چهارشنبه 14 اسفند 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

گورستان اشکاني ساساني شوش زباله‏داني شد، ميراث فرهنگي

گورستان اشکاني و ساساني شهر باستاني شوش که پيش از اين به دستور رئيس سازمان ميراث فرهنگي استان خوزستان به منظور ساخت هتل لاله گودبرداري شده بود، اکنون به صورت زباله داني و محل تخليه نخاله هاي شهري شوش درآمده است. اين گودبرداري گودالي به وسعت يک زمين فوتبال به وجود آورده است.
گورستاني اشکاني و ساسانيتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
خبرگزاري ميراث فرهنگي، شهرداري و اهالي شهر باستاني شوش طي اقدام تازه‏اي محوطه‏اي باستاني متعلق به دوره اشکاني و ساساني که پيش از اين به منظور ساخت هتل گودبرداري شده بود را به زباله داني و محل تخليه نخاله‏هاي شهري بدل کردند.

به گزارش CHN محوطه باستاني متعلق به دوره اشکاني و ساساني در نزديکي تپه‏هاي باستاني شوش که پيش از اين به منظور احداث هتل لاله شوش گودبرداري شده بود، تبديل به زباله داني شده است.

بر اساس مشاهدات عيني خبرنگار CHN گودالي به وسعت 100 در 100 متر، در شهر باستاني شوش که به گفته باستان‏ناسان متعلق به گورستاني اشکاني و ساساني است، محل تخليه نخاله‏هاي ساختماني و انواع زباله‏هاي شهري شده است.

اين گودال براي ساخت هتل لاله ايجاد شده بود. پس از آنکه طي اعتراض‏ انجمن‏هاي ميراث فرهنگي و همچنين باستان‏شناسان پيشکسوت ساخت اين هتل منتفي شد، قرار بود تا اين گودال دوباره با ملاحظات باستان‏شناسي پر شود اما گويا شهرداري شهر شوش و مردم آن قصد دارند با ريختن نخاله‏هاي ساختماني اين گودال باستاني را پر کنند.

در حال حاضر از سه جهت اين گودال که وسعتي به بزرگي زمين فوتبال دارد و عمق آن نيز بيش از 6 متر است، نخاله‏ها و زباله‏هاي شهري در آن سرريز شده است.

به گفته باستان شناسان اين گودال باستاني در 200 متري هسته اصلي تپه­هاي باستاني شوش قرار دارد و در جنوب آن کارگاه‌هاي پخت سفال از سده‌هاي نخستين اسلامي ديده مي­شود.

همچنين در شمال شرق آن معبد معروف "آيه­دانه" از دوره هخامنشي وجود دارد که در سده گذشته توسط باستان­شناسان فرانسوي مورد کاوش قرار گرفته است.

در جنوب شرقي آن نيز امامزاده و گورستان معروف امامزاده عباس قرار دارد که از زمان کنت لفتوس در سال 1850 م وجود آنها گزارش شده است.

افزون بر آن، در ديواره محدوده خاکبرداري شده براي ساخت هتل لاله آثار مشخصي از خمره­هاي تدفيني دوره ساساني و اشکاني و لايه­هاي باستاني وجود دارد که تصاوير آنها هم در رسانه­ها انتشار يافته است.

به گزارش CHN شنيده‏ها حاکي از آن است که دوباره زمزمه‏هايي از سوي رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خوزستان مبني بر ادامه ساخت هتل لاله به گوش مي‏رسد.

Copyright: gooya.com 2016