دوشنبه 8 تیر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

شهلا جاهد در گفت وگو با اعتماد: هنوز بر بي گناهي ام اصرار دارم

شهلا جاهد متهم به قتل همسر ناصر محمدخاني که براي شکايت از يک هفته نامه به دادگاه کيفري استان تهران منتقل شده بود، در حالي که به شدت گريه مي کرد با بيان اينکه نمي داند چند روز ديگر زنده است، از شکايت خود صرف نظر کرد. به گزارش خبرنگار ما، شهلا ديروز در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران حاضر شد تا براي اولين بار از يک هفته نامه که مطالب زيادي عليه وي منتشر کرده بود، شکايت کند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
قبل از شهلا جاهد نماينده دادستان تهران در برابر قاضي مدير خراساني و دو مستشارش قرار گرفت و متن کيفرخواست را خواند. سپس خود شهلا که اين بار به عنوان شاکي در دادگاه حاضر مي شد، خطاب به قضات گفت؛ من از خبرنگاري که چنين رفتار زشتي با من کرده است، مي گذرم تا خداوند هم به من کمک کند از مشکلي که گريبانم را گرفته است، رهايي يابم. من معتقد هستم لذتي که در گذشت هست، در انتقام نيست. وي گفت؛ من به مطبوعات و رسالت خبرنگاران احترام مي گذارم. اين همه مطلب درباره من در روزنامه ها نوشته شد و چيزي نگفتم چون آنها حق دارند اطلاع رساني کنند. حتي با آنها همکاري هم کرده ام و به متهمان ديگر هم مي گويم نبايد از خبرنگاران شکايت کنند چون آنها وظيفه خود را انجام مي دهند.وي ادامه داد؛ پرونده من به اجراي احکام رفته است و نمي دانم تا چند روز ديگر زنده هستم. به همين خاطر هم شکايت خود را پس مي گيرم.از همه روزنامه هايي که در اين مدت سعي کردند در مورد من چيزي بنويسند و حقوقم را گوشزد کنند تشکر مي کنم چون شايد فرصت ديگري براي تشکر از آنها نداشته باشم. پس از اظهارات شهلا، ختم جلسه اعلام شد. شهلا جاهد پيش از تشکيل جلسه دادگاه گفت وگويي اختصاصي با خبرنگار ما انجام داد که مي خوانيد.

---

-از زندان چه خبر؟

آخرين خبر اينکه تا چند ماه ديگر وارد هشتمين سال زندان مي شوم و همچنان بر اينکه بي گناه هستم پافشاري مي کنم. پرونده ام هنوز به جايي نرسيده است.

-برخي معتقدند تو مي داني قاتل کيست و او را معرفي نمي کني.

من نمي دانم و اگر هم مي دانستم نمي گفتم چون من پليس نيستم و وظيفه دستگيري متهمان را ندارم. من فقط مي توانم بگويم قاتل نيستم و مدارکي که در پرونده وجود دارد نيز اين مساله را نشان مي دهد.

-اما تو قبلاً به قتل اعتراف کردي.

بله اما در شرايطي خاص.

-چرا مشکل در دور جديد محاکمه حل نشد؟

آن محاکمه درست نبود. البته من به قاضي توضيح دادم قاتل نيستم و دلايلم را هم گفتم. با اين حال قبول نکرد.

-مي داني با توجه به چه دلايلي به قصاص محکوم شده يي؟

نمي دانم اما بعد از اينکه قاضي حکم را صادر کرد با او تماس گرفتم و تشکر کردم. توضيح دادم قبل از صدور حکم با او تماس نگرفتم تا اين تصور که قصد دارم راي را به نفع خودم برگردانم، به وجود نيايد. به قاضي گفتم من اين قتل را مرتکب نشدم. او هم جواب داد اگر هم قاتل نباشم مي دانم قاتل کيست. پس بايد بگويم. اين جمله اش برايم معنادار بود. با اين حال گوشي را قطع کردم.

-ديوان عالي کشور هم حکمت را تاييد کرده است. نظرت چيست؟

دور از انتظار نبود چون دفعات قبل هم تاييد کرده بود. من اميدوارم باز هم با تدبير رئيس قوه قضائيه همه چيز حل شود و بي گناه پاي چوبه دار نروم. در حال حاضر منتظر استيذان هستم. فعلاً که پرونده ام را به اجراي احکام فرستاده اند.

-اين روزها در زندان به چه کاري مشغول هستي؟

ترم دوم روانشناسي هستم. مکاتبه يي درس مي خوانم.

-پس هنوز اميدواري؟

انسان به اميد زنده است. من هم به خدا توکل کرده ام. چاره يي ندارم. اگر اين طور نبود که نمي توانستم اين همه مدت زندان را تحمل کنم.

-چرا براي رضايت اولياي دم اقدام نمي کني؟

من بارها تاکيد کرده ام که قاتل نيستم و باز هم مي گويم. تا آخرين نفس هم فرياد مي زنم که قاتل نيستم. زندگي پرپيچ و خمي داشتم و دارم و نمي دانم پايان آن چيست.

-چرا از محمدخاني کمک نمي گيري تا از خانواده لاله رضايت بگيرد؟

مدت ها است با ناصر ارتباطي ندارم. او خودش مي داند من قاتل نيستم و اگر مي خواست، دلايل بي گناهي ام را براي آنها مي گفت.

-هنوز با هم ارتباط داريد؟

ديگر با او ارتباطي ندارم. و آخرين باري که ديدمش در مجتمع قضايي بعثت بود. آنجا حتي صحبت هم نکرديم.

-تو از يک هفته نامه شکايت کردي و حالا مي خواهي رضايت دهي. چرا؟

اول اينکه من خبرنگاران را دوست دارم چون اطلاع رساني مي کنند. دوم اينکه من فقط مي خواستم بگويم به کاري که کرده اند، اعتراض دارم و نمي خواستم کسي را تنبيه يا مجازات کنم. سوم اينکه در جايگاه متهم قرار گرفتن خيلي سخت است و من هم اميدوارم هيچ کس در چنين جايگاهي قرار نگيرد. خبرنگاران با اطلاع رساني شان خيلي در اين پرونده به من کمک کردند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016