دوشنبه 18 آذر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سواد خواندن و نوشتن دانش آموزان ايرانی در رتبه های آخر جهانی است، مهر

رئيس پژوهشگاه تعليم و تربيت آموزش و پرورش با اشاره به دو آزمون بين المللی "تيمز" و "پلز" گفت: ايران در دروس رياضی و علوم و همچنين سواد خواندن و نوشتن رتبه های آخر را در بين کشور های جهان به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، "هاجر تحريری نيک صفت" در نشست خبری که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد با بيان اينکه در اين هفته طرح های مختلفی از سوی پژوهشگاه تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش ارائه می شود افزود: طرحهای " تيمز" و " پلز" از جمله پژوهشهايی است که ايران در آن شرکت داشته است و نتايج آن در روز پژوهش اعلام می شود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
وی طرح تيمز را بررسی وضعيت دانش آموزان در دو درس رياضی و علوم در پايه های چهارم و سوم راهنمايی و پلز را بررسی سواد خواندن و نوشتن عنوان کرد و با اشاره به اينکه ايران در اين آزمونها که هر ۴ سال و ۵ سال يکبار بين ۳۰ کشور دنيا برگزار می شود شرکت می کند اظهار داشت: جهش ما در اين دو آزمون محسوس نيست و هنوز زير ميانگين هستيم ولی خوشبختانه عقبگرد نداشته ايم.

رئيس پژوهشگاه تعليم و تربيت درباره رتبه ايران در دو آزمون تيمز و پلز جايگاه مشخصی را عنوان نکرد و تنها به اين مثال بسنده کرد که اگر به طور مثال ۳۰ کشور در اين آزمون شرکت کرده باشند رتبه ايران ۲۹ و يا ۲۸ است و در واقع ما اين نتايج را به اين دليل منتشر می کنيم که مسئولان نظام آموزشی تدبيری برای اين نابسامانی بينديشند.

تحريری نيک صفت با بيان اينکه ايران به دليل اجرای منظم و دقيق اين آزمون رتبه نخست را از انجمن IEA کسب کرده است، گفت: اين سوال برای ما پيش آمده که چرا بايد در اجرای درست اين آزمونها رتبه برتر را کسب کنيم ولی تا کنون از يافته های اين آزمونها استفاده نشده باشد که به همين دليل می خواهيم اين کمبودها را با انتشار نتايج آن پر کنيم.

وی از برگزاری دوره های آموزشی برای مقاله نويسی آموزشی و پژوهشی برای معلمان خبر داد و گفت: اعتقاد داريم پژوهش بايد در کشور نهادينه شود و اين امر بايد از مدرسه آغاز شود که متاسفانه در اين زمينه با خلاء قانونی مواجه هستيم.

رئيس پژوهشگاه تعليم و تربيت آموزش و پرورش با اشاره به اينکه معلمان پژوهنده نمی توانند همچون اعضای هئيت علمی دانشگاهها حق التحقيق دريافت کنند و تنها به آنها حق الزحمه ناچيز تعلق می گيرد اظهار داشت: البته خلاء قانونی که در اين زمينه وجود دارد طی نامه ای به کميسيون آموزش و تحقيقات تذکر عنوان شده تا راه حلی برای آن پيدا کنيم.

تحريری نيک صفت بودجه امسال پژوهشگاه تعليم و تربيت آموزش و پرورش را ۳ ميليارد تومان، درآمد اختصاصی اين پژوهشگاه را ۳۰۰ ميليون تومان و عمرانی آن را نيز ۴۰۰ ميليون تومان عنوان کرد و گفت: البته از ابتدای سال جاری فقط ۵۰ درصد اين اعتبارات اختصاص يافته و انتظار می رود که تا پايان سال نيز ۳۰ درصد ديگر آن تامين اعتبار شود.

رئيس پژوهشگاه تعليم و تربيت آموزش و پرورش در ادامه اين نشست خبری به تعداد پژوهشکده های تعليم و تربيت و اعضای هئيت علمی اشاره کرد و با اعلام اينکه تنها ۴ پژوهشکده تعليم وتربيت در کشور فعاليت می کنند و ۲۹ نفر نيز عضو هئيت علمی پژوهشگاه هستند و ۵۰ کارشناس نير در امر پژوهش با آموزش و پرورش همکاری می کنند افزود: از اين تعداد ۳ پژوهشکده کودکان استثنايی، اوليا و مربيان و تعليم و تربيت در تهران است و تنها يک پژوهشکده در تبريز فعاليت می کند.

وی با بيان اينکه در استانهای ديگر کشور پژوهشکده ای نداريم افزود: البته در آموزش و پرورش استانها شورای تحقيقاتی فعاليت می کنند که رئيس آموزش و پرورش، مسئول اين شورا و يک کارشناس مسئول و کارشناس نيز کارهای پژوهشی را پيگيری می کنند و همچنين ۳۰۰ پژوهشسرای دانش آموزی از دانش آموزان مخترع و مبدع حمايت کرده و کلاسهای آموزشی لازم را نيز برای آنها برگزار می کنند.

تحريری نيک صفت درباره ميزان حمايت مالی اين پژوهشگاه از پايان نامه های مربوط به نظام تعليم و تربيت و آموزش و پرورش نيز گفت: از پايان نامه های کارشناسی ارشد تا سقف ۶۰۰ هزار تومان و از پايان نامه های دکترا تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان حمايت می کنيم.

وی در ادامه به تشکيل ستادی در آموزش و پرورش به مناسبت هفته پژوهش خبر داد و با اعلام اينکه در روز پژوهش از پژوهشهای برتر تقدير می شود اظهار داشت: در اين روز هم انديشی با محور توسعه پژوهش و پژوهش سراهای دانش آموزی در استانها، کاربست يافته های پژوهشی و تقدير از معلمان پژوهنده برگزار می شود و همچنين زنگ پژوهش نيز با حضور دکتر عليرضا علی احمدی وزير آموزش و پرورش در يکی از مدارس استان گيلان به صدا در می آيد.

رئيس پژوهشگاه تعليم و تربيت آموزش و پرورش افزود: همچنين در هفته پژوهش از ۳ پژوهشگر برگزيده، ۶ دانشجوی برگزيده، ۲۰ پژوهش برتر، يک مدير پژوهش برتر، ۳ پژوهش سرای برتر، ۳ دانش آموز پژوهنده برتر و ۱۵ معلم پژوهنده تقدير می شود.

Copyright: gooya.com 2016