چهارشنبه 20 آذر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

خوابگاه های دانشجوئی؛ پر تراکم و نا آرام، گزارش ترانه بنی يعقوب، همشهری عصر

«امسال خـوابگـاه هـای دانشجـويی به معنای ظاهری اش نزديک و فقط به مکانی برای خوابيدن تبديل شده اند و نه درس خواندن.»اين نظر تعدادی از دانشجويان خوابگاهی دانشگاه علامه طباطبائی است .

اتاق پر است از رختخواب هايی که در اندک فضای خالی اتاق تلمبار شده اند. چون بقيه فضای اتاق را ۶ تختخوابها اشغال کرده اند. تخت هايی که انگار به زحمت در اتاق کوچک جای داده شده اند.اينجا يکی از اتاق های شلوغ خوابگاه است .اتاقی با نه دانشجو .

پشت در اتاقی که نه دانشجوی دوره کارشناسی اين دانشگاه بايد يک سال تحصيلی را در آن بگذرانند سه جا رختی کوچک قرار دارد و روی آن پر است از لباس های رنگ و وارنگ که در سايه کنار ديوار آرام آرام خشک می شوند.
فيروزه يکی از دانشجويان اين اتاق به سرعت بساط صبحانه شان را که بر زمين پهن است جمع می کند و هر کدام از وسايل را به کمک بقيه دوستانش در جائی می چپاند .تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
دانشجوی رشته زبان انگليسی است و احتياج دارد ساعتهای زيادی را مطالعه کند :"می بينيد اينجا چه اوضاعی دارد اينجا فقط می توان جائی برای خواب پيدا کرد و گرنه درس خواندن در چنين فضائی امکان ندارد ."

آشپزخانه در انتهای اتاق کوچک قرار دارد. روی سکوی کوچک آن يک قوری صورتی، کتری و قابلمه ديده می شود سال گذشته فيروزه وهم اتاقی هايش فقط شش نفر بودند اما امسال سه نفر هم به ظرفيت اتاق شان افزوده شده. سه نفری که مجبورند روی زمين بخوابند چون اتاق ظرفيت گذاشتن تخت جديد را ندارد.

حتی تصور اضافه شدن يک نفر به اين اتاق کوچک هم به ذهن فيروزه و هم اتاقی هايش نمی رسد تقريبا هم صدا فرياد می زنند:" اميدواريم ده درصد افزايش ظرفيت شامل حال دانشگاه ما نشود چون همين الان هم جائی برای نفس کشيدن نداريم ."

راهروی خوابگاه اما پهن،نسبتابزرگ و آفتاب گير است برخلاف اتاق ها که به خاطر آهن های استتار خوابگاه بهره ای از آفتاب ندارند. در گوشه و کنار اين راهروها و روی پله ها بعضی از دانشجويان را می توان ديد که دور از همهمه اتاق ها نشسته صحبت می کنند يا درس می خوانند.

اين فقط نمونه ای از مشکلات تعدادی از دانشجويان خوابگاهی يکی از دانشگاههای تهران است اما تعداد ديگری از دانشجويان خوابگاهی دانشگاههای تهران هم از وضعيت رفاهی خود گلايه مندند .آنهاهمچنين نمی توانند نگرانی خود را از تصويب قانون افزايش ده در صدی ظرفيت دانشگاههای کشور پنهان کنند چون معتقدند با اجرائی شدن اين قانون زندگی آنها در خوابگاهها غير ممکن خواهد شد

طرح مجلس برای افزايش ده درصدی ظرفيت دانشگاههای مادر کشور چند روزی است که به تصويب نهائی شورای نگهبان رسيده و به وزارت علوم وساير دستگاههای اجرائی کشور ابلاغ شده است .

