از افرادی هستند که ارگانيزمهای داخلی بدن آنان هنوز به طور کامل رشد نکرده است و کهنسالان به عنوان گروه دوم از افرادی هستند که ارگانيزمهای داخل بدن آنان فرسوده شده و بيماران قلبی و تنفسی به عنوان گروه سوم از افرادی هستند که ارگانيزمهای داخل بدن آنان دچار مشکل بوده و در نتيجه در معرض تهديدات جدی هستند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
مرگ سالانه ۸۰۰ هزار نفر در جهان تنها بخشی از اثرات زيانبار و ملموس آلودگی هواست که شهرهای صنعتی ايران به ويژه کلانشهر تهران نيز از تبعات چنين خسارتهايی مستثنی نيستند.

آلودگی هوا يکی از مهمترين مقوله هايی است که نه تنها سلامت انسان را تهديد می کند بلکه بر تمامی عوامل محيط زيست اعم از گياه و حيوان نيز تاثير نامناسب بر جا می گذارد. به طوری که بررسيهای کارشناسان و مسئولان اجرايی در حوزه محيط زيست نشان می دهد آلودگی هوای تهران موجب مهاجرت کلاغها از پايتخت شده است.

دکتر محمدباقر صدوق رئيس محيط زيست استان تهران با تاکيد بر اين نکته که مهاجرت کلاغها ابعاد پنهان ديگری نيز دارد می گويد: اين موضوع صرفا معلول عامل آلودگی هوا نبوده و اين تنها عامل فراری شدن گونه های پرندگان و کلاغها نيست هر چند اين مسئله از مهمترين عوامل آن محسوب می شود چرا که در پی توسعه ارضی و قد کشيدن برجها در شهر باغها از بين رفته و ادامه حيات پرندگان در شهر را غير ممکن ساخته است.

آسم، بيماريهای انسدادی دستگاه تنفسی، سرطانهای ريه و مجاری تنفسی، بيماری قلبی و عروقی و حملات قلبی، عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی و سردرد، از جمله بيماريهای عمده ناشی از آلودگی هواست که متاسفانه سلامت افراد تهديد می کند. يکی از عوامل زيست محيطی مخاطره آميز بر سلامت شهروندان تهرانی آلودگی هواست که نه تنها در ۱۰ سال اخير مطرح نبوده بلکه در تيرماه ۱۳۵۴ آيين نامه جلوگيری از آلودگی هوا در مجلس شورای ملی وقت به تصويب رسيده است. در متن اين قانون که سی و هشت ماده و ۹ تبصره دارد به تدوين استاندارد آلودگی هوا توسط سازمان حفاظت محيط زيست، جلوگيری از تردد خودروها و منابع ثابت آلاينده هوا، عدم شماره گذاری خودروهای آلاينده، اخذ گواهينامه مخصوص ميزان آلايندگی خودرو و... اشاره شده است که نشان از درک سهم خودروها در آلايندگی هوای شهرها داشته است.

در سالهای اخير نيز طبق بررسيهای به عمل آمده مشخص شده است که بيش از ۸۷ درصد آلودگی هوا مربوط به وسايل نقليه است. آلاينده های عمده ای که شهر تهران را متاثر می کنند شامل منوکسيد کربن، ذرات معلق، دی اکسيد گوگرد، اکسيدهای ازت و ازن است. بر اساس بررسيهای انجام شده توسط شرکت کنترل کيفيت هوای تهران خودروهای پايتخت روزانه دست کم ۴ هزار و ۴۰۰ تن آلاينده توليد می کنند. اين ميزان آلاينده در سال به ۶/۱ ميليون تن رسيده و اين در حالی است که ديگر آلاينده های صنعتی به مراتب بيشتر از خودروها آلودگی ايجاد می کنند و ذرات معلق دومين عامل آلودگی هوای تهران است.

برنامه کاهش آلودگی هوای تهران به جهت مخاطرات و عواقب آن به قدری اهميت داشته است که در برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ديده شده است. در ماده ۶۲ برنامه چهارم توسعه آمده است که "دولت مکلف است در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگی هوای شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبريز، شيراز، مشهد، کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محيط زيست کاهش دهد.

آيين نامه اجرايی اين بند توسط سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و وزارتخانه های نفت، صنايع و معادن، بهداشت و درمان، راه و ترابری و کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران رسانده شود.

بررسی آمار و ارقام سازمان بهشت زهرا (س) نشان می دهد تعداد متوفيان تهرانی بر اثر عارضه ايست قلبی در روزهای يکم تا هشتم دی ماه سال جاری که تهران شاهد شديدترين هوای آلوده بوده نسبت به سال گذشته حدود دو برابر افزايش داشته است.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان بهشت زهرا (س) در سال گذشته تعداد متوفيان تهرانی که بر اثر عامل ايست قلبی جان خود را از دست دادند ۱۳۶ نفر بود که اين رقم در سال جاری به ۲۵۴ نفر رسيد. اين موضوع گويای آن است که در سال جاری شهروندان تهرانی در حدود دو برابر بيشتر از سال گذشته بر اثر ايست قلبی فوت کرده اند.

بانک جهانی در سال ۱۹۹۹ برای بررسی وضعيت آلودگی هوا در کشورهای مختلف اقدام به سنجش و تعيين آلايندگی ۳ هزار و ۲۲۶ شهر با بيش از ۱۰۰ هزار نفر جمعيت از ۱۶۶ کشور جهان نمود. در آن زمان متوسط سالانه آلايندگی هوا برای آلاينده ذرات معلق (PM10) مقدار ۷۱ ميکروگرم در متر مکعب مشخص شد که در اين بررسی از بين ۳ هزار و ۲۲۶ شهر، تهران رتبه ۱۱۹ را به خود اختصاص داده بود اما پس از گذشت ۱۰ سال و برنامه های تدوين شده کاهش آلودگی هوا در شهر تهران با رشد جمعيت و توسعه شهرنشينی هموخوانی نداشته به طوری که ميانگين آلايندگی هوا برای سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ در مقايسه با سال ۱۹۹۹ ميلادی نشانی از کاهش آلايندگی هوا ندارد.

نتايج بررسيها نشان می دهد شهر تهران در سال ۸۴ به لحاظ آلودگی هوا ۳۴۸ روز ناسالم، در سال ۸۵ حدود ۳۳۰ روز ناسالم و در سال ۸۶ نيز ۳۵۴ روز ناسالم را سپری کرده است که در مجموع بيش از ۱۰۰۰ روز ناسالم در طول اين سه سال داشته است که همين امر باعث افزايش آمار ماموريتهای اورژانس و... گرديده است.

Copyright: gooya.com 2016