دوشنبه 9 اسفند 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

اعتراض دانشجويان به وزير بهداشت، انتقاد به تغيير طرح خدمات قانونی در کنکور، مهر

جمعی از دانشجويان پيراپزشکی صبح امروز در حاشيه مراسم ۴۵ سالگی دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهران نسبت به دستور وزير بهداشت برای اعمال طرح خدمات قانونی پزشکان و پيراپزشکان در کنکور ارشد پزشکی اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، اين گروه از دانشجويان اعتراض خود را در حضور دکتر مرضيه وحيددستجردی وزير بهداشت بيان کردند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
اين دانشجويان نسبت به دستور وزير بهداشت که امروز در سايت مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص محدوديت شرکت در کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی اعتراض داشتند.

بر اساس اطلاعيه شماره ۵ دفترچه کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی که امروز ۹ اسفند در سايت مرکز سنجش درج شده، آمده است: "به اطلاع کليه داوطلبان می رساند حسب دستور مقام عالی وزارت کليه فارغ التحصيلان مندرج در بند ج-۳ دفترچه ثبت نام ج ) فارغ التحصيلان رشته های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، راديولوژی، علوم آزمايشگاهی، فوريتهای پزشکی، پرستاری دندانپزشکی و بهداشت دهان فقط به شرط ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر رشته های مذکور"

در ادامه اين اطلاعيه آمده است : "لازم به ذکر است فارغ التحصيلان قبل از تاريخ ۱/۷/۸۶ رشته پرستاری دندانپزشکی مشمول خدمات اجباری نبوده، لذا می توانند همانند فارغ التحصيلان رشته های مندرج در بند " د " بدون محدوديت ، در آزمون شرکت کنند."

قانون مربوط به خدمات پزشکان و پيراپزشکان از جمله شروط اختصاصی در کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی است. بر اساس آن شرايط شرکت مشمولين اين قانون در آزمون مذکور به اين شرح است.بر اساس مندرجات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی :

رشته های مشمول قانون خدمات پزشکان و پيراپزشکان عبارتند از :

بند الف ) پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، راديولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی)، علوم آزمايشگاهی، مامايی، رشته های مختلف بهداشتی، تغذيه، شنوايی شناسی، بينايی سنجی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، فيزيوتراپی، ضبط آمار و مدارک پزشکی، روانشناسی بالينی، پرستاری دندانپزشکی، پزشکی هسته ای، فوريت های پزشکی، مهندسی پزشکی، پروتزهای دندانی، بهداشت دهان، رشته های مربوط به علوم پايه پزشکی، آمار زيستی و خدمات اجتماعی و مددکاری، اقتصاد بهداشت، علوم و صنايع غذايی ، راديوتراپی، تکنولوژی پزشکی، امور دارويی، اعضای مصنوعی و وسايل کمکی .

بند ب ) فارغ التحصيلان رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی به شرط اتمام خدمات موضوع قانون خدمات پزشکان و پيراپزشکان تا ۳۱ شهريور سال ۹۰

بند ج ) فارغ التحصيلان رشته های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، راديولوژی، علوم آزمايشگاهی، فوريتهای پزشکی، پرستاری دندانپزشکی و بهداشت دهان فقط به شرط ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر رشته های مذکور

بند د ) ساير رشته های مشمول قانون از نظر شرکت در آزمون کارشناسی ارشد محدوديتی نخواهند داشت.

کليه فارغ التحصيلان مندرج در بندهای الف؛ ب؛ ج که خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان را انجام داده اند و يا از انجام آن معاف شده اند می توانند با ارائه مدرک مربوطه در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنند. فارغ التحصيلانی که در حال انجام خدمات هستند چنانچه تا تاريخ ۳۱ شهريور ۹۰ خدمات مربوطه را به انجام برسانند می توانند در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016