سه شنبه 28 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

با تصويب بومی گزينی جنسيتی، تحصيل دختران در دانشگاه های مرکز با اجازه کتبی خانواده هايشان صورت می گيرد، ترانه بنی يعقوب، همشهری عصر

با تصويب طرح الزام دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی به پذيرش دانشجويان دختر در محل سکونت آنها از اين پس اگر دختران بخواهند در دانشگاهی خارج از محل سکونت خود ادامه تحصيل دهند، بايد از پدر يا همسر خود موافقت نامه کتبی بگيرند.

بحث بومی گزينی در کنکور سراسری که از شهريور ماه امسال مطرح شد هر روز ابعاد تازه ای به خود می گيرد .کمتر کسی می تواند داوطلبان معترض به نتايج کنکور سراسری سال ۸۷ دانشگاه ها را فراموش کند داوطلبانی که با تجمع مقابل سازمان سنجش خواستار توضيح مسئولان درباره نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاههای کشور شده بودند .

داوطلبانی با رتبه های دو يا سه رقمی که بر اساس سنت هميشگی؛ دانشگاههای برتر و مادر کشور را به عنوان انتخابهای نخست شان بر گزيده بودند .غافل از آنکه امسال و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۶۵ درصد ظرفيت دوره های روزانه دانشگاه ها بايد به صورت بومی پذيرش می شدند و هر داوطلب در شهر محل سکونتش شانس بيشتری برای قبولی می يافت .تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
اين طرح اين روزها ابعاد تازه تری به خود گرفته است و برخی کارشناسان از طرح جديدی با نام بومی گزينی جنسيتی در کنکور سراسری هم نام می برند . طرحی که بر اساس ان الزام خاصی برای تحصيل دختران دانشجو در محل سکونت شان در نظر گرفته می شود .

اين طرح چندی پيش از سوی ۳۷ نماينده مجلس نوشته و به مجلس داده شده بر اساس اين طرح دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی دولتی، آزاد اسلامی و .. مکلف خواهند شد در پذيرش دانشجو به گونه ای عمل کنند که دختران دانشجو در محل سکونت والدين يا همسران شان پذيرفته شوند. همچنين در اين طرح دانشگاهها موظف اند در صورت تقاضای دانشجويان دختر شاغل به تحصيل برای انتقال به دانشگاههای محل سکونت والدين يا همسران خود که دارای رتبه برابر با حداقل رتبه پذيرفته شده اند موافقت کنند .

تبصره ای اين طرح نمايندگان مجلس را کامل می کند :" تحصيل دختران دانشجو در غير محل سکونت والدين يا همسر، منوط به موافقت والدين يا همسر او خواهد بود . ."

اين طرح به همراه پيشنهادات ديگر برای بومی گزينی دانشجويان توسط نمايندگان مجلس به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده نها دی که به گفته آنان مساله بومی گزينی از ابتدا از مسووليت های آن بوده است.

در طول يک ماه گذشته تعدادی از کارشناسان و برخی از نمايندگان مجلس با طرح بومی گزينی مخالفت کرده و آن را به صلاح نظام آموزش کشور ندانسته اند.اما دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی در اين باره نظر ديگری دارد ": «جهت گيری مصوبه بومی گزينی کنکور صحيح است و نبايد راضی شويم استعدادهای خوب و نخبگان، مناطق بومی خود را خالی کنند.»

به عقيده محمد رضا مخبر وقتی حجم قابل توجهی از نخبگان به شهرهای ديگر مهاجرت کنند، ديگر به شهر خود باز نمی گردند بنابراين چرا بايد قبول کنيم برخی از مناطقی که دارای استعدادهای خوب هستند از وجود اين استعدادها پس از متخصص شدن محروم بمانند.

بومی گزينی دختران مهاجرت را افزايش می دهد

در ميان امضا کنندگان طرح بومی گزينی جنسيتی نام اسدالله بادامچيان در کنار نام عليرضا محجوب ديده می شود. همچنين نام عفت شريعتی، ، عضو شورای مرکزی جامعه زينب نيز در اين ليست ۳۷ نفره ديده می شود. موسی قربانی، علی مطهری، محمد تقی رهبر و شهاب الدين صدر نيز ازديگر نمايندگان امضا کنندگان اين طرح هستند.

