یکشنبه 7 مهر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

اين جا پر از مردهای چند زنه است، گفتگو با يک مرد دو زنه، ترانه بنی يغقوب، کانون زنان ايرانی

کانون زنان ايرانی - ترانه بنی يعقوب* - دو ماه و نيم از ازدواج دوم حميد مرد ۳۵ ساله بلوچ می گذرد . مردی که پس از ده سال زندگی مشترک تصميم به ازدواج دوباره گرفته است . حميد و دو همسرش در منطقه شيرآباد زاهدان زندگی می کنند منطقه ای که در ان چند همسری به شدت رواج دارد . هر بار از حميد می پرسم که ايا می توانم با همسرش صحبت کنم بی درنگ پاسخ می گويد :"همسرم الان اينجا نيست در زابل است." يکی از دوستان حميد که همراهی مان می کند توضيح می دهد ": منظورش همسردومش است وقتی از او می پرسيد همسرش حتی يک بار هم به ياد همسر اولش نمی افتد ."با حميد صحبت می کنيم بدون انکه همسرانش را ببينيم .

اما تعداد ديگری از زنان بلوچ موضوع ازدواج مجدد همسران شان را از مهمترين مشکلات شان عنوان می کنند

چه شد که تصميم گرفتيد همسر ديگری انتخاب کنيد؟
دو همسری خوب است به شرطی که ادم بتواند عدالت را رعايت کند به هر حال اين مساله دستور خدا است.

همسران تان با اين موضوع موافق اند؟
بله رضايت کامل دارند .

از کجا اين موضوع را می دانيد؟
من می دانم چون با هر دو خانمم دوستم .

همسران تان چند ساله اند؟
همسر اولم ۲۴ است و از او چهار فرزند هم دارم . دومی هم ۲۱ ساله است.

چند سال با همسر اولتان زندگی کرده ا يد؟
۱۰ سال

و بعد از ۱۰ سال زندگی مشترک تصميم به ازدواج دوباره گرفتيد .همسر اولتان هيچ اعتراضی به اين موضوع نکرد؟
خير –اصلا

همسرتان از اين موضوع ناراحت نشد؟تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خب چرا هر زنی در ابتدا يک کمی برايش پذيرفتن اين موضوع سخت است. اما خيلی زود اين موضوع را پذيرفت .شکر خدا الان هم هيچ مشکلی ندارم . شيفت هايم هم هر بعد از ظهر عوض می شود يک شب پيش اين زنم هستم و شب ديگر پيش آن يکی. هر وسيله ای هم برای اين يکی می خرم برای ان يکی هم می خرم حتی هر چه برای عروسی برای همسر اولم خريدم مثل لباس و کفش برای آن ديگری هم خريدم. همه چيز را مساوی تهيه می کنم .

خب اينکه شما می گوئيد اجرای عدالت مادی است ولی يک بخش ديگر رعايت عدالت قلبی است شما می توانيد محبتتان را هم بين هر دوهمسرتان مساوی تقسيم کنيد؟
الان دو ماه و نيم از ازدواج دومم می گذرد اما اصلا هيچ فرقی بين اين دو نگذاشته ام.

مگر امکان دارد که آدم دو نفر را به طور يکسان دوست داشته باشد. اين غير ممکن است؟ نيست
من در اين دو ما و نيم محبتم را هم مساوی تقسيم کرده ام و اين مساله را احساس نکرده ام .

مساله چند همسری بين مردان بلوچ رواج دارد؟ چرا؟
خب بله اين موضوع بين ما رواج دارد . اين مساله دلايل گوناگون هم دارد يک دليلش به علاقه مندی بر می گردد اينکه ناگهان مردی به زن ديگری علاقه مند می شود و ديگری هم آنکه بعضی ها نياز دارند که همسر دوم بر گزيينند .

در مورد شما چگونه بود؟
من به همسرم علاقه مند شدم و از قبل هم تصميم داشتم که همسر ديگری بگيرم. اما يک برنامه ديگری داشتم گفتم اول به خانه خدا بروم بعد همسر دوم اختيار کنم اما ديگر قبل از اين موضوع اتفاق افتاد .

پس طرح ازدواج مجدد را در ذهن داشتيد؟ می توانم بپرسم از چه زمان تصميم به اين کار گرفتيد؟
از همان موقع ازدواجم اولم اين موضوع در ذهنم بود خيلی از ماها تا چهار همسر هم می گيريم به جای اينکه دنبال خلاف باشيم حلال می گيريم.

پس امکان دارد به فکر ازدواج سوم و چهارم هم بيفتيد؟
فکر می کنم فعلا بس است.

اگر موقعيتش پيش بيايد چنين کاری می کنيد؟
هنوز به اين موضوع فکر نکرده ام .

پدرتان چند همسر داشت؟
پدرم هم دو همسر داشت.دور و بر ما پر است از مردهای دو زنه و سه زنه ما از اين بابت مشکلی نداريم .

خودتان هم دختر داريد؟ ايا حاضريد دخترانتان هم همسر دوم مردی شوند؟
بله دو دختر دارم . ديگر تصميم با دخترم است .

اگر روزی دخترانتان به دليل اين موضوع بخواهند از همسرشان جدا شوند اين اجازه را به انها می دهيد؟
ديگر دخترم خودش می داند. اوست که می خواهد زندگی کند .

