دوشنبه 15 تیر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

برنامه كامل نهمين دوره ليگ برتر فوتبال، هفته اول جدال قلعه‌نويي و استقلال، فارس

قرعه‌كشي نهمين دوره ليگ برتر فوتبال امروز در سازمان ليگ انجام و برنامه بازي‌ها مشخص شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، از نكات جالب مي توان به ديدار سپاهان و استقلال در هفته اول و حضور قلعه نويي روي نيمكت سپاهان و همچنين دربي تهران در هفته نهم اشاره كرد.

برنامه كامل نيم فصل اول اين مسابقات كه از 15 مرداد آغاز مي شود، به شرح زير است:تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
هفته اول

پنجشنبه 15 مرداد:
مس كرمان ـ پرسپوليس

جمعه 16 مرداد:
استقلال ـ سپاهان
مقاومت سپاسي- پيكان قزوين
ابومسلم - استقلال اهواز
فولاد خوزستان- راه‌آهن
استيل آذين- پاس همدان
ملوان بندرانزلي- شاهين بوشهر (پارس جنوبي)
تراكتورسازي تبريز- صباي قم
سايپا - ذوب‌آهن

هفته دوم:
استقلال تهران- مقاومت سپاسي
مس كرمان- سپاهان اصفهان
استقلال اهواز- پرسپوليس
پيكان قزوين- فولاد خوزستان
پاس همدان- ابومسلم
راه‌آهن- ملوان انزلي
صباي قم- استيل آذين
شاهين بوشهر- سايپا
ذوب‌آهن اصفهان- تراكتورسازي تبريز

هفته سوم
سپاهان اصفهان- مقاومت سپاسي
پرسپوليس - پاس همدان
ملوان انزلي- پيكان قزوين
ابومسلم- صباي قم
سايپا- راه‌آهن
استيل آذين- ذوب‌آهن
تراكتورسازي تبريز- شاهين بوشهر
فولاد خوزستان- استقلال تهران
مس كرمان - استقلال اهواز

هفته چهارم
استقلال اهواز- سپاهان اصفهان
صباي قم- پرسپوليس
پيكان قزوين- سايپا
ذوب‌آهن اصفهان- ابومسلم
راه‌آهن - تراكتورسازي تبريز
شاهين بوشهر- استيل آذين
استقلال تهران- ملوان انزلي
پاس همدان- مس كرمان
مقاومت سپاسي- فولاد خوزستان

هفته پنجم
سپاهان اصفهان- فولاد خوزستان
پرسپوليس - ذوب‌آهن اصفهان
تراكتورسازي تبريز- پيكان قزوين
ابومسلم - شاهين بوشهر
استيل آذين- راه‌آهن
سايپا- استقلال تهران
مس كرمان- صباي قم
ملوان انزلي- مقاومت سپاسي
استقلال اهواز- پاس همدان

هفته ششم
پاس همدان- سپاهان اصفهان
شاهين بوشهر- پرسپوليس
پيكان قزوين- استيل آذين
راه‌آهن- ابومسلم
استقلال تهران- تراكتورسازي تبريز
ذوب‌آهن اصفهان- مس كرمان
مقاومت سپاسي- سايپا
صباي قم- استقلال اهواز
فولاد خورستان- ملوان انزلي

هفته هفتم
سپاهان اصفهان- ملوان انزلي
پرسپوليس - راه‌آهن
ابومسلم - پيكان قزوين
استيل آذين- استقلال تهران
مس كرمان- شاهين بوشهر
تراكتورسازي تبريز- مقاومت سپاسي
استقلال اهواز- ذوب‌آهن اصفهان
سايپا - فولاد خوزستان
پاس همدان- صباي قم

هفته هشتم
صباي قم- سپاهان
پيكان قزوين- پرسپوليس
استقلال تهران- ابومسلم
راه‌آهن- مس كرمان
مقاومت سپاسي- استيل آذين
شاهين بوشهر- استقلال اهواز
فولاد خوزستان- تراكتورسازي تبريز
ذوب‌آهن اصفهان- پاس همدان
ملوان انزلي- سايپا