عفت شريعتی نماينده مردم مشهد در مجلس و تنها زن امضا کننده اين طرح می گويد :" بومی گزينی اگر با شرايط لازمش در نظر گرفته شود فی نفسه مطلوب است مثلا دختردانشجوئی را در نظر بگيريد که در يک شهر دور افتاده قبول شده و هيچ امکاناتی هم در اختيار ندارد اگر برای اين دختر امکاناتی فراهم شود تا در کنار خانواده اش درس بخواند مطلوب است . هر چند اين بومی گزينی نبايد موجب تضييع حق اش شود و اگر خودش خواست به دانشگاههای شهرهای بزرگ برود نبايد مانعی را سر راهش قرار داد ."

اما تعدادی از کارشناسان معتقدند که با وجود مواد طرح بومی گزينی جنسيتی بسياری از دختران از تحصيل در محل دلخواهشان محروم می شوند .

شريعتی در اين باره می گويد :"اصلا مواد اين لايحه محدوديت دختران را مد نظر قرار نداده است و اگر خانواده هائی راضی اند که دخترشان در شهرهای بزرگ درس بخوانند اشکالی ندارد. اين طرح فقط شرايط انتقال و مهمان شدن دانشجويان را تسهيل می کند .

به گفته او در طی سالهای گذشته دختران دانشجوی زيادی به اين نماينده مراجعه کرده و تقاضای انتقال و تحصيل در کنار خانواده هايشان را داشته اند . "

علی مشيری استاد دانشگاه در اين باره عقيده ديگری دارد ": بومی گزينی موضوعی است که جای بررسی زيادی دارد . وقتی ما در کشوری زندگی می کنيم که امکانات اجتماعی و اقتصادی آن برابر توزيع نشده حرف از بومی گزينی چندان صحيح نيست . آيا امکانات دانشگاهی شهرهای بزرگ کشور مثل تهران يا ديگر شهرهای مرکز با شهرهای کوچک کشورمان قابل مقايسه است که از جوانان می خواهيم در محل سکونت شان درس بخوانند."

او همچنين قانونی را که برای دختران استثناهای بيشتری نيز در نظر می گيرد تبعض آميز می داند :" طرح بومی گزينی دختران خانواده ها را تشويق به مهاجرت می کند و دانش آموزان در سال های دبيرستان برای زندگی به شهرهای بزرگ می روند تا در بومی گزينی دانشگاه موفق به راه يافتن به دانشگاه های برتر شوند." به عقيده او اين طرح با وجود آنکه برای کاهش مشکلات اجتماعی دختران پيش بينی شده کارا نيست و مشکلات اجتماعی را به نحو ديگری گسترش خواهد داد.

بومی گزينی مشکات اجتماعی را حل می کند

"اعزام دختران برای تحصيل به شهرهای ديگر مشکلاتی را برای خانواده ها و اجتماع شان به وجود می آورد اگر آنها در کنار خانواده هايشان باشند به آرامش خود و جامعه ياری ميرسانند ."

موسی قربانی رئيس کميسيون قضائی مجلس و از ديگر امضا کنندگان طرح بومی گزينی دختران اين را می گويد . به عقيده قربانی خيلی از دختران برای تحصيل در شهرهای ديگر مشکلاتی دارند و اين طرح مشکل شان را حل می کند و عده ديگری هم که مشکلی ندارند می توانند با اجازه همسر يا والدين برای تحصيل به شهرهای ديگر بروند.

اجازه همسر يا والدين برای تحصيل دختران در دانشگاه شهرهای بزرگ نکته ای است که برخی از کارشناسان را نگران می کند آنها معتقدند اين شرايط تحصيل دلخواه دختران را محدود می کند . مشيری می گويد :" در بعضی رشته ها و برخی دانشگاه ها تنها رتبه های بالا پذيرفته می‌شوند ونبايد با اين شروط دختران را از علائق شان محروم کرد ."

اما قربانی در توضيح اين نکته و شرط رضايت والدين و همسر برای تحصيل در دانشگاها عقيده ديگری دارد :"الان هم اگر زنی بخواهد درس بخواند اجازه همسرش الزامی است و اگر اجازه ندهد مشکل پيش می آيد .بنابراين اين مشکل از قبل وجود داشته و دخترانی که علاقه مند به تحصيل در شهرهای ديگر هستند با اين کسب اجازه می توانند به تحصيل شان ادامه دهند. "

مشيری به نکته ديگری هم در اين باره اشاره می کند :" بومی گزينی دانشجويان دختر دخالت در مسائل خانواده هاست زيرا ممکن است کسی در شهرهای ديگر اقوامی داشته باشد و بخواهد از اين امکان برای تحصيل فرزندش استفاده کند. دانشجويان، سفيران فرهنگی هستند و نبايد از حضورشان در شهرهای مختلف بيم داشت."

Copyright: gooya.com 2016