سه شنبه 8 بهمن 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

زندانيان سياسی معترض زندان اوين در سلول های انفرادی، مجموعه فعالان حقوق بشر

زندانيان معترض يا تلاش گر برای احقاق حقوق خود در زندان اوين به سلولهای انفرادی اين زندان منتقل گرديده اند.
با روی کار آمدن فردی به نام بزرگ نيا بعنوان مدير در بند ۳۵۰ زندان اوين ، موجی از اذيت و آزار سيستماتيک زندانيان عقيدتی در اين بند آغاز گرديد ، وی با وضع قوانين نامعقول و خارج از قاعده حقوقی و سوء استفاده از قدرت خود موجب تبعيد دهها زندانی عقيدتی و منحل کردن تنها بند امنيتی تهران گرديد. نامبرده با اصرار بر پيشبرد برنامه های خود رعايت حقوقی چون ملاقات حضوری با خانواده يا حتی تماس تلفنی را منوط به شرکت در برنامه های فرمايشی چون نماز جماعت يا عزاداری نموده بود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در اين رهگذر آخرين زندانيان عقيدتی اين بند با اعتراض به رويه آقای بزرگ نيا با امتناع از حضور در برنامه های وی از حق ملاقات با خانواده و ساير حقوق محروم گرديدند . در آخرين اقدام آقای بزرگ نيا به شنود تلفنی تماسهای زندانيان با خانواده پرداخت که زندانيان عقيدتی اين بند به موضوع مذکور اعتراض نمودند.
محمد حسن فلاحيه زاده و علی صارمی دو زندانی عقيدتی اين بند با نگارش نامه ای اعتراضی در خصوص محروميت چند ماهه آنان از حق ملاقات با خانواده و همچنين اشاره به موضوع شنودهای تلفنی و سوء استفاده مديريت بند از قدرت خود درخواست رعايت قانون را نمودند. اين زندانيان عنوان داشتند در صورت تداوم رويه غيرانسانی جاری در اين بند دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
رياست بند مذکور پس از دريافت نامه اعتراضی اين زندانيان دستور انتقال آنان به سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ را صادر نمود که با موافقت حفاظت زندان اين دو تن در تاريخ ۵ بهمن ماه به سلولهای انفرادی منتقل گرديدند. با توجه به مشکلات تردد خانواده ها از وضعيت فعلی اين افراد هيچگونه اطلاعی در دست نيست.
همچنين حميدرضا محمدی ديگر زندانی عقيدتی اندرزگاه ۷ زندان اوين که حاضر به قبول شرايط کار رايگان و اجباری نگرديده بود از تاريخ ۵ بهمن ماه به عنوان تبعيد به اندرزگاهی ديگر از سالن خود خارج گرديده و تا اين لحظه هيچگونه اطلاعی از سرنوشت آقای محمدی حاصل نگرديده است. احتمال انتقال نامبرده به بند ۲۴۰ و سلولهای انفرادی وجود دارد.
لازم به يادآوری است زندانی سياسی احمد دانش پذير که در آستانه آزادی قرار داشت نيز با اعلام شکايت قاضی ناظر بر زندان بعنوان توهين به مقام قضائی از تاريخ ۲۲ ديماه به سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوين منتقل گرديده است. از وضعيت ايشان نيز کماکان اطلاعی در دست نيست.

Copyright: gooya.com 2016