هفته نهم
سپاهان اصفهان- سايپا
پرسپوليس- استقلال تهران
مس كرمان- پيكان قزوين
ابومسلم - مقاومت سپاسي
استقلال اهواز- راه‌آهن
استيل آذين - فولاد خوزستان
پاس همدان- شاهين بوشهر
تراكتورسازي تبريز- ملوان انزلي
صباي قم- ذوب آهن اصفهان

هفته دهم
سپاهان اصفهان- ذوب‌آهن
مقاومت سپاسي- پرسپوليس
فولاد خوزستان- ابومسلم
راه‌آهن- پاس همدان
ملوان انزلي- استيل آذين
شاهين بوشهر- صباي قم
سايپا- تراكتورسازي
پيكان قزوين- استقلال اهواز
استقلال تهران - مس كرمان

هفته يازدهم
تراكتورسازي تبريز- سپاهان اصفهان
پرسپوليس- فولاد خوزستان
پاس همدان- پيكان قزوين
ابومسلم - ملوان انزلي
صباي قم- راه‌آهن
استيل آذين- سايپا
ذوب‌آهن اصفهان- شاهين بوشهر
استقلال اهواز- استقلال تهران
مس كرمان- مقاومت سپاسي

هفته دوازدهم
سپاهان اصفهان- شاهين بوشهر
ملوان انزلي- پرسپوليس
پيكان قزوين- صباي قم
سايپا- ابومسلم
راه‌آهن- ذوب‌آهن اصفهان
تراكتورسازي تبريز- استيل آذين
استقلال تهران- پاس همدان
فولاد خوزستان- مس كرمان
مقاومت سپاسي - استقلال اهواز

هفته سيزدهم
استيل‌آذين- سپاهان اصفهان
پرسپوليس - سايپا
ذوب‌أهن اصفهان- پيكان قزوين
ابومسلم - تراكتورسازي تبريز
شاهين بوشهر- راه‌آهن
صباي قم- استقلال تهران
مس كرمان- ملوان انزلي
پاس همدان- مقاومت سپاسي
استقلال اهواز- فولاد خوزستان

هفته چهاردهم
سپاهان اصفهان- راه‌آهن
تراكتورسازي تبريز- پرسپوليس
پيكان قزوين- شاهين بوشهر
استيل آذين - ابومسلم
استقلال تهران- ذوب‌آهن
سايپا - مس كرمان
مقاومت سپاسي- صباي قم
ملوان انزلي- استقلال اهواز
فولاد خوزستان- پاس همدان

هفته پانزدهم
ابومسلم - سپاهان اصفهان
پرسپوليس- استيل آذين
راه‌آهن- پيكان قزوين
شاهين بوشهر- استقلال تهران
مس كرمان- تراكتورسازي تبريز
ذوب‌آهن اصفهان- مقاومت سپاسي
استقلال اهواز- سايپا
صباي قم - فولاد خوزستان
پاس همدان- ملوان انزلي

هفته شانزدهم
سپاهان اصفهان- پيكان قزوين
ابومسلم - پرسپوليس
استقلال تهران- راه‌آهن
استيل آذين - مس كرمان
مقاومت سپاسي- شاهين بوشهر
تراكتورسازي تبريز- استقلال اهواز
فولاد خوزستان- ذوب‌آهن
سايپا- پاس همدان
ملوان انزلي- صباي قم

هفته هفدهم
پرسپوليس- سپاهان اصفهان
پيكان قزوين- استقلال تهران
مس كرمان- ابومسلم
راه‌آهن- مقاومت سپاسي
استقلال اهواز- استيل آذين
شاهين بوشهر- فولاد خوزستان
پاس همدان- تراكتورسازي تبريز
ذوب‌آهن اصفهان- ملوان انزلي
صباي قم- سايپا

به جز هفته اول، زمان برگزاري ساير ديدارها اعلام نشده است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016