یکشنبه 4 اسفند 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

کنفرانس ارزیابی نتایج سیاسی، اجتماعی و تاریخی دولت بختیار - ٢٤-٢٣ اسفند ماه (١٤-١٣ ماه مارس) دانشگاه نورت ایسترن – شیکاگو

Historical Context and Political Significance of the Premiership of

Dr. Shapour Bakhtiar: A Retrospective after 30 Years

An Academic Conference Marking the 30th Anniversary of

the Iranian Revolution of 1979

March 13-14, 2009

Northeastern Illinois University

5500 N. St. Louis Ave. Chicago, IL 60625

For More Information, Please Contact hakbari@neiu.edu

Telephone: 773-442-6162

This Conference is the Persian Program of
The Past and Future(s) of Revolution: A Global Exploration

March 9-12, 2009

لطفاً برای رزرو هتل کنفرانس با نرخ ویژه به همراه صبحانه به صفحه ی زیر

مراجعه فرمایید (خواهشمند است برای دریافت نرخ ویژه سریعاً اقدام فرمایید)

Holiday Inn Skokie, Illinois

5300 Touhy Ave
Skokie, IL 60077
(847) 679-8900

-----------------------------

ارزیابی نتایج سیاسی، اجتماعی و تاریخی دولت بختیار به عنوان آخرین تلاش برای احیای قانون اساسی مشروطه در ایران


کنفرانس دانشگاهی به مناسبت سی امین سال انقلاب ١٣٥٧ در ایران


٢٤-٢٣ اسفند ماه ١٣٨٧ (١٤-١٣ ماه مارس ٢٠٠٩)

دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی – شیکاگو


سخنرانان دعوت شده در این کنفرانس با ارایه مقاله های خود به بازنگری زمینه تاریخی و اهمیت سیاسی نخست وزیری دکتر شاپور بختیار در متن انقلاب بهمن ١٣٥٧ می پردازند

نام سخنرانان و عنوان های سخنرانی

ژانت آفاری، استاد تاریخ در دانشگاه پردو و استاد مهمان ((کدی-بالزان)) در دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس - یو سی ال ای (آمریکا)انقلاب ایران از دیدگاه فوکو و مکتب فرانکفورت

کاظم ایزدی، پژوهشگر و استاد سابق دانشگاه (فرانسه)ساختار کالبدی ملی ایران و چرائی استقرار نیافتن دمکراسی در یک نگاه تطبیقی و چگونگی بر قراری آن

لادن برومند، پژوهشگر تاریخ و مدیر بخش پژوهش بنیاد عبدالرحمن برومند در واشنگتن دی سی (آمریکا)
بختیار، خمینی و مسئله استعفا

سیروس بینا، استاد پژوهشگر ممتاز در اقتصاد و مدیریت در دانشگاه مینه سوتا و استاد مهمان در دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس - یو سی ال ای (آمریکا)
ایران ١٣٥٧: درتقاطع تاریخی انقلاب وافول جهان آمریکا: قیام خود انگیخته و جهان بهمریخته در آستانۀ گلوبالیزاسیون

میثاق پارسا، استاد جامعه شناسی در کالج دارتموث (آمریکا)
شکست اصلاحات و نیروهای لیبرال در انقلاب ١٣٥٧

محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی در دوران ریاست جمهوری
بنی صدر و پژوهشگر مسائل تاریخی-سیاسی، اجتماعی و دینی (انگلستان)

عوامل مؤثر در استقرار ولایت فقیه و تجربه و میراث مشروطیت

هادی خرسندی، طنز پرداز، و نویسنده و سردبیر نشریه ((اصغر آقا))، (انگلستان)
بختیار و مطبوعات

رضا دانشور، نویسنده و پژوهشگر (فرانسه)
نگاهی بر شخصیت دکتر شاپور بختیار

فریبا داودی مهاجر، کوشنده حقوق برابر و حقوق بشر (آمریکا)
نگاه روحانیت به زنان در فرایند انقلاب اسلامی

مهرداد درویش پور، استاد جامعه شناسی (سوئد)
زمینه ها و پیامدهای گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی در ایران

حمید ذوالنور، عضو دیرینه حزب ایران و عضو سابق شورای حزب ایران و شورای جبهه ملی (فرانسه)
نخست وزیری بختیار: کوششی برای تحقق آرمان های جنبش مشروطه همساز با اصول و آموزش های حزب ایران

فریبا زرینه باف، استادیار تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید (آمریکا)
بازتاب مشروطه در جنبش های دموکراتیک در ایران

رحیم شریفی، ناشر و سردبیر نشریه سهند، عضو دیرینه و مسئول سابق تشکیلات حزب ایران و عضو سابق شورای جبهه ملی ایران در پیش از انقلاب (فرانسه)
نخست وزیری دکتر شاپور بختیار و حوادث سی و هفت روز

شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر (فرانسه)
انقلاب ایران: نقش غیر اسلامگرایان در پیروزی اسلامگرایی

جواد طالعی، روزنامه نگار و عضو هیئت مدیره سندیکای روزنامه نگاران و خبرنگاران در انقلاب ١٣٥٧ (آلمان)
آرمان های دکتر شاپور بختیار در پذیرش نخست وزیری ایران

فخرالدین عظیمی، استاد پژوهشگر در رشته تاریخ در دانشگاه کانکتیکت (آمریکا)
رژیم پهلوی و جبهه ملی: ریشه های تضاد

مهرداد مشایخی، استاد مهمان جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه جورج تاون (آمریکا)
جنبش انقلابی، پروبلماتیک وابستگی و شاپور بختیار

ورود برای همه علاقمندان آزاد استتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
Copyright: gooya.com 2016