دوشنبه 15 مهر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سقط جنين در مناطق آلوده هوای تهران ۴۰ درصد بيشتر از ساير شهرهاست، ايسنا

- سازمان محيط زيست می‌خواهد کميته کاهش آلودگی هوا را هبه کند!

مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست با اشاره به تحقيق دانشگاهی در خصوص سقط جنين گفت: بر اساس اين تحقيق سقط جنين در شهرهای آلوده مانند تهران خصوصا در مناطقی که آلودگی هوا بالاست حدود ۴۰ درصد بيش از ساير شهرهاست.

به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس محمدهادی حيدرزاده روز دوشنبه نخستين نشست خبری مديران ارشد شهرداری تهران در حوزه محيط زيست شهری افزود: با توجه به اين که سقط جنين عمدی جرم است، يعنی بايد عملا مسوولان افزايش آلودگی هوا در تهران مجرمان اين قتل‌ها هستند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
خيلی‌ها «تــهـــــــــران» را با آلودگی هوا می‌شناسند !


عزم جدی در زمينه کاهش آلودگی هوای پايتخت وجود ندارد


سازمان حفاظت محيط زيست می‌خواهد کميته اجرايی کاهش آلودگی هوا را «هبه» کند!

وی با تاکيد بر اين که مهمترين بحران شهر تهران آلودگی هواست، افزود: خيلی‌ها «تهران» را با بحث آلودگی هوا می‌شناسند که متاسفانه عزم جدی در زمينه کاهش آلودگی هوای پايتخت وجود ندارد.

مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست با اشاره به اين که متاسفانه کميته اجرايی کاهش آلودگی هوا پس از چند ماه تشکيل جلسه داد ولی به نتيجه‌ای نرسيد، افزود: جای تاسف است که سازمان حفاظت محيط زيست می‌خواهد کميته اجرايی کاهش آلودگی هوا را هبه کند چرا که واگذاری اين کميته به هيچ عنوان زيبنده نيست و همه بايد بر اساس قانون به تعهدات خود پايبند باشيم.


اميدواريم از دودکش سازمان حفاظت محيط زيست، در پارک طبيعت پرديسان دود سفيد ببينيم!


محوريت بسته زيست‌محيطی شهرداری تهران در هفته هوای پاک امسال معاينه فنی است

وی با اشاره به اين که بايد هر چه سريعتر موضوع واگذاری کميته اجرايی کاهش آلودگی هوا تعيين و تکليف شود، افزود: اميدواريم از دودکش سازمان حفاظت محيط زيست، در پارک طبيعت پرديسان دود سفيد ببينيم و آقايان به اين اجماع برسند که مسووليت کاهش آلودگی هوا با چه دستگاهی است.

مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست با اشاره به اين که در بحث آلودگی هوا در حوزه شهرداری تهران عطش خدمت به حداعلای خود رسيده است، افزود: به دولت و سازمان حفاظت محيط زيست پيشنهاد می‌کنيم که از اين امر حداکثر بهره را ببرند.

به گزارش ايسنا، وی با اشاره به اين که بسته زيست محيطی سال گذشته شهرداری تهران در هفته «هوای پاک» با محوريت BRT بود ، افزود: امسال شعار هفته هوای پاک «ايمنی و سلامت و معاينه فنی خودرو» است و تلاش می‌کنيم تا بحث معاينه فنی را امسال نهادينه کنيم.

مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست با اشاره به راه‌اندازی سامانه پيشگيری آلودگی هوا برای اولين بار در کشور گفت: با کمک اين سامانه امکان پيش‌بينی وضعيت آلودگی هوای تهران تا ۴۸ ساعت آينده امکان‌پذير شده است.

وی گفت: يکی از چالشهای توسعه موضوع ارزيابيهای زيست محيطی است که بر اساس ابلاغيه شهردار تهران از سال جاری تمام طرحها و پروژه‌های شهرداری بايد توجيه زيست محيطی داشته باشند.

مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست با اشاره به اين که در مناطق ۲۲ گانه تهران واحدهای محيط زيست راه‌اندازی شده است، افزود: در معاونت خدمات شهری و معاونت عمرانی شهرداری تهران نيز موضوع مبحث ۱۹ ساختمان در زمينه بهينه سازی مصرف انرژی در حال پيگيری است. از سوی ديگر ۱۲ خط کمپوست و يک واحد دفن بهداشتی نيز در کهريزک راه‌اندازی شده است.


ورود و توليد خودروهای ديزلی به تهران با گازوئيل ۷ هزار PPM توزيعی فاجعه است!

وی به وضعيت گازوئيل توزيعی در کشور اشاره کرد و گفت: اخيرا شنيده شده است، قرار است خودروهای سواری ديزلی توليد و وارد شود که ورود اين خودروها به چرخه حمل و نقل به دليل گازوئيل ۷ هزار PPM توزيعی می‌تواند برای تهران بسيار خطرناک و فاجعه باشد و موجب افزايش شديد آلودگی هوا شود.


برگزاری مانور مواقع اضطراری آلودگی هوا ضروری است

مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست با اشاره به ضرورت تغيير ساختار در موضوع آلودگی هوا افزود: بايد پيش از رسيدن به وضعيت اضطرار مانورهای لازم برگزار شود تا آمادگی دستگاهها مشخص شود نه اين که همانند سالهای گذشته يک روز بعد از شرايط اضطراری آلودگی هوا تازه تشکيل جلسه دهيم آن هم با حداکثر تعداد غايبين!

وی با تاکيد بر اين که صورت مساله در زمينه رفع آلودگی هوای تهران مشخص است، افزود: ۸۰ درصد آلودگی هوا در تهران مربوط به منابع متحرک است و بايد تلاش کنيم تا اين سهم کاهش يابد.

مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست گفت: مهمترين روش کاهش اين آلودگی ، کاهش سفرهای درونشهری است که اين امر با گسترش حمل و نقل و مترو و رسيدن به شهر الکترونيک امکان پذير است.


سازمان حفاظت محيط زيست بهترين گزينه مديريت کميته اجرايی کاهش آلودگی هوای تهران است

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اين که چه دستگاهی می‌تواند بهترين مديريت را بر کميته اجرايی کاهش آلودگی هوای تهران داشته باشد، گفت: از نظر ما سازمان حفاظت محيط زيست بهترين گزينه ، قانونی برای اين امر است اما در صورتی که دولت بخواهد مسووليت اين کميته را به شهرداری تهران واگذار کند در صورت تفويض اختيارات کامل و تخصيص اعتبارات مورد نياز ، شهرداری تهران آمادگی پذيرش آن را دارد.


قرار بود وزارت بهداشت با کمک شهرداری تهران تعداد کشته‌های ناشی از آلودگی هوا را مشخص کند

مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست در خصوص پرونده آلودگی هوای تهران که در دادستانی مطرح است، گفت: جلساتی را سال گذشته در اين خصوص در دادستانی داشته‌ايم و مقرر شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری شهرداری تهران نسبت به انجام پروژه ای در زمينه مرگ و مير ناشی از آلودگی هوا اقدام کند که فکر نمی‌کنم تاکنون در اين زمينه اقدامی از سوی وزارت بهداشت، صورت گرفته باشد.

به گزارش ايسنا، وی در خصوص احداث گورستان در «تلو» و اثرات زيست محيطی آن ، گفت: احداث گورستان در اين منطقه يکی از معدود پروژه‌های است که با تدبير مديران قبلی شهرداری تهران عليرغم اين که اين پروژه جزو پروژه‌هايی نبود که نيازمند ارزيابی زيست محيطی باشد، اما مطالعه ارزيابی زيست محيطی برای آن انجام شد.

مشاور شهردار تهران در امور محيط زيست در پايان تصريح کرد: ۲۲ گزينه برای احداث گورستان پيشنهاد شده بود، که اگر شهرداری به پيشنهادات ارائه شده در اين گزارش توجه کند مشکلی در زمينه زيست محيطی پيش نمی‌آيد.

Copyright: gooya.com 2016