پنجشنبه 11 آذر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

فولادوند و ديهيمی بر جلد هفتمين شماره مهرنامه

هفتمين شماره مجله مهرنامه با طرح جلدی از عزت الله فولادوند و خشايار ديهيمی و با عنوان «سفيران تجدد» منتشر شد.

موضوع ويژه اين شماره مهرنامه بررسی تاريخ ترجمه فکر در ايران است و در همين راستا در اين شماره خواننده گزارشی از ديدار ديهيمی و فولادوند به عنوان دو مترجم از دو نسل و همچنين خواننده روايت ديهيمی از سابقه دوستی و آشنايی اش با عزت الله فولادوند خواهيد بود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
اين پرونده که به سابقه ترجمه در ايران از عهد ناصری بدين سو می پردازد با مقالات و گفتارهايی از نويسندگان و مترجمانی همچون داريوش آشوری، غلامحسين ميرزاصالح، محمد قائد، رضا رضايی، کامران فانی، هومن پناهنده، سعيدحنايی کاشانی، محسن حکيمی، سروش حبيبی، بهمن شعله ور، عبدالحسين آذرنگ و... همراه است.

همچنين در اين شماره خواننده نقد و بحث هايی از نويد بازرگان، سروش دباغ و عباس عبدی درباره مشی سياسی مهندس مهدی بازرگان خواهيد بود.

بررسی اصلاح طلبی علی امينی و مشی سياسی او از ديگر پرونده های اين شماره مهرنامه است که با آثاری از عزت الله سحابی، فخرالدين عظيمی، صادق زيباکلام، کاظم موسوی بجنوردی، ايرج امينی، علی انصاری و امير طيرانی همراه است.

پرونده هايی درباره نشانه شناسی نقاشی های ديواری در تهران، تجار عصر مشروطه و همچنين مجموعه مطالبی به مناسبت سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر، سالگرد تولد فارابی، و روی کار آمدن جمهوريخواهان در امريکا نيز از ديگر موضوعات مورد بحث در اين شماره مهرنامه به حساب می آيند.

همچنين در سالگرد تولد هابز و اسپينوزا خواننده مقاله ای از سيدجواد طباطبايی درباره سکولار کردن يهوديت توسط اسپينوزا و همچنين ترجمه ای از خشايار ديهيمی درباره تفاسير متضاد از فلسفه سياسی هابز خواهيد بود.

احسان شريعتی، رضا داوری اردکانی، خسرو ناقد، حسن يوسفی اشکوری، داريوش رحمانيان، شيرين مهدوی، موسی غنی نژاد، فرزان سجودی، عباس کاظمی، بهرام دبيری، نوشين احمدی خراسانی از ديگر چهره هايی هستند که خواننده مقالات آنها در اين شماره مهرنامه خواهيد بود.

بر جلد ضميمه کتاب اين شماره مهرنامه نيز کارتونی از عبدالله کوثری مترجم ايرانی نقش بسته است. مهرنامه در ضميمه نقد و بررسی کتاب خود گفتگويی با کوثری به مناسبت ترجمه زندگينامه آيزايا برلين انجام داده و مطالبی را نيز در اين خصوص منتشر کرده است.

در ضميمه کتاب مهرنامه همچنين خواننده نقدی جدی از يحيی يثربی بر يکی از کتاب های ابراهيمی دينانی خواهيد بود.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016