• ارتباطات

15 بهمن » روزنامه دانماركي: ما مسيح را هم استهزا مي‌كنيم، انتخاب
6 شهريور » مختصری از تاریخچه ی نشریات در اروپا، برگردان: فرهادسلمانیان
3 خرداد » در گفت و گو با بهروز افخمي مطرح شد، جزئيات تأسيس راديو و تلويزيون خصوصي، روزنامه شرق
28 ارديبهشت » افت غرفه‌هاي مطبوعات، غلامعباس توسلي (جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران)، وقايع اتفاقيه
23 ارديبهشت » تاريخچه روزنامه نگاري فارسي- تأملي بر روزنامه اختر استانبول (1896 ـ 1876م)، منوچهر بختياري، شهروند
15 دي » پيش شماره هفته نامه فروزش در تهران منتشر شد
9 آبان » نقش و جايگاه رسانه های فرهنگی، خسرو ناقد
6 آبان » سواد رسانه ای و رسانه های آلترناتيو، اميد حبيبی نيا
30 مهر » احضار مدير مسوول يك ماهنامه به اتهام "اشاعه‌ي منكرات"، ايسنا
22 مهر » مديرمسوول گزارش: ضبط امكانات و تجهيزاتمان مانع انتشار ماهنامه است، ايسنا
21 مهر » اعضای جديد هيات مديره انجمن متخصصان روابط عمومی انتخاب شدند، وبلاگ روابط عمومي
18 مهر » بزرگداشت روزنامه نگار: غلامحسين صالحيار، پیام فضلی نژاد
24 شهريور » قانون مطبوعات

Copyright: gooya.com 2016