سه شنبه 22 بهمن 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آيا اين "خاتمی ِ ديگری" است؟ بابک داد

بابک داد
اکنون آقای خاتمی با ده ها سئوال جدی روبروست که تا ۲۲خرداد آينده زمان دارد به آن ها پاسخ دهد. سئوال هايی که ذهن جامعه را درگير کرده و تا جوابی نگيرند، اعتماد مجددی به او ايجاد نخواهد شد. از ديروز ماراتن صد روزه ديگری برای خاتمی آغاز شده که تا ۲۲ خرداد ۸۸ ادامه خواهد داشت و در اين ماراتن، کار او بسيار دشوار خواهد بود

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بالاخره ترديدهايش را به کناری گذاشت و وارد ميدان شد.سيدمحمد خاتمی بيستم بهمن ماه رسما" نامزد انتخابات رياست جمهوری دوره دهم شد. او ميخواهد اثبات کند که «خاتمی ِ ديگری»است و قصد تکرار برخی اشتباهات دولت اصلاحات را ندارد.نشانه های اوليه ی اين «خاتمی ِديگر» از هم اکنون آشکار شده است. اما اين کافی نيست زيرا خود او بهتر از ديگران دريافته که «خاتمی فعلی» رای نمی آورد و به «تغيير» نياز است.

لحن قاطع او در مراسم اعلام نامزديش،نشانه خجسته ای است از انگيزه بالای او و جبران سستی گامهای قبلی اش و آب سردی که در هفته های قبل با گفتن «نامزدی ناگزير و به رغم ميل شخصی» بر خيل هوادارانش ريخته بود و باعث نگرانيهايی در ميان آنان شده بود.

مهمترين وجه اعلام نامزدی خاتمی، که روزهای آينده بسيار بحثها را کليد خواهد زد،تغيير جهت خاتمی ۸۷ از خاتمی ۷۶ است که چند نشانه اش بروز کرده.آنگونه که گفته:«توسعه اقتصادی آری!توسعه سياسی نه!» آيا اين سخن خاتمی که منبعد به «توسعه اقتصادی» همت خواهد کرد «نه توسعه سياسی!»صرفا" چراغ سبزی است که به مقامات نشان داده تا او را تهديد تلقی نکنند؟و احيانا" در کارش ممانعت و مخالفت نکنند؟ آيا اين يک «تغيير تاکتيکی» است يا «استراتژيک»؟ بايد منتظر رويکردها و شعارهای خاتمی در دوران فعاليتهای انتخاباتی و بود؛که واقعا" اقتصادی اند يا سياسی؟ «خاتمی منهای رويکرد توسعه سياسی»، حاميانش را خشنود خواهد کرد يا نااميد؟ و آيا آنها را به ادامه حمايت از خاتمی ترغيب خواهد کرد يا نه؟ متقابلا" آيا «خاتمی با رويکرد توسعه اقتصادی» برای مردمی که مشکل اصليشان اقتصاد و تورم و گرانی و بيکاری است،مردی گره گشا و خواستنی خواهد بود؟هرچند تاحدودی معلوم است که اين تغيير بنيادی خاتمی و شيفت او از سياست به اقتصاد،خيلی از مناسبات ديگر را نيز تغيير خواهد داد. در حقيقت اين «خاتمی ِديگر» اعلام کرده ميخواهد بين مشکلات اقتصادی ميليونها شهروند ايرانی و «توسعه سياسی» (که لابد مشکل جمع کمتری به حساب می آيد) اولی را انتخاب کند. درستی يا نادرستی اين تغيير رويکرد بزودی مورد بحثهای همه گير قرار خواهد گرفت. خاتمی سال ۷۶ اعتقاد داشت بخش زيادی از مشکلات اقتصادی ما،ناشی از مناسبات سياسی موجود است و راه علاج گرفتاريهای اقتصادی و فقر و تبعيض، توسعه سياسی است.بايد ديد اين «خاتمی ِديگر» چگونه می انديشد؟

اکنون آقای خاتمی با دهها سئوال جدی روبروست که تا ۲۲خرداد آينده زمان دارد به آنها پاسخ دهد. سئوالهايی که ذهن جامعه را درگير کرده و تا جوابی نگيرند، اعتماد مجددی به او ايجاد نخواهد شد. از ديروز ماراتن صد روزه ديگری برای خاتمی آغاز شده که تا ۲۲ خرداد ۸۸ ادامه خواهد داشت و در اين ماراتن، کار او بسيار دشوار خواهد بود.

فرصت نوشتن / روزنوشته های بابک داد
www.babakdad.blogfa.com

Copyright: gooya.com 2016