دوشنبه 27 اردیبهشت 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

"سالن اوتکرهاله بيله‌فلد در تسخير گروه دستان"، نوشته‌ای برای کنسرت اخير گروه دستان و سالار عقيلی توسط روزنامه آلمانی، موسيقی ايرانيان

موسيقی ايرانيان – امين موسوی: يکی از روزنامه های پرتيراژ آلمانی چاپ شهر بيله فلد « Neue Westfälischen» در نقدی با عنوان «داستان يک عشق» به تحسين از اجرای «به نام گل سرخ» گروه دستان و سالار عقيلی در شهر بيله فلد آلمان پرداخته است. اين مقاله و ترجمه آن را می توانيد در ادامه مطالعه نموده و فايل اصلی روزنامه را مشاهده نماييد.

روزنامه آلمانی Neue Westfälischen می نويسد:تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
داستان يک عشق

سالن اوتکر هاله بيله فلد در تسخير گروه دستان و حميد متبسم
بعد از چند کنسرت موسيقی فولکلور، جاز و سازهای جديد موسيقی، کنسرت چهارشنبه «موسيقی فرهنگ ها» بار ديگر به موسيقی شرق تعلق داشت.
اين بار استقبال بی نظير بود. سالن اوتکر هاله بيله فلد Rudolf Oetker Halle Bielefeld تا آخرين صندلی پر بود.
حميد متبسم که از سال ۱۹۸۶ در آلمان زندگی می کند، يکی از شاخص ترين آهنگسازان موسيقی معاصر ايران بشمار می رود.
او برای اثر«به نام گل سرخ»، که بر اساس يکی از سروده های شفيعی کدکنی “شاعر معاصر” ساخته است، اين بار گروه پنج نفره دستان را با يک سنتور نواز، يک نوازنده قيژک آلتو، يک نوازنده سارود هندی و خواننده جوان سالار عقيلی که صدايش قدرت و لطافت شگفت آور را تواما دارد، گسترش داده است.

« بخوان به نام گل سرخ، در رواق سکوت،
که موج و اوج طنينش زدشتها گذرد»

اين غزل آزادی شاعری است، که مانند آهنگساز از شهر مشهد که در کنار جاده تاريخی ابريشم واقع شده است، می آيد.
ارتباط موسيقی و شعر به لحاظ ملوديک و متريک خاص موسيقی ايرانيست و نقاشی اصوات و سکوت های اثر بخش و ديالوگ پر طنين و پر رنگ ساز های زهی که همواره و از نو موسيقی را احيا می کند، شاخص اين اثراست.
با آمدن سارود بی پروای دکتر رجيب چاکرابورتی در ميان قطعه، جهان تازه ای از موسيقی گشوده می شود.
اين را آهنگساز پخته ای طراحی کرده است که برانگيختن هيجانات سطحی برايش بيگانه است.
مهمان تازه ، نوازنده هندی در ميانه ی قطعه در جايگاهش می نشيند و شروع به نواختن می کند. متبسم که با تارش در انتهای نيم دايره سن نشسته با نگاه رضايتش را به همکارانش منتقل می کند.
دو کوبه ای نواز گروه در جناح مقابل با ساز های مختلف شان که طنين متفاوت دارد در هماهنگی تنگاتنگ با هم ديناميکی تپنده بوجود می آورند، که به موزيک رقص مدرن هم شبيه است.
تاثيراين کنسرت، بعد از اثر سراسر آهنگسازی شده بخش اول با شروع بخش دوم که نوازندگان اصلی دستان اوج فرهنگ نوازندگی را در ترکيبی از قطعات ساخته شده حسين بهروزی نيا و بداهه نوازی به نمايش می گذارند، دو چندان می شود.

شفيعی کدکنی ، شعرش را اينگونه به پايان می برد:

” حديث عشق بيان کن
به هر زبان که تو دانی”

و گروه دستان موفق می شود که عشق به موسيقی شرق را حتی در کسانی که با آن مانوس نيستند برانگيزد.

نوشته: راينر اشميت
Rainer Schmidt
به نقل از روزنامه بيله فلد
Neue Westfälischen


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016