سه شنبه 21 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


برای صلح پايدار در باختر آسيا، بهروز آرمان

بهروز آرمان
می توان سياست "دگرگونی" در رهبری نوين آمريکا را به ويژه با درجه پايبندی به رويکردهای صلح جويانه و بازگشت به دکترين خلع سلاح در پهنه جهانی و از جمله در باختر آسيا (به جای يکه تازی های جنگ افروزانه، گسترش اتحاديه های نظامی، افزايش شمار پايگاه های تسليحاتی و توليد روزافزون و پرهزينه سلاح های کشتار همگانی) به محک گرفت ... [ادامه مطلب]

از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش سوم)، نظرات ديويد ثورو، پژوهشی از عمار ملکی

عمار ملکی
هنری ديويد ثورو: "آيا شهروند می بايد مجبور باشد وجدانش را حتی لحظه ای، يا ذره ای، به قانون‏گذاران بفروشد؟ پس وظيفه ی وجدان بشری چيست؟... فکر می کنم که قبل از هر چيز می بايد انسان بمانيم و پس از آن شهروند. خردمندانه نيست که به قانون همان احترامی را بگذاريم که به حقيقت و راستی." ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سی سال جنايت فرهنگی با استناد به مصوبه ای کذايی! گفتگويی در باب حق تحصيل بهائيان، مجموعه فعالان حقوق بشر

پيرو گفتگو با جوانان بهايی محروم از تحصيل در تاريخ ۱۶/۶/۸۶ (شماره :۱۰۰۴-۸۷) روشن گرديد همواره مسئولين مربوطه محروميت از تحصيل بهاييان را به مصوبه ای از شورای انقلاب فرهنگی ارجاع داده اند. حال با توجه به اسنادی که اخيرا به دست مجموعه فعالان حقوق بشر رسيده بر آن شديم تا گفتگوی مجددی با اين جوانان بهايی محروم از تحصيل داشته باشيم.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


محروميت از تحصيل بهاييان ايران از چه تاريخی آغاز شده و طبق چه قانونی است؟
حسام ميثاقی دانشجوی اخراجی رشته مترجمی زبان، در اظهارات خود به اين نکته اشاره می نمايد که تا سال ۱۳۸۳ شرکت در کنکور برای جوانان بهايی غيرممکن بوده و از اين تاريخ به بعد نيز عليرغم اينکه آنها توانستند در کنکور شرکت کنند اما به شکل های مختلف ديگری از تحصيل محروم شده اند. همواره مسئولان مربوطه اخراج دانشجويان را مستند به مصوبه پرابهام و محرمانه شورای انقلاب فرهنگی در تاريخ ۶/۱۲/۶۹ می نمايند. حال سئوال اين جاست با توجه به اينکه تمامی مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در سايت اين نهاد وجود دارد چرا اين مصوبه در سايت رسمی شورای انقلاب فرهنگی (www.iranculture.org) موجود نيست؟ آيا صحيح است قانونی که در کشوری اجرا می شود پنهانی و محرمانه باشد؟ اين اقدام همانند حرکت زشت کودکی است که از ترس تنبيه اشتباه خود را پنهان می کند. اگر محروميت بهاييان از تحصيل قانونی و انسانی است بايد علنا تصويب و بيان شود تا همگان شاهد اين جنايت فرهنگی باشند.

