چهارشنبه 22 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

ايران يکی از ۵ کشور جهان است که بيشترين آمار تصادفات جاده ای را در جهان دارد، مهر

طی هفت ماه گذشته ۴۶۳ .۱.۳۵۵ تخلف راهنمايی و رانندگی توسط پليس بزرگراه و پليس نامحسوس در کشور ثبت شده است که شهر تهران با ۱۸۳ هزار و ۴۵۶ فقره تخلف بيشترين آمار را به خود اختصاص داده است.
رئيس مرکز کنترل ترافيک پليس راهنمايی و رانندگی کشور با اعلام اين خبر به خبرنگار مهر گفت: در اين مدت بيش از ۹۹ هزار خودرو در کشور توسط پليس بزرگراه و پليس نامحسوس به علت تخلفات رانندگی توقيف شده اند.

ايران يکی از ۵ کشور جهان است که بيشترين آمار تصادفات جاده ای را در جهان دارد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
چندی پيش جانشين رئيس پليس راهنمايی و رانندگی گفته بود: "طی ۶ ماه گذشته ۱۳ هزار ۶۸ نفر بر اثر تصادفات در کشور جان خود را از دست داده اند که اين آمار در مدت مشابه سال گذشته ۸/۳ درصد کاهش داشته است".

بنا بر اظهارات سردارهاديانفر در "سال گذشته ۴۱۷ هزار فقره تصادف در کشوربه وقوع پيوسته است که ۵ هزار و ۸۶۷ تصادف فوتی، ۸۴ هزار تصادف جرحی و ۳۲۷ هزار تصادف خسارتی داشته ايم".

رئيس مرکز کنترل ترافيک پليس راهنمايی و رانندگی کشور در ادامه به خبرنگار مهر می گويد: گشتهای پليس بزرگراه کشور طی هفت ماه گذشته تعداد ۴۵۰۴۳ خودرو را به علت رعايت نکردن قوانين راهنمايی و رانندگی توقيف کرده اند.

سرهنگ عليمردانی افزود: همچنين تيمهای پليس نامحسوس تعداد۵۴۵۰۷ دستگاه خودرورا در مدت هفت ماه گذشته به علت نقض قوانين راهنمايی و رانندگی توقيف کردند.

بر اساس اظهارات وی حرکت با سرعت غير مجاز با ۴۵۹۰۵۸ فقره بيشترين تخلفی بوده است که رانندگان انجام داده اند و پس از آن استفاده نکردن از کمربند ايمنی با۲۹۵۱۸۶ فقره تخلف در رديف دوم قرار دارد.

عليمردانی اظهار داشت: پليس نامحسوس به شدت با تخلفات حادثه ساز مانند سرعت غير مجاز برخورد می کند و خودرو رانندگان متخلف از يک هفته تا يک ماه توقيف می شود.

Copyright: gooya.com 2016