Wednesday, Dec 21, 2022

صفحه نخست » عصبانیت و گلایه‌های یک زن آمر به معروف نزد یک آخوند!

مسیح علی نژاد نوشت: این زن ناراحت است که چرا با زنانی که به قول او حجاب درستی ندارند با شدت عمل بیشتری برخورد نمی‌شود. او از اینکه بعد از دادن تذکر حجاب، فحش می‌خورد ناراحت است. این زن عادت کرده است که در جمهوری اسلامی بالاتر از شهروندان و زنان دیگر است و می‌تواند در کوچه و خیابان راه برود و به هر زنی درباره پوششی که دارد تذکر بدهد.


اما «آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت...»
این عادت باید از سرتان بیفتد. حالا مردم یکصدا مقابل زورگویی و تحجر شما با شعار «زن زندگی آزادی» ایستاده‌اند.

شما می‌توانید حساب‌های بانکی ما را ببندید و یا بیمه ما را قطع کنید. می‌توانید سرکوبگران چماق به دست و اسلحه به دست را زیاد کنید. اما مطمئن باشید که نمی‌توانید این حجاب زوری را که چهل و چند سال بر سر زنان کردید و برایتان نمادی از اعمال قدرت و سلطه بر یک ملت بود را بر سر زنان نگاه دارید.

شما فرو ریخته‌اید و خود نیز می‌دانید که در این مملکت چیزی چنان بنیادین و انقلابی تغییر کرده است که حتی یک روز هم قادر به تحمیل اراده خود بر مردم نخواهید بود. شما مضمحل شده‌اید و حالا از تمام ابزارهای حاکمیت همان اسلحه را دارید که در دستتان باقی مانده است. تکیه بر اسلحه برای زمامداری، سطر آخر حکومت همه دیکتاتورهاست.Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy