سه شنبه 8 اردیبهشت 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

ارائه طرح "احیای زادگاه و آرامگاه فردوسی" به شورای فرهنگ عمومی، مهر

طرح "احیای زادگاه و آرامگاه فردوسی" که شامل احیای "دیه پاژ" (روستای زادگاه فردوسی) و تبدیل آن به شهرک شاهنامه است از سوی بنیاد فردوسی برای تصویب به شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح که حجم آن 25 صفحه است با محور مثلث فرهنگی خراسان بزرگ ارائه شده است. از بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در مشهد به عنوان یکی ار رئوس این مثلث و قطب گردشگری مذهبی یاد شده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
همچنین مجموعه فرهنگی تاریخی طوس که در این طرح از آن به عنوان قطب گردشگری تاریخی یاد شده به عنوان یکی دیگر از رئوس این مثلث تاریخی مورد توجه قرار گرفته است.

راس سوم مثلث مذکور در این طرح روستای پاژ (زادگاه فردوسی) است که به عنوان قطب گردشگری فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.

در این پروژه همچنین مواردی مانند ساخت بوستان سرای فردوسی و کلینیک تخصصی مجتمع ورزشی و نیز ساختمانی برای برگزاری کارگاههای هنری مد نظر قرار گرفته است. قرار است در بوستان سرای فردوسی - البته در صورت موافقت با ساخت آن - کارگاههایی تشکیل شود که در آن صحنه‌های پرشور شاهنامه به صورت سه بعدی تصویر پردازی خواهد ‌شد.

در طرح مذکور با اشاره به مستندات تاریخی از جمله گفته‌های ابوسعید ابوالخیر و ابوریحان بیرونی درباره فردوسی بر لزوم انجام کاوشهای باستانشناسی برای مشخص کردن دقیق مختصات "قلعه کهنه" (ارگ قدیم منسوب به منزل فردوسی) تاکید شده است.

تاسیس دانشگاه فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی در طوس و نیز کتابخانه تخصصی شاهنامه پژوهشی و مرکز اسناد تاریخی از دیگر مواردی است که رد این طرح پیشنهاد شده است.

قرار است شورای فرهنگ عمومی پس از بررسی این طرح، نحوه اجرای آن را مشخص و مسئولیت این کار را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بسپارد.

Copyright: gooya.com 2016