طبق اظهارات عده ای در رسانه ها در روزهای اخير محروميت بهاييان از ابتدای دولت آقای احمدی نژاد آغاز شده است. آيا اين ادعا درست است؟
نويد خانجانی در اظهارات خود اين گونه پاسخ ميدهد که اين محروميت مربوط به دوره ی خاصی از حکومت جمهوری اسلامی نبوده و در حدود ۳۰ سال است که بهاييان از تحصيل محروم می باشند . و اين اظهارات که محروميت بهاييان از تحصيل با تاريخ روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد تقارن دارد کاملا اشتباه ميباشد . و آقای احمدی نژاد در راستای سياست های ۳۰ ساله حکومت عمل نموده و دليل اينکه در دوره ايشان اين محروميت بيشتر نمايان شده اين بود که بهاييان تا قبل از سال ۸۳ اجازه شرکت در کنکور نداشتند و هيچ آمار دقيقی از محروميت در دسترس نبوده است و گرنه اين محروميت داستان جديدی نيست . ازابتدای انقلاب تا سال ۸۳ جوانان بهايی حتی از شرکت در کنکور محروم بودند اما فشار های بين المللی باعث شد تا از سال ۸۳ گزينه مذهب از فرم ثبت نام برداشته شود و بهاييان اجازه يافتند تا بعد از سال ها در کنکور شرکت نمايند . و از سال ۸۳ تا ۸۷ بهاييان هر ساله در کنکور شرکت کرده اند و اما اين پايان محروميت ها نبوده و اذيت ها به مرحله بعد از کنکور واگذار شده . و عده ای از آن سال به بعد وارد دانشگاه شدند و بعد ازچند ترم از دانشگاه اخراج شدند ، تعدادی نقص پرونده شدند و اصلا رتبه و کارنامه ای به آنها داده نشد ، و به عده ای رتبه ها اعلام شد اما اجازه انتخاب رشته داده نشد .
در ادامه اين ۲ جوان به نامه ای از حراست وزارت علوم به ۸۱ دانشگاه کشور اشاره ميکنند که به امضای مدير کل حراست مرکزی وقت وزارت علوم "اصغر زارعی" رسيده است و در آن به مصوبه ای از شورای انقلاب فرهنگی به شماره ی ۱۳۲۷/م/س مورخ ۶/۱۲/۶۹ استناد شده است. طی مراجعات متعدد اين دو دانشجوی محروم از تحصيل به شورای انقلاب فرهنگی در رابطه با اين مصوبه مسئولين شورای انقلاب فرهنگی اظهار داشتند که تمامی مصوبات شورا در سايت اين نهاد موجود ميباشد و طی صحبت هايی آقايان ميثاقی و خانجانی دردبيرخانه شورای انقلاب فرهنگی با خانم "صالحی" ، ايشان و بقيه مسئولين در دبير خانه وجود اين مصوبه به چنين شماره ای را منکر شدند و آنها نيز از ديدن اين نامه و شماره ی غير معمول آن متعجب شدند و اعلام داشتند که چنين مصوبه ای وجود خارجی ندارد ودر نهايت نيز پيگيری اين دوجوان باعث اخراج آنان با تهديد حراست و اطلاعات از ساختمان شورای انقلاب فرهنگی شد و اجازه ی ملاقات با هيچ يک از مسئولين را به آنها ندادند !
پس از آن اين دو دانشجوی محروم از تحصيل به حراست وزارت علوم مراجعه نمودند و در رابطه با نامه ی فوق الذکر که در حراست وزارت علوم شماره و به امضا ی مدير کل حراست مرکزی وزارت علوم اصغر زارعی رسيده و به حراست ۸۱ دانشگاه ابلاغ شده و در آن محروميت بهاييان از تحصيل را طبق مصوبه کذايی به شماره ی ۱۳۲۷/م/س مورخ ۶/۱۲/۶۹ اعلام ميدارد سوال ميکنند. که اين سئوال نيز بی پاسخ می ماند.
حال سوال اين است که آقای "اصغر زارعی" مدير کل حراست مرکزی وزارت علوم در نامه خود به حراست ۸۱ دانشگاه به چه مصوبه ای استناد نموده است و ايشان چرا با استناد به مصوبه ای که وجود خارجی ندارد دستور محروميت بهاييان را به حراست ۸۱ دانشگاه داده است ؟!
در پايان نويد خانجانی و حسام ميثاقی تحصيل را حق مسلم خود می دانند و ادعا می نمايند که هيچ قانون و مصوبه ای مبنی بر محروميت بهاييان از تحصيل وجود ندارد و مصوبه ای که سالهاست به آن استناد می شود وجود خارجی نداشته و اگر مصوبه يا قانونی در رابطه با محروميت بهاييان از تحصيل تصويب شده است و يا وجود خارجی دارد بايد به شکل رسمی و علنی اعلام شود.

Copyright: gooya.com 2016