سه شنبه 28 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مديرعامل ياهو استعفاکرد، برنا

جري يانگ که در برابر پيشنهاد خريد شرکتش توسط مايکروسافت مقاومت کردو بعدها مجدداً از آن شرکت خواست که صحبت هاي ادغام از سرگرفته شود، استعفا کرد.

به گزارش برنا، يانگ که چهل سال دارد، در نامه اي به کارکنان شرکت ياهو اعلام کرد که تا زمان تعيين جانشينش توسط هيات مديره به کارش ادامه خواهد داد. بعد از تعيين جانشين، يانگ در تعيين استراتژي هاي کلان شرکت مشارکت خواهد کرد.
تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
وي در نامهء خود گفت: "واقعاً معتقدم که با تغيير پلاتفورم شرکت و تصحيح درآمدها و هزينه ها، پنجره اي باز شده که مديرعامل مناسب تصميمات حساس آتي که شرکت در مقابلش دارد را اتخاذ نمايد."

سخنگوي شرکت ياهو گفت که اين تصميم مدتها در جريان بوده و هم هيات مديره و هم آقاي يانگ خواهان آن بوده اند.

Copyright: gooya.com 2016