سه شنبه 8 دی 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

وقت بيداری عاشقان است، شعری از م. سحر

م. سحر
وقت بيداری عاشقان است / خفته را حلقه بر در بکوبيد / يک‌دل و يک‌صدا در دل شب / راه خورشيد خاور بکويد / نور در چند گامی‌ست در بند / بندش اندر برابر بکوبيد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
عاشقان حلقه بر در بکوبيد
راه صبح ِ منوّر بکوبيد

بر سر دشمنان سنگ و ساروج
از کمينگاه و سنگر بکوبيد

ضربتی خورد و اين مار زخمی ست
مار مجروح را سر بکوبيد

فوج ِ نيکيد بر بد بتازيد
مشت خيريد بر شر بکوبيد

قلعهء ظلم و کاخ ستم را
بر بساط ستمگر بکوبد

وقت بيداری عاشقان است
خفته را حلقه بر در بکوبيد

يکدل و يک صدا در دل شب
راه خورشيد خاور بکويد

نور در چند گامی ست در بند
بندش اندر برابر بکوبيد

دست در دست ديگر فشانيد
پای در گام ديگر بکوبيد

راه بر عاشقان وطن ای
عاشقان دلاور بکوبيد

چشم ِ جان ، زی شمايان بود تا
دشمنان را سراسر بکوبيد

م. سحر
پاريس، ۲۸.۱۲.۲۰۰۹
http://msahar.blogspot.com/


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016