Saturday, May 27, 2023

صفحه نخست » طالبان ورژیم: آیا این شروع جنگ است؟ کورش عرفانی

Kourosh_Erfani-7.jpgآن چه در مرز ایران و افغانستان می گذرد شروع روندی است که قابل پیش بینی بود. در مقاله ای تحت عنوان «طالبانیزه کردن ایران یا ایرانیزه کردن طالبان» نگارنده از همان بدو ورود مجدد طالبان به کابل و به دست گرفتن قدرت بعد از خروج آمریکا در این مورد هشدار داده بود. در آن جا گفته شده بود که «... تهران یا باید با کابل هماهنگ شود و به یک اسلام گرایی افراطی تر از آن چه در این ۴۲ سال دیده ایم روی آورد و یا باید با آن درافتد و هزینه بپردازد.»(منبع)

اینک که جنبش زن، زندگی، آزادی راه سوق یافتن کلیت رژیم به سوی تبدیل شدن به طالبان مستقر در تهران را بسته است یگانه راه باقی مانده مسیر دوم است. آخوندی گفته بود که بی حجابی دیوار برلین رژیم است که فرو می پاشد، با آغاز لشگرکشی طالبان به مرز است که می فهمیم چقدر درست گفته است.

این بدیهی است که دو دولت فقرسالار مذهبی و آدمکش نمی توانند هم ملت های ایران و افغانستان را با گرسنگی و جنایت سرکوب کنند و هم در «صلح و صفا» قادر به تحمل یکدیگر باشند. یکی از این دو برای منطقه اضافی است و باید حذف شود. در حال حاضر تهدیدهایی که بالای سر رژیم ایران است از حیث کمی و کیفی به مراتب بالاتر و بیشتر از آن چیزی است که طالبان تازه مستقر شده در کابل را تهدید می کند. بن بست اقتصادی، تحریم ها، بن بست پرونده ی اتمی، احتمال بروز شورش ها، ورشکستگی مالی دولت، تهدید کشورهای غربی و جنگ مافیاهای درون نظام رژیم ایران را به کاندیدای مناسب تری نسبت به طالبان برای سقوط و فروپاشی تبدیل کرده است.

یکی از این دو اضافی است.

اما در این میان آن چه حتی از این تنش های دو طرفه ی منطقه ای مهم تر است این که به نظر می رسد بن بست اسرائیل در قانع سازی کاخ سفید برای تدارک حمله ی مشترک نظامی با آمریکا به ایران، ایده ی جنگ های نیابتی را مطرح کرده است. بازکردن دو جبهه ی افغانستان و جمهوری آذربایجان برای شکستن ماشین نظامی رژیم ایران راهکار مناسبی است که هم اسرائیل را به سوی طرح تجزیه و نابودسازی ایران می رساند و هم آمریکا و اروپا را به سمت ممانعت از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی. در این صورت بعید نیست که این قدرت ها درصدد برآیند که راهکار بهره بری از جنگ اوکراین برای فرسوده سازی روسیه را برای ایران نیز به کار بندند.

به هر روی تردید نیست که از این پس، صلح برای دولت ورشکسته ی و فروریخته ی رئیسی و نظام آخوندی به مثابه یک رویا خواهد بود. اژدهای جنگ در خاک ایران از چند سو سایه افکنده است.

ایام پرماجرایی در راهست که جنگ آب، جنگ های مذهبی، جنگ های منطقه ای و جنگ داخلی بخشی از آن هستند.

هشیار باشیم و بدانیم فقط خلع قدرت از آخوندها یا همان براندازی رژیم است که ایران را نجات خواهد داد.

لینک مقاله:

برای دنبال کردن برنامه های تحلیلی نویسنده به وبسایت تلویزیون دیدگاه مراجعه کنید: www.didgah.tv

جهت اطلاع از نظریه‎ ی «بی ‎نهایت ‎گرایی» به این کتاب مراجعه کنید: «بی ‎نهایت ‎گرایی: نظریه ‎ی فلسفی برای تغییر» www.ilcpbook.com

آدرس تماس با نویسنده: korosherfani@yahoo.com

توئیتر: KoroshErfani@Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy