چهارشنبه 6 آذر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بازداشت بهاييان در مازندران همچنان ادامه دارد، مجموعه فعالان حقوق بشر

آقای مسعود عطائيان از اعضای جامعه بهايی در تاريخ ۲۷ آبان ماه سال جاری توسط مامورين اداره اطلاعات استان مازندران در شهر قائمشهر بازداشت شدند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


شايان ذکر است مامورين اطلاعات به صورت غير منتظره و بدون حکم قانونی ورود ، به منزل آقای عطائيان وارد شدند و پس از پاره کردن عکس های مقدس دينی و ضبط کتب دينی و کامپيوتر شخص ، ايشان را به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل کردند . اين عضو جامعه بهايی از زمان بازداشت تا کنون با خانواده خود تماسی نداشته اند.
متاسفانه در تاريخ دوم آذر ماه نيز خانم سهيلا مطلبی از ديگر اعضای جامعه بهايی شهر قائمشهر توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند که بدون مشخص بودن اتهام وارده هم اکنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات به سر می برند. همچنين علی احمدی مسئول جامعه ی بهايی قائم شهر نيز از مدتی پيش در زندان به سر می برد .
قابل ذکر است بر طبق گزارشات دريافتی اين اقدامات به تحريک و دستور فردی به نام "موحد" رئيس اداره ی اطلاعات استان مارندران انجام می گيرد و وضعيت نا به سامان و نگران کننده ای را برای پيروان ديانت بهايی در اين استان به وجود آورده است.

Copyright: gooya.com 2016