پنجشنبه 26 دی 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بازداشت گسترده بهائيان در تهران، مجموعه فعالان حقوق بشر

نيروهای امنيتی با مراحعه به منازل بهائيان در تهران تعدادی از اعضای اين خانواده ها را بازداشت نمودند.
در ساعات آغازين روز گذشته، نيروهای امنيتی طی يک برنامه هماهنگ به منزل بيش از ده تن از خانواده های بهايی شهر تهران مراجعه نمودند و ضمن تفتيش منازل و ضبط کتب مذهبی ، عکسها و کامپيوترها چندين فرد را بازداشت و به زندان اوين منتقل نمودند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ژينوس سبحانی ، شاهرخ طائف، عزيزالله سمندری ، پيام اغصانی و ديدار رئوفی از جمله اين بازداشت شدگان هستند. مطلعان عنوان مينمايند که افراد مورد تعرض در رابطه با هفت رهبر دربند بهائيان ايران که اکنون در زندان اوين هستند بازداشت شده اند.
يادآوری ميگردد خانم سبحانی از همکاران مجموعه فعالان حقوق بشر می باشند که بعوان منشی در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر نيز فعاليت مينمودند.
از دلايل بازداشت اين افراد هيچگونه اطلاعی در دست نمی باشد. اما احتمال ميرود اين بازداشتها در راستای افزايش فشار بر جامعه بهايی که در روزهای اخير منجر به رويدادها و بازداشتهای مشابهی در شهرهای قائمشهر ، ساری و سمنان گرديده است صورت پذيرفته باشد.

Copyright: gooya.com 2016