چهارشنبه 21 تیر 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

افغانیها فقط در استانی که ساماندهی شدند حق سکونت دارند

مدیرکل اتباع خارجه وزارت کشور گفت: اتباع افغانی که در طرح ساماندهی قانونمند شده اند صرفاً دراستان محل تعیین شده می توانند ساکن شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تهوری درمراسم تقدیر وتشکر ازمسئولین اجرای طرح ساماندهی اتباع افغانی غیرقانونی از سوی سفارت افغانستان با بیان اینکه طرح ساماندهی اتباع افغانی غیرقانونی پایان یافت گفت: این طرح دارای هشت مرحله بود که در مدت دو سال انجام شد که بر روی آن ساعتها بحث و بررسی و کار کارشناسی و علمی انجام شده بود.

مدیرکل امور اتباع ومهاجرین خارجی همکاری سفارت ودولت افغانستان به خصوص وزارتخانه های امور مهاجرین وامورخارجه افغانستان را ازدیگر نتایج اجرای طرح برشمرد واظهار امیدواری کرد که با افزایش تسهیلات ورود قانونی به ایران رفت و آمد اتباع افغانی ازاین پس صرفاً با مقررات قانونی مصوب در دوکشور صورت پذیرد.

وی توفیق دردستاوردهای ساماندهی را منوط به تلاش دولتمردان افغانستان به جلوگیری از ورود غیرقانونی وانهدام باندهای غیرقانونی دانست.

مشاور وزیرکشور درحاشیه این نشست درپاسخ به حقوق اتباع افغانی در روند ساماندهی عنوان کرد: اتباع افغانی که در طرح ساماندهی قانونمند شده اند صرفاً دراستان محل تعیین شده می توانند ساکن شوند.

وی همچنین درمورد نحوه صدور گواهینامه رانندگی عنوان کرد: برخی از افراد مزبور تحت شرایط خاص ممکن است بتوانند گواهینامه اخذ کنند ولی این قطعاً عمومی نخواهدبود.

وی همچنین براین نکته تاکید کرد: اقامت این افراد درکشور بلندمدت نبوده ومشمولین طرح می باید درمقاطع معین زمانی که کمیسیون ساماندهی تعیین میکند به افغانستان بازگشت نموده وچنانچه مقررات اجازه دهد ودرصورت تمایل مجدداً به ایران مراجعت نماید.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
در ادامه این نشست شاه مردان قل مردان سرپرست سفارت افغانستان با تشکر از اداره کل اتباع خارجه وزارت کشور گفت: اینک ماشاهد به ثمر نشستن تلاشهای مشترک دراین زمینه هستیم. اجرای قانونمندسازی یک و نیم میلیون افغانی غیرقانونی اقدامی فوق العاده دشوار بوده که باتوجه به روند سازندگی در افغانستان به زودی شاهد بازگشت افغانیها به وطنشان خواهیم بود.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016