پنجشنبه 24 دی 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

ورود دولت به بازار گوشت قرمز، پس از به دست گرفتن بازار قند و شکر رخ داد، اعتماد

دولت پس از ورود به بازار قند و شکر و در اختيار گرفتن اين بازار از طريق کارگروه کنترل بازار، وارد يکي ديگر از حوزه هاي بازار يعني گوشت قرمز شد.قيمت گوشت قرمز در ماه هاي اخير به شدت افزايش يافت به طوري که ميانگين قيمت آن در هفته گذشته به بيش از 13 هزار تومان در هر کيلو رسيد. اين قيمت نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 50 درصد افزايش دارد. افزايش قيمت گوشت قرمز باعث افزايش قيمت گوشت مرغ شد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
قيمت گوشت مرغ در هفته گذشته حدود 2500 تومان در هر کيلو بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 11 درصد افزايش داشته است. افزايش شديد قيمت گوشت تنها دستاوردي که داشت ورود دولت براي کنترل اين بازار بود. رئيس ستاد تنظيم بازار استان تهران از دستورات و پيگير ي هاي جدي رئيس جمهور نسبت به تعديل قيمت گوشت در بازار خبر داد و گفت؛ انحصار واردات گوشت قرمز به اين استان که هم اکنون در اختيار تعداد محدودي از شرکت هاي خصوصي است، بايد شکسته شود.به گزارش مهر، مرتضي تمدن استاندار تهران در جلسه فوق العاده و بيش از سه ساعته ستاد تنظيم بازار استان تهران که به منظور بررسي وضعيت گوشت قرمز و سفيد و راه هاي کاهش قيمت آن تشکيل شد، با اشاره به دستورات و پيگير ي هاي جدي رئيس جمهور نسبت به تعديل قيمت گوشت در بازار استان تهران و ايجاد شرايط بهره مندي تمامي اقشار جامعه از آن، به تاثيرگذاري شرايط بازار استان تهران به ساير نقاط و استان هاي کشور اشاره کرد و با بيان اينکه تمامي اعضاي ستاد تنظيم بازار استان تهران بايد شرايط بهره مندي بدون دغدغه همه اقشار از گوشت قرمز و گوشت مرغ را فراهم کنند، سازمان بازرگاني استان تهران را متولي اصلي تامين، توزيع، ذخيره سازي و تنظيم بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز به خصوص در ماه هاي پاياني سال دانست.وي خشکسالي هاي سال هاي گذشته کشور را موجب کاهش 20 درصدي توليد گوشت گوسفند دانست و گفت؛ ستاد تنظيم بازار استان تهران به دنبال استفاده از تمامي ظرفيت هاي دامي کشور براي جبران کمبود بازار استان تهران است.

تمدن با ذکر اينکه علاوه بر اين کمبود بايد ميزان عرضه براي کاهش قيمت همچنان افزايش يابد، افزود؛ طي يک ماه گذشته توزيع بيش از 650 تن گوشت قرمز علاوه بر توزيع هميشگي توانسته است روند رشد قيمت گوشت قرمز در بازار استان را متوقف و تا حدي نيز آن را کاهش دهد، هرچند هنوز با هدف گذاري هاي ستاد تنظيم بازار فاصله داريم.استاندار تهران گفت؛ بايد شرايط تامين و قيمت گوشت قرمز به گونه يي تنظيم شود که شهروندان استان براي پايان سال هيچ گونه دغدغه يي نداشته باشند.وي خاطرنشان کرد؛ وزارت بازرگاني براي وارد کردن روزانه گوشت هزار راس دام سبک توسط تشکل هاي غيردولتي متقاضي، اعلام آمادگي کرده است.تمدن با ذکر اينکه هيچ مشکلي براي تامين کامل گوشت مرغ وجود نداشته و قيمت آن نيز روند رو به کاهشي داشته است، از ذخيره سازي کافي و متناسب با نياز مصرف استان تهران خبر داد.رئيس ستاد تنظيم بازار استان تهران با بيان اينکه همواره 50 درصد مصرف گوشت قرمز استان توسط دامداران و توليدکنندگان داخل استان تامين مي شده است، از اعلام آمادگي اتحاديه ها و تعاوني هاي دامداري استان تهران براي جبران کسري گوشت قرمز استان خبر داد و اظهار داشت؛ اولويت اول تامين گوشت قرمز استان تهران با دامداران و توليدکنندگان داخل استان تهران به شرط تضمين تامين کامل و قيمت متناسب بازار مصرف استان است.تمدن با ذکر اينکه بنا به اعلام سازمان بازرگاني استان، دامداران استان هم اکنون 130 هزار راس دام آماده ورود به کشتارگاه دارند، گفت؛ طي چند روز آينده طي جلسه يي با اتحاديه ها و تعاوني هاي دامداري استان نسبت به خريد مستقيم از دامداران استان با تعيين قيمت مناسب تصميم گيري خواهد شد.وي با بيان اينکه براي رعايت استانداردهاي سازمان دامپزشکي استان ورود دام سبک به صورت زنده به استان تهران وجود ندارد، تصريح کرد؛ سازمان دامپزشکي استان تهران با توافق و قراردادهاي منعقده با چندين شرکت خصوصي اقدام به وارد کردن گوشت گوسفند از استان هاي ديگر خواهد کرد.استاندار تهران گفت؛ بايد انحصار واردات گوشت قرمز به استان تهران که هم اکنون در اختيار تعداد محدودي از شرکت هاي خصوصي است، شکسته شده و دايره وارد کنندگان را با مجوزهاي صادره افزايش دهيم.تمدن با بيان اينکه براي واردات گوشت از استان سيستان و بلوچستان به گفته استاندار اين استان مشکلي وجود ندارد، خواستار اقدام هر چه سريع تر سازمان بازرگاني استان براي جبران کسري موجود و افزايش عرضه گوشت قرمز به بازار تهران شد.تمدن نظام توزيع گوشت در استان تهران را نيازمند ساماندهي دانست و يادآور شد؛ شرکت هاي خصوصي براي وارد کردن گوشت به بازار تهران بايد بر اساس قيمت هاي اعلام شده ستاد تنظيم بازار استان عمل کنند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016