Tuesday, May 3, 2022

صفحه نخست » ملت ایران! به این مطلبی که سال گذشته پرویز پرستویی منتشر کرده، نگاه کنید

مسیح علی نژاد در اینستاگرام نوشت:

ملت ایران! به این مطلبی که سال گذشته پرویز پرستویی منتشر کرده، نگاه کنید و کلمه به کلمه‌اش را بخوانید.


‏پرویز پستویی به مردم ایران فراخوان عمومی داده بود که بروید از این زن آمریکایی، به خاطر برهم زدن سخنرانی مقامات آمریکا تقدیر و تشکر کنید! حالا با دعوت همین زن به آمریکا آمده برای اکران فیلمی که عضو سپاه پاسداران کارگردانی کرده و امروز خود او و رضا کیانیان به همراه اصلاح‌طلبان و اعضای نایاک نه تنها چنین حق اعتراضی را برای پرسشگران ایرانی قائل نیستند بلکه حمله کردن به دوربین و خشونت فیزیکی علیه پرسشگران را توجیه میکنند و می‌گویند ایرانیان مخالف حق ندارند سوال شان را تکرار کنند. در حالی که پرسشگران ایرانی در مواجهه با پرویز پرستویی فقط سوال‌شان را تکرار کردند و اگر مزاحمت بود پلیس آمریکا آنها را همانند همان عضو کدپینک از جلسه جمع می‌کرد. این فراخوان و ریاکاری پرویز پرستویی و اعضای نایاک در تاریخ ثبت شده و با تهمت و فحاشی نمی‌توانید مردم را فریب دهید. این حق مردم است که تکرار کنند چرا شما هنرمندان از قاسم سلیمانی که دستش به خون مردم ایران و خاورمیانه آلوده است دفاع کردید.

ما از شکم مادر برانداز و یا مخالف جمهوری اسلامی به دنیا نیامده‌ایم. بسیاری از مردم ایران حامی شما هنرمندان بودند از جمله خودم من، ولی وقتی شما ریاکارانه به ملت ایران می گویید بروید ازیک زن آمریکایی که جلسه سخنرانی را بهم زده تشکر کنید اما خودتان در برابر یک ایرانی که اعتراض دارد، دست بلند می‌کنید و بعد خشونت‌تان را توجیه میکنید، توقع دارید همچنان همه برای شما دست بزنند؟ وقتی هیچ خبرنگاری در مورد مطالبه مادر پژمان قلی‌پور که حرف دل اکثر مادران و خانواده‌های دادخواه ایران است از شما سوال نمی پرسد، توقع دارید در آمریکا هم ایرانیان سکوت کنند؟ چرا به جای پاسخ دادن به سوال یا حتی سکوت کردن، به دوربین و پرسشگر حمله کردید در حالی که به مردم ایران فراخون دادید که بروند از یک زن آمریکایی به خاطر بهم ریختن جلسه سخنرانی مقامات آمریکایی تشکر کنند؟ به همین یک سوال جواب دهید که چرا به جای عذرخواهی از رفتار خشونت‌آمیز خود، هنوز هم به سوال مادران دادخواه پاسخ نمی‌دهید؟Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy