دوشنبه 20 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


آقای خاتمی! يک پيشنهاد دارم، روزبه ميرابراهيمی

روزبه ميرابراهيمی
همه نيروهای فعال در ايران از چپ مذهبی و نزديک ترين افراد به نظام تا دورترين نيروهای فعال بر اين نکته متفق القول هستند که در دو دهه اخير "نظارت استصوابی" شورای نگهبان عملا انتخابات و انتخاب در جمهوری اسلامی را مخدوش کرده است ... [ادامه مطلب]

چرا اعدام خشونت را گسترش می دهد؟ جهانگير گلزار

جهانگير گلزار
اگر ما اعدام را تنها وسيله و امکان بدانيم، همان وسيله ای را انتخاب کرده ايم که قاتل انتخاب کرده است. اين وسيله بی حقوق کردن انسان است. اين وسيله زور عريان است. اين وسيله تحقير انسانيت است. نمی شود با وسيله بد و يا با وسيله ای که قاتل به کار برده جبران خسارت کرد  ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

۸ ترم تعليق از تحصيل تاوان اعتراض دانشجويان دانشگاه خواجه نصير به رحيم پور ازغدی، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: ۵ تن از دانشجويان دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسی که در جلسه سخنرانی رحيم پور ازغدی در اين دانشگاه با در دست داشتن پلاکاردهايی به اعتراض و انتقاد از عملکرد وی در شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته بودند، جمعا به ۸ ترم محروميت از تحصيل محکوم شدند.

ميلاد اسدی، مهدی عباس زاده، بهنام صفری هر يک به دوترم، علی پرويز و عباس سمد بابايی نيز هر کدام به يک ترم محروميت از تحصيل بدون احتساب سنوات محکوم گرديدند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اين احکام سنگين کميته انضباطی دانشگاه در حالی صادر ميشود که رحيم پور ازغدی در سخنان خود اعتراض دانشجويان را نشانه ی آزادی در کشور و از برکات انقلاب دانسته بود. هر چند که وی با انتساب دانشجويان به گروه های خارج از کشور، اين بهانه را به مسئولين دانشگاه داد تا اين اعتراض ساده دانشجويان را به حمايت از گروهای غيرفانونی و منحله ارتباط دهند و به اتهام فعاليت برای اين گروه ها چنين احکام ناعادلانه ای را صادر نمايند.

در همين حال ۵۰۰ تن از دانشجويان دانشگاه خواجه نصير الدين طوسی با امضای نامه ای سرگشاده نسبت به ادامه سرکوب فعالين دانشجويی در دانشگاه اعتراض کرده و با اعلام حمايت از دانشجويان معترض در جلسه ی سخنرانی رحيم پور ازغدی حرکت اعتراضی آنان را مسالمت آميز و بی ارتباط با گروه های غيرقانونی اعلام کردند. دانشجويان اين گونه برخوردها و اعمال فشار ها را تنها در راستای ايجاد فضای رعب و وحشت در دانشگاه دانستند و با يادآوری سخنان آقای رحيم پور ازغدی برخورد مسئولين دانشگاه با فعالين دانشجويی را نشان از وجود تناقض در صحبت های وی و رفتار حاکميت دانستند.

Copyright: gooya.com 2016