چهارشنبه 15 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

برنامه هفته پانزدهم تا بيست و يکم رقابته ای فوتبال ليگ برتر اعلام شد، مهر

از سوی سازمان ليگ برنامه هفته پانزدهم تا بيست و يکم مسابقات فوتبال ليگ برتر باشگاه های کشور اعلام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سازمان ليگ برتر برنامه مسابقات فوتبال از هفته پانزدهم تا بيست ويکم مسابقات فوتبال ليگ برتر باشگاه های کشور به شرح زير اعلام شد:تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
هفته پانزدهم (گراميداشت هفته بسيج و تجليل از شهدای بسيجی):
جمعه ۱/۹/۸۷
* مقاومت سپاسی شيراز - ملوان انزلی، ساعت ۱۴، ورزشگاه حافظيه شيراز
* استقلال اهواز - سپاهان اصفهان، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه تختی اهواز
* صبای قم - پاس همدان، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه يادگار امام قم
* راه آهن شهر ری - پيام خراسان، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه اکباتان تهران
* داماش گيلان - مس کرمان، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه عضدی رشت
* استقلال تهران - فولاد خوزستان، ساعت ۱۵، ورزشگاه آزادی تهران
شنبه ۲/۹/۸۷
* پيکان قزوين- پرسپوليس تهران، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه رجايی قزوين
سه شنبه- /۹/۸۷
* ابومسلم مشهد - سايپا تهران، ساعت ۱۴، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* ذوب آهن – برق شيراز، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

هفته شانزدهم (تکريم شهادت حضرت امام جواد (ع) و گراميداشت عمليات غرور آفرين طريق القدس)
سه شنبه ۵/۹/۸۷
* فولاد خوزستان - راه آهن شهرری، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه تختی اهواز
چهارشنبه ۶/۹/۸۷
* پاس همدان - پيکان قزوين، ساعت ۱۴، ورزشگاه قدس همدان
* پرسپوليس - استقلال اهواز، ساعت ۱۵، ورزشگاه آزادی تهران
شنبه ۹/۹/۸۷
* پيام مشهد - مقاومت سپاسی شيراز، ساعت ۱۴، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* برق شيراز- داماش گيلان، ساعت ۱۴، ورزشگاه حافظيه شيراز
* ملوان بندرانزلی - ذوب آهن اصفهان، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه تختی انزلی
* سپاهان اصفهان - ابومسلم مشهد، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* سايپا کرج - استقلال تهران، ساعت ۱۵، ورزشگاه آزادی تهران
يکشنبه ۱۰/۹/۸۷
* مس کرمان - صبای قم، ساعت ۱۴، ورزشگاه باهنر کرمان

هفته هفدهم (تعظيم ايام شهادت حضرت امام محمد باقر (ع) و گراميداشت هفته دانشجو)
چهارشنبه ۱۳/۹/۸۷
* ابومسلم مشهد - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۴، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* استقلال تهران -پيام مشهد، ساعت ۱۵، ورزشگاه آزادی تهران
پنجشنبه ۱۴/۹/۸۷
* مقاومت سپاسی شيراز- سپاهان اصفهان، ساعت ۱۴، ورزشگاه حافظيه شيراز
* داماش گيلان - پاس همدان، ساعت ۱۴، ورزشگاه عضدی رشت
* ذوب آهن اصفهان – فولاد خوزستان، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
* پيکان قزوين - مس کرمان، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه رجايی قزوين
* صبای قم - سايپا تهران، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه يادگار امام قم
* استقلال اهواز - برق شيراز، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه تختی اهواز
* راه آهن شهرری - پرسپوليس، ساعت ۱۵، ورزشگاه آزادی تهران ( با توجه به دستور العمل شماره ۲۱۷۲/۱۱۰ مورخ ۱۴/۸/۸۷ در صورتيکه امکان انجام ديدار بين تيم های راه آهن و پرسپوليس در محل ورزشگاه آزادی مقدور نباشد اين مسابقه در محل ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد.)