اين طرح پس از اعتراض های تعداد زيادی از داوطلبان کنکور سراسری طراحی شد .داوطلبانی که به خاطر نحوه برگزاری کنکور سراسری و عدم اطلاع از پذيرش بومی دانشگاهها با وجود رتبه های بالا در کنکور مردود شده بودند .اين طرح به اين داوطلبان اجازه می دهد که شانس خود را برای ورود به دانشگاهها دوباره امتحان کنند با اين طرح ۱۰درصد به ظرفيت پذيرش دانشجو در همه رشته ها علاوه بر آنچه در دفترچه پذيرش دانشجو اعلام شده افزوده خواهد شد

هر چند اين افزايش ظرفيت ناگهانی داوطلبان مردود دانشگاه ها را خوشحال کرده اما بسياری از دانشگاه ها و مسئولانش را نيز غافلگير کرده است . آنها از همين حالا آماده نبودن خود را برای پذيرفتن اين ميهمانان ناخوانده اعلام می کنند . بسياری از دانشجويان خوابگاهی هم که اکنون کمبودهای زيادی دارند از آمدن هم اتاقی های جديد اظهار نگرانی می کنند.

طبق مصوبه مجلس دانشگاههای تهران ، صنعتی شريف، علم و صنعت ايران، صنعتی اصفهان، امير کبير، شيراز، شهيد بهشتی، تبريز، مشهد، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهيد بهشتی، علوم پزشکی ايران، علوم پزشکی شيراز، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی تبريز، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی اهواز، علوم پزشکی کرمان موظفند ده درصد به ظرفيت شان بيافزايند

اما اعلام نام دانشگاههای مادر برای پذيرش دانشجوی جديد هم خيال دانشجويان خوابگاهی دانشگاه علامه را راحت نمی کند .آنها مدام از وضعيت خوابگاه شان گلايه می کنند:" همين افزايش ظرفيتهابوده که ما را به اين روز انداخته حال مدام از افزايش ظرفيت دانشگاهها می شنويم . "

محدثه ، ۲۲ ساله دانشجوی زبان می گويد:«صبح ها بايد چند ساعت در صف رفتن به دستشويی معطل بمانيم. تفکر مسوولان درباره خوابگاه ها مشخص نيست. انگار آن ها خوابگاه را فقط به عنوان يک سرپناه برای دانشجو فرض کرده اند نه جايی که او بايد در آن درس بخواند و زندگی کند."


خوابگاه پسران ده برابر خوابگاه دختران فضای سبز دارد

دانشجويان ساکن کوی دانشگاه تهران به ويژه دختران خوابگاهی هم از وضعيت رفاهی اين خوابگاه گلايه مندند. پنج ساختمان خوابگاه فاطميه کوی دانشگاه تهران که خوابگاههای ويژه دخترانند در محيطی بدون فضای سبز واقع شده اند .

اتاقهای دانشجويان ارشد که قبلا ۳ دانشجو داشت اکنون با حضور پنج دانشجو به ظرفيت اش افزوده شده است .

يکی از دانشجويان اتاق بزرگی را نشان می دهدکه قبلا به دانشجويان هنر برای تمرين دروس شان داده شده بود ":اينجا را می بينيد تنها جائی بود که برای تمرين موسيقی يا ساز زدن در اختيارداشتيم حالا اينجا هم دانشجو زندگی می کند ."

دختران دانشجوی دانشگاه تهران بايد راس ساعت هشت و نيم شب در اتاق های شان باشند و گرنه تاخير شان به خانواده هايشان اطلاع داده می شود .

مريم دانشجوی جامعه شناسی می گويد :" پسران هر ساعتی که بخواهند به دانشگاه باز می گردند و کسی هم کاری به کارشان ندارد نمی دانم در اين خوابگاه پر از ساختمان که هيچ فضای سبزی ندارد بايد چه کنم ما مجبوريم تمام وقت در اتاق هايمان محبوس باشيم در حاليکه پسرها با ۱۰برابر فضای سبز خوابگاهی ما هر ساعتی هم که بخواهند به اتاق هايشان بر می گردند ."

نازنين دانشجوی رشته هنر هم می گويد :" چيزی که من را بيش تر از افزايش ظرفيت اتاق ها ناراحت می کند، برخوردهای نامناسب مسوولان خوابگاه با دختران دانشجوست. يک روز که دير خوابگاه می آييم شماره محل سکونتمان را می گيرند و از والدين مان درباره غيبت مان می پرسند با اين که اقوام زيادی در اين شهر دارم به دليل اين کنترل های بچه گانه به منزل شان نمی روم.»

