Tuesday, May 24, 2022

صفحه نخست » شما این فیلم را باور می کنید؟

توانا - فیلم شناسایی جنازه منسوب به حسین عبدالباقی توسط خانواده‌اش به شدت با انتقاد افکار عمومی مواجه شده است.

آن‌ها این فیلم را باورپذیر نمی‌دانند و بر این باور هستند که خانواده حسین عبدالباقی نقش بازی کرده‌اند.حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپل آبادان بوده است و از افراد فاسد و دخیل در ریزش این ساختمان که منجر به مرگ و جراحت ده‌ها شهروند شده است.

یکی از کاربران فضای مجازی نوشته است: «مگه نگفتن قابل شناسایی نبود و با بررسی دی‌ان‌ای فهمیدیم یارو بوده. الان این پروژه شناسی از طریق اقوام از کجا در اومد؟»

یکی دیگر از شهروندان نوشته است: «‏متاسفانه خانواده مرحوم! هیچ استعدادی در بازیگری ندارن».Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy