چهارشنبه 23 تیر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سازمان ثبت احوال کشور: ۳ ميليون نفر در ۱۰ سال به تهران مهاجرت کرده‌اند، ايلنا

طی ۱۰ سال گذشته ، استان تهران پذيرای بيشترين مهاجران بوده‌است و پس از آن استان خراسان رضوی بيشترين جمعيت مهاجر را در جست‌وجو کار و برای تحصيل داشته‌است.


ايلنا: طی ۱۰ سال گذشته ، استان تهران پذيرای بيشترين مهاجران بوده‌است و پس از آن استان خراسان رضوی بيشترين جمعيت مهاجر را در جست‌وجو کار و برای تحصيل داشته‌است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، استان تهران طی ۱۰ سال گذشته ميزبان ۲ميليون و ۹۸۳ هزار و ۸۸۹ ايرانی بوده است که بيشترين آنها برای جست‌وجوی کار بهتر و ۱۲۰هزار و ۷۹۳ نفر ديگر نيز برای تحصيل وارد پايتخت شده‌اند.
همچنين استان خراسان رضوی با ۹۲۴ هزار و ۶۷۴ نفر پس از استان تهران بيشترين جمعيت مهاجر را طی ۱۰سال گذشته داشته که ۱۳۴هزار و ۶۷۱ نفر در جست‌وجوی کار بهتر وارد اين استان شده‌اند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
سرشماری سال ۱۳۳۵: ۲ميليون مهاجر
براساس اطلاعات سازمان ثبت‌احوال کشور، طی دهه ۳۰جابه‌جايی جمعيت مربوط به نقل و انتقال اقوام، ايلات و عشاير بوده و مهاجرت در داخل سرزمين بعد از اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ شروع و در نتيجه اثرات آن تشديد شد.
طبق نخستين سرشماری رسمی در سال ۱۳۳۵، تعداد مهاجران بالغ بر ۲ميليون نفر يعنی ۱۱ درصد از کل جمعيت بوده است و از مجموع مهاجران اين دهه، تنها ۴۴ درصد کل مهاجران جذب استان تهران شده‌اند.‌

سرشماری سال ۱۳۴۵: ۲/۳ميليون مهاجر
براساس دومين سرشماری کشور در سال ۱۳۴۵، تعداد مهاجران از ۲ميليون نفر در سال ۱۳۳۵ به ۲/۳ميليون نفر در سال ۱۳۴۵ يعنی ۱/۱۳درصد کل جمعيت کشور رسيده است. استان‌های مرکزی، خوزستان و مازندران از استان‌های مهاجرپذير طی اين دهه بوده‌اند و در اين ميان استان تهران به‌علت همجواری و نزديکی با شهرستان تهران با جذب بالغ بر ۶۷ درصد مهاجران کل کشور مهم‌ترين قطب مهاجرپذيری کشور بوده‌است.

سرشماری سال۱۳۶۵: ۱۱ميليون مهاجر
در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۶۵، روند تحولات جمعيتی در مقايسه با دوره‌های پيشين، متفاوت بوده است‌ به‌طوری که همراه با رشد بسيار زياد جمعيت، تعداد مهاجران به رقم ۱۱ ميليون نفر يعنی حدود ۲۲ درصد جمعيت کل کشور می‌رسد.
در اين دوره، مهاجرت در داخل استان‌ها صورت گرفته‌است؛ به اين ترتيب که مراکز استان‌ها به‌صورت جاذب جمعيت عمل کرده‌اند. در اين دوره مانند ۳دهه گذشته، استان تهران، بالاترين نسبت مهاجران را با ۹/۳۸درصد به‌خود اختصاص داده و استان چهارمحال و بختياری از نظر جذب مهاجر در پايين‌ترين رتبه قراردارد.

سرشماری سال ۱۳۷۵: ۸ ميليون مهاجر
بررسی سير مهاجرت در سال ۱۳۷۵ حاکی از آن است که تعداد مهاجران از کل جمعيت کشور ۸ ميليون نفر يعنی ۱۳.۵درصد بوده و اغلب مهاجرت‌ها به خارج از استان‌ها و در نواحی شهرها صورت گرفته‌است.از مجموع مهاجرانی که طی دهه ۶۵ تا ۷۰ بين استان‌های کشور جابه‌جا شده‌اند بيشترين تعداد به استان تهران و کمترين به استان چهارمحال و بختياری تعلق دارد.
بررسی استان‌های کشور از نظر مهاجرپذيری و مهاجرفرستی طی اين سال‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۵ استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، قم و سمنان و يزد به‌ترتيب مهاجرپذيرترين استان‌ها بوده و رقم خالص مهاجرت در آنها مثبت بوده‌است.

سرشماری سال ۱۳۸۵، ۱۲ ميليون مهاجر
طی سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ نزديک به ۱۲ميليون نفر در داخل کشور جا به جا شده‌اند که ۴۱درصد از اين جابه‌جايی‌ها از استان به استان و ۵۹درصد در داخل استان محل اقامت خود بوده‌ است.
در کل، استان تهران با درنظر گرفتن مهاجران وارد شده و خارج شده از آن با۴.۵۸درصد طی دهه اخير بيشترين ميزان مهاجرت سالانه را داشته است.
استان‌های يزد، قم و بوشهر، بيشترين ميزان خالص مهاجرت سالانه و استان‌های کرمانشاه، همدان، اردبيل، کردستان و لرستان کمترين ميزان خالص مهاجرت را دارند.طی دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵حدود۱۶.۷درصد جمعيت کشور در داخل کشور جا‌به‌جا شده‌اند که نسبت به دهه قبل ۲.۷درصد افزايش يافته است.
سرشماری سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ميزان مهاجرت به شهرهای بزرگی همچون تهران رو به افزايش است که تاثيرات بلندمدتی را در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سياسی می‌شود.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016