سه شنبه 29 بهمن 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

اعتصاب غذای دانشجويان بازداشت شده و وضعيت به شدت وخيم جسمی آنان، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: پس از گذشت بيش از ۱۲ روز از بازداشت دانشجويان پلی تکنيک به همراه ۳ تن ديگر، روز گذشته خبری مبنی بر اعتصاب غذای اين دانشجويان بدست آمد که نگرانی ها را در خصوص سلامتی اين دانشجويان به شدت افزايش داده است.

حسين ترکاشوند، دبير انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير به همراه اسماعيل سلمانپور، مجيد توکلی و کوروش دانشيار از اعضای انجمن، که تا روز ۱۰ ام بازداشت هيچ گونه خبری از آنان در دسترس نبود، در اعتراض به بازداشت غيرقانونی، نگهداری در سلول انفرادی و برخورد های کينه ورزانه نيروهای امنيتی و درخواست برای آزادی بی قيد وشرط خود از روز اول بازداشت دست به اعتصاب غذا زده اند که بعد از انتقال آنان به بند ۲۴۰ زندان اوين و عدم انجام هيچ گونه بازجويی از آنان که حکايت از تداوم اين بازداشت به منظوری ديگر دارد، مجيد توکلی از خوردن آب نيز امتناع ورزيده و وارد اعتصاب غذای خشک شده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گزارش خبرنامه اميرکبير اين اخبار پس از گذشت نزديک به دو هفته از بازداشت اين ۷ نفر بدست آمده است. در حالی که با توجه به بی اطلاعی کامل از وضع بازداشت شدگان، تصور می شد که بازداشت شدگان را به بند امنيتی ۲۰۹ زندان اوين انتقال داده اند، اما سرانجام پدر يکی از بازداشت شدگان موفق به ملاقات با فرزند خود شد که در پی اين ديدار مشخص شد تمامی بازداشت شدگان از جمله چهار دانشجوی پلی تکنيکی در بند انفرادی ۲۴۰ به سر می برند. البته تا کنون از ديدار وکيل و خانواده های ديگر بازداشت شدگان با آن ها جلوگيری شده است، که اين موضوع با توجه به اخباری که از زندان به گوش می رسد نگرانی ها را در مورد وضعيت بازداشت شدگان افزايش داده است.

گفتنی است پدر کوروش دانشيار که موفق به ملاقات فرزند خود شده است خبر اعتصاب غذای بازداشت شدگان را از زبان کوروش دانشيار نقل کرده است و خود کوروش نيز در وضعيت جسمی بسيار بدی قرار داشته است.

اين اعتصاب غذا در اعتراض به بازداشت غيرقانونی، نگهداری در سلول انفرادی و برخورد خصمانه نيروهای امنيتی صورت گرفته است و بازداشت شدگان خواستار آزادی بی قيد و شرط خود شده اند.

مجيد توکلی، يکی از بازداشت شدگان که پيش از اين به دنبال پروژه جعل نشريات به مدت ۱۵ ماه در زندان به سر برده است پس از ۶ روز اعتصاب غذای تر از آشاميدن آب نيز خودداری کرده و اعتصاب غذای خود را وارد فاز خشک نموده است. وضعيت جسمانی تمامی اعتصاب کنندگان وخيم اعلام شده است و خطر مرگ تمامی آن ها را تهديد می کند. اين همه در حالی است که مسئولين زندان از انتقال اعتصاب کنندگان به بيمارستان خودداری کرده اند و به وضعيت جسمی بحرانی آن ها هيچ اهميتی نمی دهند. در اين بين مجيد توکلی که در اعتصاب غذای خشک به سر می برد در وضعيت جسمی بسيار خطرناکی قرار دارد.

همچنين بنا بر خبری که فعالان حقوق بشر به نقل از يکی از زندانيان بند ۲۴۰ زندان اوين منتشر نموده، اين زندانی شاهد انتقال مجيد توکلی به بهداری زندان اوين بوده است. وضعيت جسمی توکلی بسيار حاد گزارش شده است تا حدی که وی برای ايستادن و حرکت نيز نياز به کمک داشته است. اين خبر همچنين از تلاش مسئولين زندان برای تزريق سرم به او گزارش داده است که نشان می دهد خطر مرگ جان اعتصاب کنندگان را تهديد می کند. شاهدان از انتقال چندين باره وی به بهداری زندان خبر داده اند که انتقال به بهداری به دلايل ثبت علايم حياتی و رايزنی جهت تزريق سرم و يا شکستن اعتصاب صورت پذيرفته است.

لازم به ذکر است که به گفته کوروش دانشيار تاکنون هيچ گونه بازجويی از بازداشت شدگان صورت نگرفته و بازداشت آن ها با اتهام واهی اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در مراسم غيرقانونی که در شعبه ۲ امنيت دادگاه انقلاب به ايشان اعلام شده است ادامه دارد.

اين بازداشت ها در حالی تداوم يافته است که تمامی دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک و انجمن اسلامی دانشجويان، بازداشت دانشجويان را با هدف پياده کردن پروژه ای امنيتی در دانشگاه و ادامه انتقام گيری از دانشجويان تلقی می کنند و به نظر می رسد اين بازداشت ها که درواقع گروگان گيری مسئولين دانشگاه با همکاری نيروهای امنيتی می باشد با هدف تسهيل اجرای پروژه ی دفن شهدا در دانشگاه پلی تکنيک طرح ريزی شده است.

تا آخرين لحظه ی تنظيم اين خبر همچنان اخبار نگران کننده ای از طرف خانواده های بازداشت شدگان در مورد وضعيت جسمی اين دانشجويان ارسال شده است.

Copyright: gooya.com 2016