می خواهم بدانم به لحاظ قلبی چقدر به اين چنين ازدواجی برای دخترانتان مايليد؟
اگر خودش راضی باشد من حرفی ندارم. خيلی بلوچ ها از دختران شان هنگام ازدواج نظر نمی خواهند اما من نظر دخترانم را می پرسم .

شما هنگام ازدواج دوم نظر همسر اولتان را پرسيديد؟
بله

يعنی رضايتش را گرفتيد؟
او ديگر می داند وقتی ما يک تصميمی می گيريم عملی اش هم می کنيم و خيلی هم اصرار نکرد که اين کار را نکنيم .

خب اين چه رضايت بود؟
خب همين بود ديگه .

از پس هزينه های دو همسر و چند فرزند چگونه بر خواهيد آمد؟
روزی را خدا می دهد. ما فکر می کنيم که خودمان روزی در می اوريم اما روزی دهنده کس ديگری است البته من هم تلاشم را می کنم .

ولی من چند دقيقه پيش با تعدادی از زنان بلوچ صحبت می کردم که شوهران شان همسر دوم داشتند يا به اجبار خانواده هايشان به عقد مردان زن دار در امده بودند.انها اصلا نظر شما را نداشتند و حتی همسران شان را دوست نداشتند شما ناراحت نمی شويد اگر متوجه شويد که همسران تان کوچکتری علاقه ای به شما ندارند؟
خب چرا ناراحت می شوم. يعنی هر کسی ناراحت می شود.

پس چرا آنقدر با اطمينان از رضايت همسران تان سخن می گوئيد؟
احتمال دارد زنها راضی نباشند و حتی اين در دين ما هم هست .

پس چرا با علم به اين موضوع همسرا ن تان را رنجانديد؟
چون مردان نياز دارند.

مردها به چند زن نياز دارند؟
بله –مردها به حداقل دو زن نياز دارند البته بايد عدالت را هم رعايت کنند.

يعنی همه مردها بايد دو زن بگيرند؟
نه. همه نه! بستگی دارد. بعضی مردها بايد دو زن بگيرند . اين بهتر از اين است که به گناه بيفتند .

اگر همسر اولتان بخواهد طلاق بگيرد شما او را طلاق می دهيد؟
اگر زنی بخواهد طلاق بگيرد به زور که نمی توان نگهش داشت. اما من با زن اولم هيچ مشکلی ندارم .

پس چرا زن دوم گرفتيد؟
من با زنم هيچ مشکلی نداشتم و بهترين زندگی را با هم داشتيم ولی دوست داشتم يکی ديگر هم به زندگی ام بيايد.هر دوتا هم الحمدلله جوانند. دوست داشتم دو تا زن داشته باشم و با هر دو هم رفيقم .

خانمهايتان هم با هم دوستند؟
بله با هم بيرون و مهمانی می رويم .

برای دومی عروسی هم گرفتيد؟
بله....چه جشنی هم .

خانم اولتان هم در اين عروسی شرکت کرد؟
نه عروسی ام در زابل بود و چون مادرم تنها بود همسر اولم پيش او ماند .

مادرتان به اين کار راضی بود؟
بله بالاخره رضايت شان را گرفتم .کار حلال کرده ام. در اين دو ماه هم يک بار نشده شيفت ام را رعايت نکنم يک شب در ميان پيش شان رفته ام و هميشه عدالت را رعايت کرده ام اگر همه اين طور باشند اشکال ندارد .

فرزندان تان چه نظری در اين باره دارند؟ شايد انها بخواهند شما هميشه با انها باشيد؟
تابه حال اين موضوع را از انها نپرسيده ام. يعنی اصلا به اين قضيه فکر نکرده ام .

ملاکتان برای انتخاب همسر دوم چه بود؟
من به همه چيز دقت کردم و ۴ ماه ه طول کشيد تا تصميم قطعی را درباره همسرم گرفتم . از اول هم گفتم که من شرايط ام چيست البته پذيرش اين موضوع برايش خيلی سخت نبود چون پدر خودش هم دو زن دارد.اصلا باور نمی کنيد از روزی که دو تا خانم گرفته ام چه حسی دارم .

يعنی خوشحاليد؟
بله! خيلی. بپرسيد چرا ؟چون زندگی ام نظم گرفته و تابع مقررات شده است اولش ازاد بودم ولی حالا نه!چون مسئوليت دارم و زندگی ام فوق العاده شده است .

اين خوشحالی مختص شماست يا همسران تان هم چنين حسی دارند؟
انها بايد خوشحال باشند که پای سومی و چهارمی در بين نيست ما در فاميل خودمان مردان زيادی را داريم که چهار همسر دارند .اين کار خيلی بهتر از ان است که ادم به گناه بيافتد و بيماری های مسری هم بگيرد و ان را به همسر و بچه هايش منتقل کند .فوقش گرفتن همسر دوم چند روزی مشکل به دنبال دارد ولی بالاخره حل می شود و از بدبختی های ديگر جلوگيری می شود.

شب عروسی تان اصلا به همسر اول تان فکر می کرديد وغمی که او در دل داشته است؟
نه اصلا. آنقدر جشن شلوغ بود و من خوشحال که به يادش نيفتادم.

*baniyaghub@gmail.com

Copyright: gooya.com 2016