هفته هجدهم (گراميداشت روز عرفه- تعظيم شهادت حضرت مسلم بنی عقيل وهانی بن عروه (ع))
يکشنبه ۱۷/۹/۸۷
* ابومسلم مشهد - استقلال تهران، ساعت ۱۴، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
دوشنبه-۱۸/۹/۸۷
* برق شيراز - پيام مشهد، ساعت ۱۴، ورزشگاه حافظيه شيراز
* مس کرمان - ذوب آهن، ساعت ۱۴، ورزشگاه باهنر کرمان
* داماش گيلان-استقلال اهواز، ساعت ۱۴، ورزشگاه عضدی رشت
* سپاهان اصفهان - پاس همدان، ساعت ۱۴، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* فولاد خوزستان - مقاومت سپاسی، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه تختی اهواز
* راه آهن شهرری -ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه اکباتان تهران
* پيکان قزوين - صبای قم، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه رجايی قزوين
* پرسپوليس - سايپاکرج، ساعت ۱۵، ورزشگاه آزادی تهران

هفته نوزدهم (گراميداشت عيد سعيد غدير خم و هفته ولايت و سالروز معجزه شق القمر درمکه به اعجاز پيامبر اسلام (ص))
جمعه ۲۲/۹/۸۷
* پيام مشهد - سپاهان اصفهان، ساعت ۱۴، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* مقاومت سپاسی شيراز - راه آهن شهرری، ساعت ۱۴، ورزشگاه حافظيه شيراز
* ذوب آهن اصفهان - پيکان قزوين، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* استقلال اهواز - مس کرمان، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه تختی اهواز
* صبای قم - ابومسلم مشهد، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه يادگار امام قم
* سايپا کرج - فولاد خوزستان، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه انقلاب کرج
* ملوان-برق شيراز، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه تختی انزلی
* استقلال تهران - داماش گيلان-ساعت۱۵، ورزشگاه آزادی تهران
شنبه:۲۳/۹/۸۷
* پاس همدان - پرسپوليس، ساعت ۱۴، ورزشگاه قدس همدان

هفته بيستم (گراميداشت صحابی بزرگ پيامبر اسلام حضرت ابوذر غفاری (ره) و ورود امام حسين به کربلا)
دوشنبه ۹/۱۰/۸۷
* ابومسلم مشهد -پاس همدان، ساعت ۱۴، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* برق شيراز - صبای قم، ساعت ۱۴، ورزشگاه حافظيه شيراز
* مس کرمان - مقاومت سپاسی شيراز، ساعت ۱۴، ورزشگاه باهنر کرمان
* سپاهان اصفهان - استقلال تهران، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* فولاد خوزستان - پيام مشهد، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه تختی اهواز
* پيکان قزوين - سايپا کرج، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه رجايی قزوين
* راه آهن شهرری - استقلال اهواز، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه اکباتان تهران
* داماش گيلان - ذوب آهن اصفهان، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه عضدی رشت
سه شنبه ۱۰/۱۰/۸۷
* پرسپوليس - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۵، ورزشگاه آزادی تهران

هفته بيست و يکم (تعظيم ا يام محرم الحرام و گراميداشت ياد و خاطره شهدای کربلا و حضرت ابا عبدالله الحسين (ع))
جمعه ۱۳/۱۰/۸۷
* مقاومت سپاسی شيراز - پيکان قزوين، ساعت ۱۴، ورزشگاه حافظيه شيراز
* پيام مشهد - داماش گيلان، ساعت ۱۴، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* پاس همدان - برق شيراز، ساعت ۱۴، ورزشگاه قدس همدان
* سايپا کرج - راه آهن قزوين، ساعت ۱۴:۱۵-انقلاب کرج
* ملوان بندر انزلی - فولاد خوزستان، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه تختی انزلی
* صبای قم - سپاهان اصفهان، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه يادگار امام قم
* استقلال اهواز- ابومسلم مشهد، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه تختی اهواز
* استقلال تهران - مس کرمان، ساعت ۱۵، ورزشگاه آزادی تهران
شنبه ۱۴/۱۰/ ۸۷
* ذوب آهن اصفهان - پرسپوليس، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

معوقه از هفته هفتم و دوازدهم (گراميداشت هفته بسيج و تجليل از شهدای بسيجی)
جمعه ۱/۹/۸۷ (هفته هفتم)
* سايپا کرج - برق شيراز، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه انقلاب کرج
سه شنبه ۵/۹/۸۷ (هفته دوازدهم)
* ملوان بندرانزلی - صبای قم، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه تختی انزلی

Copyright: gooya.com 2016