اين دانشجويان هم از افزايش ۱۰ درصدی دانشگاه شان نگرانند :"می دانيم که همه دانشجوها شهرستانی اند و حتما برای اسکان انها ظرفيت اتاقها را چند برابر می کنند."

مدير کل مجتمع کوی دانشگاه تهران : حتی يک جای خالی هم نداريم

"ده درصد افزايش ظرفيت دانشگاه تهران يعنی اضافه شدن چهار صد دانشجوی جديد و من همين جا اعلام می کنم که حتی برای يک نفر هم ديگر جا نداريم ."اين را فضل الله باقر زاده مدير کل مجتمع کوی دانشگاه تهران می گويد .

او ادامه می دهد :" من نمی دانم تا بهمن ماه چند نفراز دانشگاه تهران فارغ التحصيل می شوند اما الان حتی يک جای خالی نداريم اگر ۴۰۰دانشجوی کارشناسی فارغ التحصيل شوند شايد من بتوانم جای جديدی باز کنم "

به گفته او به ظرفيت اتاقهای کوی دانشگاه تهران در سال جاری اضافه نشده است و اتاقهای سه نفره همچنان سه نفره اند.او بلافاصله هم می گويد :" من اتاق دانشجويان هنر را تبديل به خوابگاه کردم.چون چاره ديگری نبود شما بگوئيد اگر با کمبود جا مواجه شويد چه می کنيد ؟ از اين اتاق ها استفاده چندانی نمی شد و گاهی در آن ساز می زدند يا نقاشی می کردند اما الان آنها را تجهيز کرده و مورد استفاده قرار داده ايم ."

او گلايه دانشجويان دختر درباره نداشتن فضای سبز را هم نمی پذيرد :"محوطه خوابگاهها آنقدر زيبا هست که نيازی به فضای سبز نداشته باشند همچنين مدام در حال افزايش فضاهای تفريحی ؛رفاهی و ورزشی خوابگاهها هستيم. "

ايوب نعمتی دبير شورای صنفی دانشجويان دانشگاه تهران معتقد است :"بومی گزينی يا هر روش ديگری مشکل کمبود خوابگاه را حل نمی کند .چون مدتی است که هيچ خوابگاه تازه ای تاسيس نشده است ."او از تعطيلی يک خوابگاه از سه خوابگاه متاهلی دانشگاه تهران هم خبر می دهد:"قبلا دانشجويان با ارائه عقدنامه فورا خوابگاه می گرفتند اما اکنون دانشجويان متاهل زيادی در صف گرفتن خوابگاههای متاهلی معطل مانده اند ."

رئيس کميسيون تحقيقات مجلس : دانشگاهها توان جذب دانشجو دارند

بيشتر مسئولان دولتی و دانشگاهها به طرح افزايش ده درصدی پذيرش دانشجو اعتراض کرده اندومدعی شده اند که اين شيوه به کيفيت آموزش عالی لطمه می زند تا جائی که رئيس دانشگاه تهران؛ فرهاد رهبر در مصاحبه ای اعلام کرده است : " تصميمات بدون مطالعه ای که چند نفر در مجلس می گيرند ، بيشتر جنبه سياسی دارد و دانشگاه تهران هم شرايط پذيرش دانشجوی جديد را ندارد ."

رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی در اين باره عقيده ديگری دارد :" مشکلاتی که از سوی وزارت علوم در خصوص طرح افزايش ۱۰ درصدی ظرفيت دانشگاهها عنوان می شود توجيه و بزرگنمايی است ."

علی عباسپور معتقد است :" اين افزايش ظرفيت می تواند به داوطلبانی که با رتبه های بالا پذيرش نشده اند کمک کند .برخی دستگاههای اجرايی اگر نخواهند کاری را انجام دهند هزار اما و اگر می آورند.

به عقيده او در حالی که دانشگاههای روازنه دولتی در سال جاری در حدود ۹۰ هزار دانشجو پذيرفته اند پذيرش ۱۰ درصد لطمه ای به آنها وارد نمی کند.

برگرفته از "همشهری عصر"

Copyright: gooya.com 2016