پنجشنبه 4 مهر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

برای اولين بار برای يکی از مناطق اهواز شهردار زن انتخاب شد، تغيير برای برابری


تغيير برای برابری : برای اولين بار برای يکی از مناطق اهواز شهردار زن انتخاب شد .

با وجود اعتراض هايی که مبنی بر عدم انتخاب يک زن به سمت شهرداری در اهواز بود ، شهردار اهواز ، دکتر الهه موالی زاده را برای شهرداری منطقه دو اهواز انتخاب کرد.

دکتر الهه موالی زاده عضو هيئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهيد چمران و نماينده اسبق شورای شهر اهواز است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
Copyright: gooya.com 2016