چهارشنبه 13 دی 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مرگ ۷۱ قلاده پلنگ ايرانی در چهارسال گذشته

* شکار عامل اصلی مرگ و ميرها

گرگان - خبرگزاری مهر: ايران بدون شک آخرين قلمرو زيست برای پلنگ ايرانی در غرب آسيا به شمار می رود ولی در چهار سال اخير ۷۱ قلاده از اين گونه منحصر بفرد در کشور از بين رفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، پلنگ ايرانی بزرگترين گونه پلنگ جهان بوده که هنوز جمعيت کمی از آن در کشور زيست می کنند، پلنگ ايرانی بومی غرب آسياست که متاسفانه در فهرست گونه های در خطر انقراض آی يو سی ان قرار گرفته است.

برخی عقيده دارند پلنگ ايرانی دارای سه زيرگونه و بعضی ديگر عقيده دارند دارای پنج زيرگونه است و پلنگ ايران می تواند تا ارتفاع چهار هزار متری زيست کند.

در سالهای اخير تخريب زيستگاهها، کاهش طعمه و شکار مهمترين دليل مرگ پلنگ ايرانی عنوان شده است و به تاکيد کارشناسان برای حفاظت از پلنگ ايرانی بايد برای صيانت از طعمه های آن نيز برنامه ريزی شود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


مدير عامل موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسيايی گفت: در طی سالهای ۸۷ تا ۹۰ طبق رکورد گيری انجام شده بيش از ۷۱ قلاده پلنگ ايرانی از بين رفته اند.

آزاده صانعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۷۰ درصد اين مرگ و ميرها ناشی از شکار و استفاده از طعمه مسموم و ۱۸ درصد باقيمانده به دليل تصادفات جاده ای بوده است.

وی افزود: در پنج منطقه از کشور به صورت منطقه ای مدل سازی پراکنش زيستگاهی بالقوه پلنگ ايرانی اجرا شده است.

پراکنش پلنگ در بيشتر مناطق ايران

صانعی ادامه داد: در بررسی های انجام شده در سالهای ۸۱ تا ۹۰ در ۹۰ منطقه، پراکنش پلنگ را در اکثر نقاط ايران داريم و اين احتمال وجود دارد که جمعيت پلنگ در حال تقسيم شدن به دو زير جمعيت شمالی و جنوبی باشد و جدايی زير جمعيت ها روند انقراض گونه را تسريع می کند.

وی به عوامل تهديد نسل پلنگ اشاره کرد و گفت: تخريب زيستگاه، کاهش طعمه و شکار از مهمترين عوامل مرگ و مير پلنگ های ايرانی هستند.

صانعی تصريح کرد: احيای نسل برای زمانی به کار می رود که نسل يک گونه منقرض شده باشد ولی در حال حاضر پلنگ را در بيشتر استانهای کشور داريم و با کار حفاظتی می توانيم اين جمعيت را در زيستگاه های خودش حفظ کنيم.

وی اذعان داشت: با مشارکت دفتر حيات وحش در حال انجام نياز سنجی ادارات کل محيط زيست در استنهای مختلف در رابطه با کارهای مختلف مستقيم با گونه مانند جابجايی گونه، بيماری گونه، نيروهای مهارتی و تجهيزات هستيم تا بتوان برنامه ريزی های لازم را انجام داد.

ايجاد مرکز ثبت مطالعات پلنگ

صانعی خاطرنشان کرد: مرکز ثبت مطالعات پلنگ را در کشور به صورت اينترنتی نيز ايجاد شده است ومتخصصين می توانند در اين زمينه اطلاعات خود را در اين سايت ثبت کرده و يا اطلاعات لازم را به دست بياورند.

وی با اشاره به کارگاه آموزشی مهارت منطقه ای شناسايی پلنگ آسيايی در گرگان گفت: تلاش می کنيم در اين کارگاه زيستگاه های بالقوه پلنگ را در کل کشور شناسايی کنيم و اولويت های حفاظتی را نيز در رابطه با زيست گاهها و اولويت های ظرفيت سازی محلی را شناسايی کنيم.

وی تاکيد کرد: اگر افراد محلی نخواهند گونه ای حفظ شود، گونه حفظ نمی شود و از بين می رود.

حفاظت از طعمه های پلنگ در صيانت از قشنگ ترين گونه گربه سانان جهان تاثير بسزايی دارد و مدرس کارگاه آموزشی مهارت منطقه ای آشنايی با پلنگ آسيايی گفت: برای حفاظت از پلنگ بايد طعمه های پلنگ مانند کل و بز، قوچ و ميش و اهو نيز حفظ و بسته به هر منطقه برای حفاظت از طعمه بايد مرتع نيز حفظ شود.

سعيد نوری نشاط افزود: مهمترين قسمت برای ما جايی است که تعارض وجود دارد و تعارض به معنای تصادف با ماشين های عبوری، دامداری مردم محلی در زيستگاه های پلنگ، حمله به دامهای روستايی از سوی پلنگ است.

وی اظهار داشت: همچنين بايد بالا بردن ظرفيت های روستاييان تعارضات را کاهش خواهيم داد.

وی در ادامه گفت: مردم بايد به ارزشهای واقعی مرتع، وحوش و خصوصا پلنگ ايرانی پی ببرند و زمانی حفاظت رخ می دهد که همکاری بين مردم را افزايش دهيم و مردم برای حفاظت برنامه ريزی کنند و کارشناسان می توانند اين علاقمندان را پيدا کرده و تبديل به اجتماع کنند.

پلنگ را بايد آميزه ای منحصربفرد از زيبايی، ابهت، قدرت و وقار دانست، قوی و درعين حال چابک و سريع، با حمله های کشنده که کوهستان عرصه حضور اوست.

پلنگ بزرگترين گربه سان دنياست که در ارتفاعات بلند کوهستانی زندگی می کند و همين بالا و دور از دسترس بودن آن باعث شده که انسان آنرا شکارگری مغرور بداند، اين جانور زيرک و چالاک، در اکثر مناطق ايران زيست می کند، ولی متأسفانه آينده آن روشن نيست.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016